Babyer og småbørn
(0-3 år)

Barnets første tre år er fulde af opdagelser og hastig udvikling. Han eller hun lærer at stå, gå og ikke mindst at tale. Hvis dit barn lider af høretab, afhænger evnen til at udvikle tale af den rette behandling fra begyndelsen.

Fra 100 % afhængig af dig til selvhjulpen

I denne fase går barnet fra at se sig selv som en forlængelse af dig som forælder til at udvikle en særlig opfattelse af sig selv. I begyndelsen drejer det sig kun om: “Kan jeg stole på mine omgivelser, og bliver mine basale behov opfyldt?”, mens de senere bliver nysgerrige og mere selvstændige.

Et barns hjerne har brug for lydstimulering fra dag ét for at lære at skelne mellem lyde og genkende tale. Ved normal hørelse begynder de med at genkende deres forældres og søskendes stemmer derhjemme. Det er ikke kun relevant for taleudviklingen, at de er i stand til at høre forældrenes stemmer, men det er også vigtigt for barnets følelse af sikkerhed og bekvemmelighed i en overvældende ny verden, hvor den sunde udvikling afhænger af, at barnet kan opbygge tillid, og føle at de basale behov bliver opfyldt. Børn opfanger desuden en masse vigtig information gennem hørelsen, der er intellektuelt og socialt stimulerende: Roser min mor mig? Stiller hun et spørgsmål? Irettesætter hun mig lige nu?

Lydstimulering og sprog

Grundlaget for sprog etableres meget tidligt i livet. Selv når børn endnu ikke har lært at tale, lytter de konstant. I denne fase er det vigtigt, at barnet udsættes for en tilstrækkelig mængde lyd og tale.

Inden for de første fem måneder lærer barnet at skelne mellem de forskellige lyde i en talestrøm og opdele dem i separate enheder (fonetisk diskrimination), og de begynder at pludre. I slutningen af pludrefasen vil barnet eksperimentere mere med, hvordan han/hun bruger forskellige ord. Der begyndes med enkelte ord og kombinationer med to ord og derefter sætninger, indtil barnet har lært mere end 1000 ord som 3-årig. Hvis barnet har høretab, er der risiko for at sakke bagud i forhold til sprogudvikling, og det er derfor yderst vigtigt at fokusere på, at barnet bliver eksponeret for en tilstrækkelig mængde lyd og tale.

Small talk med stor effekt

Da barnet tilbringer størstedelen af de tidlige år i hjemmet, er de yderst afhængige af forældrenes konstante lydstimulering. Intet emne er for stort eller lille – bare snak.

Jo mere du taler med dit barn, jo mere vil du påvirke barnets fremtidige udtale, læsning og skrivning i en positiv retning. Det kan helt simpelt være at fortælle barnet, hvad du laver, eller kommentere på noget I begge to ser. 

Lær desuden tre grundlæggende kommunikationsvaner

Snak løs

Brug babysprog: Lange vokaler, høje toner, overdrevne ansigtsudtryk og korte, simple sætninger.

Bland sammen og udvid/bøj

Brug forskellige ord og grammatik. Hvis dit barn siger en sætning, kan du udvide eller bøje grammatikken herfra. Brug tryk til at fremhæve de nye ord.

Lav musik

Syng sange, fremsig rim og remser, leg syngelege og lav larm og musik sammen ved brug af instrumenter, eller hvad der er til rådighed.

Læs bøger

Dialogisk læsning, hvor barnet aktivt involveres i den bog, I læser. Læs gerne den samme bog flere gange.

Brug dit kropssprog og tegn

Brug tegnsprog eller simple tegn med ord. Husk også at bruge dit kropssprog.

Brug objekter

Brug objekter til at sætte gang i samtalen. Udpeg objekter og navngiv dem.

 • Styrk dit barn 

  Småbørn kan begynde at lægge høreapparaterne i tørreæsken om natten, give høreapparaterne til dig og bruge deres egen stemme til at kontrollere dem.

 • Infant standing against a vacuum cleaner

  Lydeksponering

  Giv barnet adgang til legetøj med lyd eller musikinstrumenter, enheder med advarselslyde og tv'et, når han/hun er klar til det.

 • Brug klar kommunikation

  Lær de tre grundlæggende regler for klar kommunikation, og vis desuden søskende, bedsteforældre og venner, hvordan de kan bruge dem.

En god start på livet

Jo tidligere barnet får høreapparater, jo bedre. Med nutidens teknologi er det muligt at få høreapparater allerede indenfor de første uger eller måneder efter fødslen. Oticons høreapparater med BrainHearing-teknologi hjælper børn med at skabe mening i verden omkring dem.

Høreapparaterne forstærker talesignalet så tæt på det oprindelige som muligt og giver barnets hjerne så meget relevant lyd som muligt for at give mening til lyden. Selvom høretabet sker i ørene, ses den egentlige effekt i hjernen. Det er hjernen, der giver lyden mening, så hjernen skal stimuleres for at kunne udvikle sig.

Høreapparater med BrainHearing™ teknologi hjælper dit barn med at lære:
• Sikrer, at dit barn får en klarer og mere sammenhængende forstærkning
• Giver dit barn adgang til flere vigtige detaljer i talelyde, så sprogudviklingen styrkes
• Hjælper dit barns hjerne med at give lyd mening for at kunne få mest ud af hørelsen

Forældre bør sikre, at barnet modtager lyd, ikke ved at spørge, men ved at vide det. Oticons høreapparater til børn har LED-lys, der signalerer, at høreapparatets batteri virker korrekt.

Se Oticon høreapparater til børn

Husk: Det er vigtigt, at barnet går med høreapparaterne hele dagen – hvilket kan være svært, efterhånden som barnet bliver mere selvhjulpen og måske vil forsøge at tage høreapparaterne af eller miste dem i forbindelse med leg. Tal med din hørespecialist om at få en Oticon Safe-Line-holder eller andre foranstaltninger for at sikre, at høreapparaterne bliver på barnet.

Næste fase:
Børn i førskolealderen (3-6 år)

Efterhånden som børn med høretab bliver ældre, bliver de mødt af en række udfordringer på forskellige stadier i deres liv, fra den tidlige barndom gennem skoleårene og fremefter. Børn lærer og udvikler sig forskelligt med tiden, og dit barns behov bør vurderes løbende. Hver ny selvopfattelse og færdighed fører til ny adfærd. Hold øje med tegnene, så du kan yde støtte!

Det kræver god høresupport at tage det første skridt mod socialisering og overgå til mere udfordrende lytteomgivelser. I denne fase har dit barn også brug for at udvikle en sprogkompleksitet og sproglige nuancer for at blive klar til skole.

Læs mere

 • Derfor er børns hørelse vigtig

  Dit barn bruger hørelsen til at lære at tale, læse og skrive og ikke mindst til at udvikle sociale kompetencer.

 • At have et barn med høretab

  Hvordan du kan balancere mellem en beskyttende og styrkende rolle overfor dit barn, så det kan nyde alt, hvad livet har at byde på.

 • Skolebarn (6-12)

  Klasseværelset udgør et udfordrende lyttemiljø. Få mere at vide om løsninger, og om hvordan du kan støtte dit barn.

 • Oticons høreapparater til børn

  Se vores høreapparater til børn med mildt til moderat og kraftigt høretab.