Teleslyngesystem

Teleslynge

En teleslynge er et nødvendigt hjælpemiddel for mange med høretab, selvom de i forvejen bruger høreapparater. 
Oticon tilbyder teleslyngeanlæg, der kan dække helt op til 1.200 m afhængig af lokalets udformning.

Teleslyngeskilt

Teleslyngeanlæg

Når teleslyngen er tændt, forstærker den et givent lydsignal og sender det trådløst direkte til en streamer eller høreapparater med telespole. På denne måde kan brugeren høre, hvad der bliver sagt til fx en gudstjeneste på trods af fx afstand til lydkilden, dårlig akustik eller baggrundsstøj. Mennesker med nedsat hørelse, som ikke har høreapparat, kan også få gavn af et teleslyngeanlæg. Det sker ved hjælp af et høreteknisk hjælpemiddel som Hearit eller en streamer

Hvis et lokale har et teleslyngeanlæg installeret, vil man normalvis kunne se et skilt som eksemplet til venstre for denne tekst. Høreapparatet skal indstilles til T eller TM for at tilgå systemet.

Se, hvordan du bruger din Streamer til at tilgå teleslyngesystemer 

Tilgængelighedskrav til teleslyngeanlæg

I dag er det et krav, at forsamlingslokaler som kirker, koncertsale, konferencecentre, banegårde og lufthavne har en fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende. Disse skal tilgodese hørehæmmede og høreapparatbrugere – i lighed med fx handicaptoiletter- og parkeringspladser. I bygningsreglement 2015, som trådte i kraft 1. januar 2016, foreskriver 8.1 stk. 12, tekniske hjælpemidler for hørehandicappede:

”De nævnte forsamlingslokaler omfatter forsamlingshuse, kirker, biografer, biblioteker, aulaer og koncertsale, som er offentligt tilgængelige for publikum. Almindelige undervisningslokaler i folkeskoler og f.eks. mødelokaler i kontorbyggeri er ikke omfattet. Alle installationer bør opfylde DS/EN 60118-4 Elektroakustik - Høreapparater - Del 4: Teleslyngesystemer til høreapparater – Krav til ydeevne.

Hvis der vælges en anden løsning end fast installation af teleslyngeanlæg på minimum samme niveau, skal tilhørende udstyr være tilpasset antallet af publikum. For at sikre at den valgte installation er funktionsdygtig, når den anvendes, anbefales det at teste installationen regelmæssigt.”

Kirkeministeriets vejledning om teleslyngeanlæg 

Bygningsreglement 2015

Konventionel teleslynge

Et konventionelt teleslyngeanlæg består af en teleslyngeforstærker tilsluttet en teleslyngeledning og en lydkilde som fx en mikrofon, et fjernsyn eller en cd-afspiller. Teleslyngeledningen lægges typisk langs væggen i det område, hvor tilhørerne skal kunne høre lyden.


Faseteleslyngeanlæg

Et faseteleslyngeanlæg er nødvendigt, når flere teleslyngeanlæg skal kunne anvendes samtidigt. Et faseteleslyngeanlæg fungerer i praksis som et almindeligt teleslyngeanlæg, men den særlige installation forhindrer, at lyden fra anlægget overføres til tilstødende lokaler. Et faseteleslyngeanlæg er derfor velegnet til steder, hvor flere lokaler i nærheden af hinanden skal kunne anvende en teleslynge på samme tid.


Transportabel teleslynge

Nogle gange kan det være nødvendigt at have et teleslyngeanlæg, som kan flyttes mellem flere lokaler eller tages med til fx foredrag. Oticon leverer transportable teleslyngeanlæg, som kan bruges både indendørs og udendørs, og som også kan fås som et kombineret transportabelt teleslynge- og højttaleranlæg.


Skranketeleslynge

Samtaler ved betjeningsskranker på fx apoteker, billetkontorer og posthuse besværliggøres ofte af baggrundsstøj fra fx telefoner eller andre ekspeditioner. Med et skrankeanlæg kan ekspedienten og kunden lettere gennemføre ekspeditionen uden at blive generet for meget af baggrundsstøjen i lokalet.

Et skrankeanlæg består af enten et teleslyngeanlæg, et højttaleranlæg eller et kombineret teleslynge- og højttaleranlæg. Med et kombineret teleslynge- og højttaleranlæg vil både kunder med høreapparat samt normalthørende og hørehæmmede uden høreapparat kunne høre bedre. Anlægget kan integreres i såvel en eksisterende som en ny skranke, og det kan anvendes i åbne, lukkede eller delvist lukkede skranker.

crescendo_60

Tilbehør til teleslynger

Crescendo 60 er velegnet til den daglige kontrol af teleslyngeanlægget, idet den kan anvendes til test af lyd i fx kirker.

Crescendo 60 kan også fungere som telemodtager og kommunikationsforstærker. I denne funktion fungerer Crescendo 60 i princippet som et høreapparat med telespole. Med Crescendo 60 kan mennesker med nedsat hørelse uden høreapparat, eller med høreapparat uden telespole, også høre lyden fra teleslyngeanlægget. Crescendo 60 er desuden en god samtaleforstærker i en-til-en-samtale med en person, der ikke har høreapparater, men som har et høretab. Den er derfor anvendelig ved fx hjemmebesøg.

  • Tour-guide-system

    Et trådløst og transportabelt tour-guide-system giver en optimal lydgengivelse fx under rundvisninger.

  • Rådgivning og projektering

    Der er mange fordele ved at vælge Oticon som rådgiver, leverandør og installatør.

  • Kontakt os

    Giv os et ring eller send os en mail for rådgivning eller et uforpligtende tilbud.