Indsigter

Vi skal hele tiden lytte til brugerne for at få indsigt i deres behov og forventninger. På den måde kan vi bedre støtte dig og dine klienter på rejsen mod bedre hørelse.

Kend dine klienter

Markedet for hørepleje kan inddeles i fire forskellige segmenter: Førstegangsbrugere, erfarne brugere, børn og power-brugere. Oticon har gjort meget for at lære mere om hvert enkelt segment.

Undersøgelser af brugernes fysiologiske, psykologiske og følelsesmæssige giver dig et indblik i det stærkeste sortiment af høreapparater på markedet samt en række værdifulde supportværktøjer til implementering i din høreklinik.

Oticon Insight Handbook
Oticon Partner Programme er baseret på resultaterne af den største brugerundersøgelse nogensinde:

Førstegangsbrugere - Insight Handbook (EN)

Erfarne brugere - Insight Handbook (EN)
Power-brugere - Insight Handbook (EN)

Brugerindsigter

Vidste du, at 90% af klienttilfredsheden afhænger af oplevelsen med klientens hørespecialist? 50% af slutbrugerne besøger mere end én høreklinik inden køb, og 50% ser en gratis prøveperiode som et incitament til at tage kontakt.

Resultater fra den største brugerundersøgelse nogensinde har givet Oticon en indgående forståelse af, hvordan dine klienter er og bliver motiveret til at tage ejerskab over deres høretab. Over 1.500 mennesker deltog i undersøgelsen, og gruppen var delt ligeligt mellem nye og erfarne brugere.

Med afsæt i undersøgelsen kan vi tilbyde dig værktøjer og processer, som bedre kan støtte dine klienter på hele deres rejse mod bedre hørelse. Derved kan vi hjælpe dig med at optimere din virksomhed.

Se resultaterne fra brugerundersøgelserne via de tre links ovenfor.

  • Indsigter i:

    Hvorfor brugerne er tilbageholdende i forhold til at besøge en hørespecialist

  • Hvorfor brugerne ender med et køb eller ej

  • Hvad brugerne forventer, når de besøger en hørespecialist

  • Hvilke faktorer, der har indflydelse på købsbeslutningen

  • Hvor mange hørespecialister, der typisk bliver besøgt

  • Hvilke informationer, brugerne ønsker forud for et besøg

Slutbrugerens rejse

Slutbrugerens rejse består af ni stadier, som din klient oplever på sin vej mod bedre hørelse. Rejsen begynder, når de første gang bliver opmærksomme på et potentielt høretab. Den slutter, når de er blevet erfarne brugere, som er åbne over for løbende opgraderinger.

Nogle slutbrugere kan gennemføre denne rejse hurtigere end andre, og ikke alle brugere skal nødvendigvis gennemgå hvert eneste trin. Men alle starter deres rejse på samme sted – og når forhåbentlig slutningen.

Stadier på rejsen

Bevidsthed
Personer med høretab når et stadie på deres personlige hørerejse, hvor de begynder at blive opmærksomme på og anerkende deres høretab.

Information
Personer med høretab begynder at søge oplysninger om høretab og høreapparater fx ved at besøge deres egen læge eller en øre-næse-hals-læge, ved at søge på internettet eller ved at forhøre sig i deres sociale kredse, hvor der måske er andre, som bruger høreapparater.

Kontakt
Personer med høretab kontakter en hørespecialist for at lave en aftale om en høretest.

Identifikation af behov og løsninger
Personer med høretab møder hørespecialisten første gang for at få bekræftet deres høretab og afdækket deres kommunikationsbehov samt for at få nogle anbefalinger vedrørende valget af løsning.

Forstærkning
I de fleste tilfælde er personer med høretab nødt til at lave en ny aftale og vende tilbage. Denne periode bruger hørespecialisten til at bestille den valgte løsning fra producenten og/eller give personen mere tid til at tænke sig om. I løbet af denne periode skal personen bekræftes i beslutningen om at bevæge sig videre på hørerejsen.

Tilpasning og køb
Personer med høretab vender tilbage for at få høreapparatet tilpasset og finjusteret og for at få vejledning i brugen. For det meste betales høreapparatet ved slutningen af dette møde.

Tilvænning
Personer med høretab er nu nye høreapparatbrugere. Tilvænning til og det at leve med høreapparater er ikke en enkel proces for alle høreapparatbrugere, og et vellykket resultat afhænger af antallet af gode oplevelser i løbet af tilvænningsperioden.

At leve med høreapparater
Når først de nye høreapparatbrugere har afsluttet tilvænningsperioden med positive oplevelser, genoptages hverdagen med fordelene ved at bruge høreapparater. At leve med høreapparater giver både nye muligheder og nye udfordringer, og brugerne bør opfordres til at dele dem med deres venner og familie.

Behov for forbedring
På et givet tidspunkt får høreapparatbrugeren behov for en forbedring enten med nye teknologier eller ved at tilføje flere enheder til den aktuelle høreløsning. Den typiske levetid for et høreapparat er ca. fem år.

Erfarne brugere

Kan godt lide at holde sig opdateret om relaterede emner og prøve nye produkter gratis. Mere end halvdelen ville kontakte en hørespecialist, hvis de fik tilbudt en gratis prøvetid eller høretest.

Download resultater fra forbrugerundersøgelsen for erfarne brugere

Førstegangsbrugere

Har ofte svært ved at acceptere deres høretab og vil gerne lære, få bekræftelse og sympati fra deres hørespecialist. 

Download resultater fra forbrugerundersøgelsen for førstegangsbrugere

Børn

Er afhængige af deres høreapparater for at få mest muligt ud af deres sproglige, uddannelsesmæssige og sociale udvikling igennem hele deres barndom. For dem handler det ikke kun om høretab, men også om kunne stræbe efter de samme muligheder og drømme som deres jævnaldrende.

Power-brugere

Har behov for mere hjælp end andre for at forstå tale - især i situationer med meget støj. For de fleste er det en daglig udfordring ikke at gå glip af noget, og selv små opgaver bliver ofte svære.

Download resultater fra vores Power-undersøgelse