Indsigter i forskning og teknologi leveret af Center for Anvendt Audiologisk Forskning (CAAR) på Oticons hovedkontor i Danmark.

Vi udvider mulighederne for personlig tilpasning med Oticon Intent

Dette whitepaper går i detaljer med, hvordan Oticons nye teknologier gør det muligt at lave de mest personlige tilpasninger til dato.

Tilpasning og rådgivning med Audible Contrast Threshold (ACT™)

Dette whitepaper giver en overordnet forståelse for, hvordan ACT virker, rationalet for dets brug som en del af tilpasningen af din klient (og hvornår, du skal bruge det), samt forslag til, hvordan du bruger ACT-værdien som et rådgivningsværktøj.

Oticon Intent™ - Klinisk evidens

Dette Whitepaper gennemgår brugerens fordele ved Oticon Intent, efterfulgt af en rejse gennem det auditive system fra øre til hjerne.

4D Sensorteknologi og DNN 2.0 i Oticon Intent™

Dette whitepaper gennemgår to store innovationer i MoreSound Intelligence (MSI) 3.0: 4D Sensorteknologi og det nye Deep Neural Network (DNN) 2.0.

Forbedring af komfort og taleklarhed i situationer med vindstøj – Oticon Real™, nyt benchmark

Gennem et systematisk teknisk studie, undersøgte vi, hvordan Oticon Real performede i situationer med vindstøj sammenlignet med høreapparater fra tre topproducenter - alle med deres systemer til behandling af vindstøj skruet op til deres maksimale indstillinger.

SuddenSound Stabilizer for veteraner

Dette whitepaper undersøger, om SuddenSound Stabilizer (SSS) kan hjælpe veteraner med at håndtere pludselige lyde ved at optage hjernens respons fra 13 danske veteraner ved hjælp af EEG.

Understøtter kommunikationsoplevelsen for teenagere med høretab

Resultaterne viste, at Oticon Real håndterede vindstøj og pludselige lyde bedre end deres nuværende høreapparater. Egenvurderet anstrengelse relateret til at lytte var også lavere med Oticon Real.

SuddenSound Stabilizer – Evidens og fordele for brugeren

Dette whitepaper præsenterer en ny strategi til processering af pludselige lyde i Oticons høreapparater. En strategi, som er designet til at være tilstrækkelig fleksibel i forhold til at reflektere den naturlige diversitet i både pludselige lyde og brugerens sensitivitet.

Wind & Handling Stabilizer – Evidens og fordele for brugeren

Dette whitepaper præsenterer resultaterne af tre forskningsstudier af Oticon Real™ og beskriver evidensen for den nye egenskab Wind & Handling Stabilizer.

Tilpasning og rådgivning ud fra data, Oticon Optimal Tilpasning nr. 4

Individualisering af høreapparater for at møde dine klienters behov. En ny funktion i Oticon Genie 2 giver mulighed for, at hørespecialisten kan give mere databaseret rådgivning og anbefalinger til behandling.

Et overblik over den seneste evidens for platformen Polaris™

I dette whitepaper opsummerer vi fordelene ved vores teknologi for hele det auditive system. Fra en mere klar lyd til ørerne til bedre adgang til det komplette lydbillede, hvilket gør det muligt for den auditive cortex at have større fokus på den lyd, der har interesse.

Tilpasning af ITE-modeller, Oticon Optimal Tilpasning nr. 3

Forudsætningen for at et i-øret-apparat sidder godt i øret er et godt aftryk. Her er nogle trin, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får taget et godt aftryk. Overblik over verificering af Oticon VAC+ gain targets med real-ear measurement-udstyr.

Oticon Own™ evidens

Dette whitepaper præsenterer evidensen bag Oticon Own ITE høreapparater. Det omfatter de audiologiske forbedringer og de BrainHearing™-fordele, der nu kan komme brugere af ITE-apparater til gode.

MoreSound Intelligence i ITE-apparater med en mikrofon

Denne artikel beskriver forskellene mellem MoreSound Intelligence i ITE-apparater med en mikrofon og to mikrofoner.

Oticon Play PX: Understøtter kommunikation, indlæring og inklusion hos børn og teenagere

Børn og teenagere med høretab har brug for fuld adgang til lyd og kommunikation for at kunne udvikle sig, trives og lære. Mens konventionel høreteknologi ikke nødvendigvis understøtter disse muligheder fuldt ud, har forskning vist, at de nye funktioner i Oticon Play PX giver mulighed for adgang til det fulde lydbillede.

Ny evidens for Oticon More™ - reduceret lytteanstrengelse over længere tid

Dette whitepaper præsenterer resultaterne af et klinisk studie, der undersøger fordelene ved den vigtige egenskab i Oticon More™ - MoreSound Intelligence™ (MSI) – hvad angår lytteanstrengelse.

Den bedste støtte til nye klinikere

Dette whitepaper er anden udgave i serien ”Oticon Optimal Fitting” Her dykker vi – med et klinisk perspektiv - dybere ned i Oticons nyeste produkter.

Pædiatrisk BrainHearing™

Oticons BrainHearing-filosofi stræber efter at tilbyde spædbørn, børn og teenagere høreapparater, som giver hjernen adgang til den bedst mulige lydinformation.

Udviklingen bag Oticon MyMusic

Oticon MyMusic er et høreapparatprogram, som er dedikeret til det at lytte til musik – uanset om musikken afspilles i brugerens omgivelser eller streames direkte til høreapparaterne.

Simple måder at optimere tilpasningen på

Dette er den første del af den nye serie ”Optimal tilpasning med Oticon”. I denne serie dykker vi dybere ned i tilpasningsflowet og muligheder for tilpasning, som hele tiden opdateres med nye funktioner, som forbedrer oplevelsen, når man tilpasser med et Oticon-produkt.

Oticon MyMusic™ – klinisk evidens

Oticon introducerer MyMusic™, som er et dedikeret musikprogram i Oticon More. I dette whitepaper får du indblik i de kliniske studier, som er foretaget i samarbejde med 23 testpersoner, som sammenligner Oticon MyMusic med det tidligere musikprogram og programmet "Generelt" i Oticon More.

Oticon More™ competitive benchmark del 2 – klinisk evidens

Dette whitepaper er anden del af sammenligningen mellem egenskaberne i Oticon More høreapparater og to af de største konkurrenter. I første del sammenlignes høreapparaterne ved brug af tekniske målinger, der tager afsæt i en kontrolleret og evidensbaseret metodologi. Ved brug af lydoptagelser fra høreapparaterne i del 1 udforsker del 2 den subjektive opfattelse af lydkvalitet i samarbejde med 22 testpersoner.

Oticon More™ competitive benchmark del 1 - teknisk evidens

Dette whitepaper beskriver resultaterne af de tekniske målinger, som sammenligner Oticon More og to high-end konkurrenters ydeevne.

Oticon More™ klinisk evidens

Dette whitepaper præsenterer resultaterne af fire studier af Oticon More™, som giver klinisk dokumentation for fordelene ved BrainHearing og More, hvad angår hjernens evne til at orientere sig, fokusere og genkende.

En introduktion til Polaris™-platformen

Den nye Polaris-platform er den mest intelligente platform, Oticon nogensinde har udviklet.

Audiologien i Oticon More™

Dette whitepaper dykker ned i de underliggende principper for audiologien i Oticon More™. Vi har hentet inspiration fra vores seneste indsigt i BrainHearing™, som fortæller os, at hjernen drager fordel af at have adgang til det fulde lydbillede med elementer i balance.

En introduktion til MoreSound Intelligence™

MoreSound Intelligence (MSI) er en ny egenskab i Oticon More™ høreapparater, som er inspireret af hjernen, og som gør lydbilledet mere klart. MSI består af flere underfunktioner, og denne artikel har til formål at give dig et dybere indblik i disse.

Audiologien i Oticon Xceed og Xceed Play

Dette whitepaper diskuterer karakteristikaene af kraftige til meget kraftige høretab og beskriver, hvordan hardwaren og de audiologiske egenskaber i Oticon Xceed og Oticon Xceed Play er designet til at imødekomme de behov, som brugere af power-apparater har.

Optimal tilpasning af Oticon More™

Dette whitepaper beskriver den foreslåede tilpasningsproces med Oticon More, så du bedst muligt imødekommer dine kunders behov. Endvidere beskriver det, hvordan vi ved hjælp af rådgivning støtter vores hørespecialister i deres arbejde.

BrainHearing™ tilpasning

Formålet med denne artikel er at give hørespecialisten en anvisning i, hvad en optimal tilpasning af vores produkter indebærer, og hvad vi gør for hele tiden at højne kvaliteten af tilpasninger.

Forstærkning af selektiv opmærksomhed

Dette whitepaper begynder med at introducere konceptet om selektiv opmærksomhed. Herefter diskuterer det, hvordan man med elektroencefalografi (EEG) kan bedømme den selektive opmærksomhed ved at måle hjernens evne til at spore den tale, modtageren lytter til, over tid.

BrainHearing™

I dette whitepaper diskuterer vi den nye, videnskabelige opdagelse af, hvordan hjernen processerer lyd. Ny evidens tyder på, at der er to undersystemer i det auditive cordex.

Introduktion til RemoteCare

Dette whitepaper introducerer Oticon RemoteCare – en løsning, der giver hørespecialister mulighed for at oprette forbindelse til brugeren i realtid via lyd- og videokommunikation og finjustere deres høreapparater online.

Bedre læring med EduMic

Dette whitepaper introducerer det nye mikrofonsystem, EduMic, til brug i undervisningssammenhænge. Det beskriver børn med høretabs behov i klasseværelset, teknologien bag EduMic samt de tests og den research, der er udført.

REM AutoFit: hastighed og nøjagtighed

Et whitepaper om REM AutoFit. Det beskriver baggrunden for REM AutoFit med VerifitLINK samt detaljerne for IMC 2-kompabiliteten. Ligeledes beskrives resultaterne for testen af REM AutoFits hastighed og nøjagtighed.

Vi præsenterer Oticon Cros

Et whitepaper, der introducerer Oticon CROS-produktet. Baggrund for CROS og kandidatur samt detaljer om den funktion, Oticon leverer til markedet, og hvorfor denne løsning er unik for CROS/BiCROS-tilpasninger. Resultaterne af en dual streaming claims-test og indvirkningen for brugerne vil også blive beskrevet.

Oticon Xceed klinisk evidens

En undersøgelse på Örebro universitetshospital i Sverige undersøgte fordelene ved Oticon Xceed og OpenSound Navigator™ (OSN) med hensyn til talegenkendelse, lytteindsats og hukommelse under støjende forhold for voksne med kraftigt til meget kraftigt høretab.

Introduktion til OpenSound Optimizer™

Dette white paper dækker de kliniske aspekter ved at introducere OpenSound Optimizer til voksne og børn. Endvidere præsenteres resultaterne af to interne undersøgelser i sammenligning med og uden den nye funktion og endelig et konkurrencestudie, der evaluerer adgang til lyd, irritation ved feedback og lydkvalitet.

Connectclip i klasseværelset og i hjemmet

I dette white paper diskuteres design og funktionalitet af ConnectClip, dens applikationer samt fordelene for personer med høretab. Særligt er der opmærksomhed på ConnectClip som mikrofon.

Amsterdam OSN Children Study

En undersøgelse på VU Universitet Medical Center i Amsterdam undersøgte effekten af OpenSound Navigator™ i forhold til taleforståelse og lytteindsats i støjende omgivelser for børn med høretab.

Håndværk

De mindste høreapparater fra Oticon er blevet endnu mindre og passer nu til flere ører, faktisk mere end 8 ud af 10. Dette whitepaper beskriver design- og produktionsforbedringerne, der, i kombination med de data, vi har samlet over en periode på 9 måneder, gør det muligt at dokumentere forbedringerne.

Et skridt mod normal hørelse

Dette whitepaper giver nyttig viden om lytteanstrengelse hos normalthørende personer og kan bruges som en henvisning til undersøgelser om lytteanstrengelse hos mennesker med høretab.

Oticon Opn S klinisk evidens

Dette whitepaper indeholder et resumé af de kliniske forskningsundersøgelser, der undersøger brugerens fordele ved de nøglefunktioner, der introduceres i Opn S, nemlig OpenSound Optimizer™, og nye automatikker i OpenSound Navigator, nemlig OSN Booster.

Evidens for BrainHearing

Dette whitepaper leverer meget unikke, nye beviser for OpenSound Navigator og viser, at personer med høretab, der bruger Opn1 i en række støjende miljøer, klarer sig lige så godt som personer uden høretab, hvad angår taleforståelse og hjernebelastning.

OSN Teen Study Results

En undersøgelse viser, at OpenSound Navigator ™ forbedrer børns taleforståelse i støjende omgivelser, når den, der lytter, står direkte mod eller med ansigtet væk fra taleren, og bevarer interfererende tale fra forskellige retninger. Denne nye teknologi giver adgang til flere, der taler, i samme lytteområde, hvilket er afgørende for børns indirekte læring.

OpenSound Navigator til brugerdefinerede høreapparater

Kliniske data viser, at et brugertilpasset Oticon Opn høreapparat med dobbeltmikrofon er på niveau med Oticon Opn miniRITE med dobbeltmikrofon i en taleforståelighedstest, og at enkeltmikrofon-versionen af OpenSound Navigator giver fordele i støj.

Tilpasning af Opn for personer med tinnitus

Personer med høretab og tinnitus har brug for ekstra støtte i mange lytteomgivelser hver dag.

Datadrevet høreomsorg med HearingFitness™

Oticon deler åbent sin innovative vision og køreplan.

OpenSound Navigator™

Dette whitepaper beskriver den nye teknologi i Oticon Opn™, OpenSound Navigator, og giver et overblik over de underliggende teknologier samt det nye Oticon Genie 2.

Opn™ 30/20/20 klinisk evidens

Dette White Paper giver et referat af de kliniske studier, som har undersøgt brugernes fordele af den nye signalprocessering i Oticon Opn - med særlig henblik på den kognitive belastning, hukommelsesevne og talegenkendelse.

Fordele ved Oticon Opn for mennesker med høretab og tinnitus

En forskningsundersøgelse som viser, at fordelene ved en markant reduceret lytteindsats med OpenSound Navigator™ er lige så store hos personer med tinnitus som hos personer med høretab.

REM Cookbook

En guide til ”best practices” ved real ear-målinger i klinikken. Denne guide er baseret på de mest brugte input-signaler, høreapparatmodeller, rationaler og eksternt udstyr.

Platformen Velox™

Velox-chippen er særligt bygget til høreapparater og den avancerede digitale signalprocessering, som giver brugerne den bedst mulige oplevelser med deres høreapparater. Dette Tech Paper beskriver Velox-chippen, arkitekturen i den digitale signalprocessering samt de nye trådløse muligheder i TwinLink™.

Feedback shield LX

Feedback Shield LX muliggør OpenSound Navigator: Teknologien i Opn, som giver brugerne et større lydbillede samtidig med at bibeholde en god taleforståelse, at medføre en øget erindring af, hvad der er blevet sagt, samt at minimere lytteanstrengelsen.

Forstærkning af svage lyde

En introduktion til lydforstærkningen i moderne høreapparater samt et oprids af styrkerne i Oticons teknologier: VAC+, Speech Guard og Soft Speech Booster. Disse teknologier optimerer lydoplevelsen og taleforståelsen i alle miljøer.

Retningslinjer for bimodal tilpasning af høreapparater

Den bimodale tilpasningsproces er blevet udviklet af Carisa Reyes, audiolog hos Boys Town National Research Hospital, og fungerer som en guide til kliniske audiologer, når de de udfører den bimodale tilpasning. Målet er at levere en logisk og evidensbaseret metode til beslutningstagning, men på samme tid at huske på de begrænsninger, der er i den daglige kliniske praksis.

Client Target & REM

Client Target er kernen i Genie 2 tilpasning-software, som er designet til at hjælpe hørespecialisten til at opnå en endnu bedre første tilpasning.

Om forfatterne bag forskningen

CAAR undersøger fordelene ved høreapparatteknologi i samarbejde med verdens førende forskere. Det sikrer, at Oticon anvender de bedst tilgængelige forskningsmetoder og holder sig ajour med den nyeste viden inden for hørelse og høretab. Afdelingen giver desuden indsigt i den nyeste teknologi, Oticon har udviklet. Samarbejdet mellem CAAR og Eriksholm Research Centre sikrer, at Oticon har en evidensbaseret tilgang til udviklingen af sine BrainHearing™-teknologier.