Oticon White Papers

Indsigter i forskning og teknologi leveret af Center for Anvendt Audiologisk Forskning på Oticons hovedkontor i Danmark.

Afdelingen undersøger fordelene ved høreapparatteknologi i samarbejde med verdens førende forskere. Det sikrer, at Oticon anvender de bedst tilgængelige forskningsmetoder og holder sig ajour med den nyeste viden inden for hørelse og høretab. Afdelingen giver desuden indsigt i den nyeste teknologi, Oticon har udviklet. Samarbejdet mellem afdelingen og Eriksholm Research Centre forsikrer, at Oticon har en evidensbaseret tilgang til udviklingen af sine BrainHearing™-teknologier.

Materialerne er på engelsk.

 • Oticon MyMusic™ – klinisk evidens

  Oticon introducerer MyMusic™, som er et dedikeret musikprogram i Oticon More. I dette whitepaper får du indblik i de kliniske studier, som er foretaget i samarbejde med 23 testpersoner, som sammenligner Oticon MyMusic med det tidligere musikprogram og programmet "Generelt" i Oticon More.

 • Oticon More™ competitive benchmark del 2 – klinisk evidens

  Dette whitepaper er anden del af sammenligningen mellem egenskaberne i Oticon More høreapparater og to af de største konkurrenter. I første del sammenlignes høreapparaterne ved brug af tekniske målinger, der tager afsæt i en kontrolleret og evidensbaseret metodologi. Ved brug af lydoptagelser fra høreapparaterne i del 1 udforsker del 2 den subjektive opfattelse af lydkvalitet i samarbejde med 22 testpersoner.

 • Oticon More™ competitive benchmark del 1 - teknisk evidens

  Dette whitepaper beskriver resultaterne af de tekniske målinger, som sammenligner Oticon More og to high-end konkurrenters ydeevne.

 • Oticon More™ klinisk evidens

  Dette whitepaper præsenterer resultaterne af fire studier af Oticon More™, som giver klinisk dokumentation for fordelene ved BrainHearing og More, hvad angår hjernens evne til at orientere sig, fokusere og genkende.

 • En introduktion til Polaris™-platformen

  Den nye Polaris-platform er den mest intelligente platform, Oticon nogensinde har udviklet. 

 • Audiologien i Oticon More™

  Dette whitepaper dykker ned i de underliggende principper for audiologien i Oticon More™. Vi har hentet inspiration fra vores seneste indsigt i BrainHearing™, som fortæller os, at hjernen drager fordel af at have adgang til det fulde lydbillede med elementer i balance. 

 • En introduktion til MoreSound Intelligence™

  MoreSound Intelligence (MSI) er en ny egenskab i Oticon More™ høreapparater, som er inspireret af hjernen, og som gør lydbilledet mere klart. MSI består af flere underfunktioner, og denne artikel har til formål at give dig et dybere indblik i disse. 

 • Optimal tilpasning af Oticon More

  Dette whitepaper beskriver den foreslåede tilpasningsproces med Oticon More, så du bedst muligt imødekommer dine kunders behov. Endvidere beskriver det, hvordan vi ved hjælp af rådgivning støtter vores hørespecialister i deres arbejde.

 • BrainHearing tilpasning

  Formålet med denne artikel er at give hørespecialisten en anvisning i, hvad en optimal tilpasning af vores produkter indebærer, og hvad vi gør for hele tiden at højne kvaliteten af tilpasninger. 

 • Forstærkning af selektiv opmærksomhed

  Dette whitepaper begynder med at introducere konceptet om selektiv opmærksomhed. Herefter diskuterer det, hvordan man med elektroencefalografi (EEG) kan bedømme den selektive opmærksomhed ved at måle hjernens evne til at spore den tale, modtageren lytter til, over tid. 

 • BrainHearing

  I dette whitepaper diskuterer vi den nye, videnskabelige opdagelse af, hvordan hjernen processerer lyd. Ny evidens tyder på, at der er to undersystemer i det auditive cordex.

 • Introduktion til RemoteCare

  Dette whitepaper introducerer Oticon RemoteCare – en løsning, der giver hørespecialister mulighed for at oprette forbindelse til brugeren i realtid via lyd- og videokommunikation og finjustere deres høreapparater online.

   

 • Bedre læring med EduMic

  Dette whitepaper introducerer det nye mikrofonsystem, EduMic, til brug i undervisningssammenhænge. Det beskriver børn med høretabs behov i klasseværelset, teknologien bag EduMic samt de tests og den research, der er udført.

   

 • REM AutoFit: hastighed og nøjagtighed

  Et whitepaper om REM AutoFit. Det beskriver baggrunden for REM AutoFit med VerifitLINK samt detaljerne for IMC 2-kompabiliteten. Ligeledes beskrives resultaterne for testen af REM AutoFits hastighed og nøjagtighed.

 • Vi præsenterer Oticon Cros

  Et whitepaper, der introducerer Oticon CROS-produktet. Baggrund for CROS og kandidatur samt detaljer om den funktion, Oticon leverer til markedet, og hvorfor denne løsning er unik for CROS/BiCROS-tilpasninger. Resultaterne af en dual streaming claims-test og indvirkningen for brugerne vil også blive beskrevet.

   

 • Oticon Xceed klinisk evidens

  En undersøgelse på Örebro universitetshospital i Sverige undersøgte fordelene ved Oticon Xceed og OpenSound Navigator™ (OSN) med hensyn til talegenkendelse, lytteindsats og hukommelse under støjende forhold for voksne med kraftigt til meget kraftigt høretab.

   

 • Introduktion til OpenSound Optimizer™

  Dette white paper dækker de kliniske aspekter ved at introducere OpenSound Optimizer til voksne og børn. Endvidere præsenteres resultaterne af to interne undersøgelser i sammenligning med og uden den nye funktion og endelig et konkurrencestudie, der evaluerer adgang til lyd, irritation ved feedback og lydkvalitet. 

 • Connectclip i klasseværelset og i hjemmet

  I dette white paper diskuteres design og funktionalitet af ConnectClip, dens applikationer samt fordelene for personer med høretab. Særligt er der opmærksomhed på ConnectClip som mikrofon. 

 • amsterdam-osn-children-study-382x382

  Amsterdam OSN Children Study

  En undersøgelse på VU Universitet Medical Center i Amsterdam undersøgte effekten af OpenSound Navigator™ i forhold til taleforståelse og lytteindsats i støjende omgivelser for børn med høretab.

 • Håndværk

  De mindste høreapparater fra Oticon er blevet endnu mindre og passer nu til flere ører, faktisk mere end 8 ud af 10. Dette whitepaper beskriver design- og produktionsforbedringerne, der, i kombination med de data, vi har samlet over en periode på 9 måneder, gør det muligt at dokumentere forbedringerne.

 • Et skridt mod normal hørelse.

  Dette whitepaper giver nyttig viden om lytteanstrengelse hos normalthørende personer og kan bruges som en henvisning til undersøgelser om lytteanstrengelse hos mennesker med høretab.

 • Oticon Opn S klinisk evidens

  Dette whitepaper indeholder et resumé af de kliniske forskningsundersøgelser, der undersøger brugerens fordele ved de nøglefunktioner, der introduceres i Opn S, nemlig OpenSound Optimizer™, og nye automatikker i OpenSound Navigator, nemlig OSN Booster. 

 • Evidens for BrainHearing

  Dette whitepaper leverer meget unikke, nye beviser for OpenSound Navigator og viser, at personer med høretab, der bruger Opn1 i en række støjende miljøer, klarer sig lige så godt som personer uden høretab, hvad angår taleforståelse og hjernebelastning.

 • OSN Teen Study Results

  En undersøgelse viser, at OpenSound Navigator ™ forbedrer børns taleforståelse i støjende omgivelser, når den, der lytter, står direkte mod eller med ansigtet væk fra taleren, og bevarer interfererende tale fra forskellige retninger. Denne nye teknologi giver adgang til flere, der taler, i samme lytteområde, hvilket er afgørende for børns indirekte læring.

 • OpenSound Navigator til brugerdefinerede høreapparater

  Kliniske data viser, at et brugertilpasset Oticon Opn høreapparat med dobbeltmikrofon er på niveau med Oticon Opn miniRITE med dobbeltmikrofon i en taleforståelighedstest, og at enkeltmikrofon-versionen af OpenSound Navigator giver fordele i støj.

 • Tilpasning af Opn for personer med tinnitus

  Personer med høretab og tinnitus har brug for ekstra støtte i mange lytteomgivelser hver dag.
 • Datadrevet høreomsorg med HearingFitness™

  Oticon deler åbent sin innovative vision og køreplan.

   

 • Oticon Opn

  OpenSound Navigator™

  Dette White Paper beskriver den nye teknologi i Oticon Opn™, OpenSound Navigator, og giver et overblik over de underliggende teknologier samt det nye Oticon Genie 2.

 • Oticon Opn

  Platformen Velox™

  Velox-chippen er særligt bygget til høreapparater og den avancerede digitale signalprocessering, som giver brugerne den bedst mulige oplevelser med deres høreapparater. Dette Tech Paper beskriver Velox-chippen, arkitekturen i den digitale signalprocessering samt de nye trådløse muligheder i TwinLink™.

 • Opn™ 30/20/20 klinisk evidens

  Dette White Paper giver et referat af de kliniske studier, som har undersøgt brugernes fordele af den nye signalprocessering i Oticon Opn - med særlig henblik på den kognitive belastning, hukommelsesevne og talegenkendelse. 

 • Fordele ved Oticon Opn for mennesker med høretab og tinnitus

  En forskningsundersøgelse som viser, at fordelene ved en markant reduceret lytteindsats med OpenSound Navigator™ er lige så store hos personer med tinnitus som hos personer med høretab.

   

 • REM Cookbook

  En guide til ”best practices” ved real ear-målinger i klinikken. Denne guide er baseret på de mest brugte input-signaler, høreapparatmodeller, rationaler og eksternt udstyr.

 • Oticon Opn

  Platformen Velox™

  Velox-chippen er særligt bygget til høreapparater og den avancerede digitale signalprocessering, som giver brugerne den bedst mulige oplevelser med deres høreapparater. Dette Tech Paper beskriver Velox-chippen, arkitekturen i den digitale signalprocessering samt de nye trådløse muligheder i TwinLink™.

 • Feedback Shield LX

  Feedback Shield LX muliggør OpenSound Navigator: Teknologien i Opn, som giver brugerne et større lydbillede samtidig med at bibeholde en god taleforståelse, at medføre en øget erindring af, hvad der er blevet sagt, samt at minimere lytteanstrengelsen.

 • Forstærkning af svage lyde

  En introduktion til lydforstærkningen i moderne høreapparater samt et oprids af styrkerne i Oticons teknologier: VAC+, Speech Guard og Soft Speech Booster. Disse teknologier optimerer lydoplevelsen og taleforståelsen i alle miljøer. 

 • Retningslinjer for bimodal tilpasning af høreapparater

  Den bimodale tilpasningsproces er blevet udviklet af Carisa Reyes, audiolog hos Boys Town National Research Hospital, og fungerer som en guide til kliniske audiologer, når de de udfører den bimodale tilpasning. Målet er at levere en logisk og evidensbaseret metode til beslutningstagning, men på samme tid at huske på de begrænsninger, der er i den daglige kliniske praksis.

   

 • Client Target & REM

  Client Target er kernen i Genie 2 tilpasning-software, som er designet til at hjælpe hørespecialisten til at opnå en endnu bedre første tilpasning. 

 • Tilpasning med Genie

  Oticons tilpasnings- og rådgivningsværktøj, Genie, er designet til at give en nem og præcis tilpasning, som imødekommer brugernes individuelle behov.

 • Marketing og support

  Læs mere om vores forskellige marketingmaterialer, som er designede til at tiltrække flere kunder til din klinik. 

 • Produktnyheder

  Hold dig opdateret med de seneste produktnyheder.

 • Bliv Oticon-forhandler

  Ønsker du at sælge Oticons produkter? Kontakt os allerede i dag.