Oticon Opn S:

Det første høreapparat, hvor det er bevist, at det støtter hjernens naturlige måde at organisere
lyde på

Banebrydende ny EEG-forskningsmetode

Ved hjælp af en banebrydende ny EEG-forskningsmetode har uafhængige forskere inden for hørelse1 kunnet måle en persons selektive opmærksomhed i hjernen, mens han/hun bruger Oticon Opn S.

Resultaterne leverede afgørende bevis for, at Oticon Opn S gør, at talen skiller sig ud, og at den selektive opmærksomhed forbedres markant. Dette gør det lettere at følge samtaler.


De vigtigste resultater2:
Lyde bliver bedre organiseret i hjernen
Den primære taler i fokus: EEG-signalets styrke blev forbedret med 10 %
Den sekundære taler: EEG-signalets styrke blev forbedret med 95 %
Baggrundstale blev reduceret med 50 %: talesignalerne skiller sig ud, og det bliver lettere at lytte


Læs mere om Oticon Opn S

EEG-forskningsmetode

Ny testmetode med EEG måler objektivt, hvordan hjernen organiserer lyde.

Ved testen blev der placeret elektroder på testpersonens hoved for at måle hjernens aktivitetsniveau som respons på tale og støj. Elektroderne målte, hvor godt lydene var repræsenteret og organiseret i hjernen med Opn S på ørerne med OpenSound Navigator slået både TIL og FRA.

Testprotokollen var udarbejdet til at efterligne en normal samtale i et støjende miljø (+3 dB SNR): en primær taler at fokusere på, en sekundær taler at ignorere og tale i baggrunden, som skal undertrykkes.

Resultater: Oticon Opn S forbedrer
selektiv opmærksomhed markant

Undersøgelsen gav afgørende bevis for, at OpenSound Navigator i Opn S forbedrer evnen til at organisere lyde markant og forstærker selektiv opmærksomhed:

OpenSound Navigator slået fra
Uden OpenSound Navigator skiller den primære taler sig ud (A), men det er meget svært at skelne mellem den sekundære taler (B) og baggrundstalen (C), fordi EEG-signalernes styrke er meget ens.

OpenSound Navigator slået til
Når OpenSound Navigator er slået til, viser EEG-signalets styrke:

A) Taler i fokus: signalet forbedres med 10 %, hvilket gør det lettere at følge den person, brugeren lytter til

B) Den sekundære taler: signalet forbedres med 95 %, hvilket gør det meget nemmere at adskille denne taler fra baggrundstalen

C) Baggrundstale: reduceret med 50 %, så de to talesignaler skiller sig ud, og det bliver nemmere at lytte


Se, hvordan vi foretog forskningen

false
false

Selektiv opmærksomhed

Vores hjerne har en naturlig evne til at organisere og prioritere lyde på. Dette kaldes 'selektiv opmærksomhed'.

Denne evne er afgørende for at kunne interagere socialt. Når vi fokuserer på den person, vi taler med,  gør den selektive opmærksomhed det muligt at lytte til vores omgivelser, til at opfange andre lyde og skifte fokus, når der er brug for det.

Oticon Opn S er verdens første høreapparat, hvor det er bevist, at det understøtter hjernens naturlige måde at organisere lyde på og dermed forstærker den selektive opmærksomhed.

Opn S vs. traditionelle høreapparater

Oticon Opn S støtter hjernens naturlige måde at organisere lyde på og giver optimale betingelser for at følge samtaler, hvor der er flere personer, som taler på en gang.

Traditionelle høreapparater i støjende omgivelser:

 • Benytter direktionalitet til at fokusere på personen lige foran, mens alle andre lyde dæmpes.
 • Giver svingende forstærkning på grund af reduktion af gain for at forhindre feedback.
 • Benytter af langsomt reagerende, upræcis støjreduktion, hvilket går ud over lydkvalitet og taleforståelse
 • Hjælper kun brugeren med at forstå den person, man står ansigt til ansigt med.
 • Dette gør det umuligt for hjernen at organisere alle lyde og skifte fokus, når man taler med flere personer.

Oticon Opn S med BrainHearing™-teknologi i støjende omgivelser:

 • OpenSound Navigator™ giver adgang til lyde og relevant tale fra 360⁰, selv i støjende omgivelser
 • Sikrer optimal forstærkning uden risiko for feedback takket være OpenSound Optimizer™
 • Benytter hurtig, præcis og effektiv støjreduktion, som lader talen skille sig ud, drevet af Velox S™
 • Det er bevist, at det giver bedre resultater end traditionelle teknologier ved at forbedre taleforståelsen, når flere mennesker taler samtidigt3

 

Oticon Opn S er det eneste høreapparat, hvor det er bevist, at det støtter hjernens naturlige måde at organisere lyde på.

Vi bryder lydmuren

Når man har høretab, bliver tale utydelig. Det at træde ind i en livlig social sammenkomst kan føles som at løbe direkte ind i en mur af lyd. Det kan være for udmattende at følge med i samtaler og får ofte mange til at trække sig tilbage fra sociale aktiviteter.


For effektivt at overvinde disse udfordringer giver Oticon Opn S bevisligt4:

 • Øget taleforståelse: svarende til normal hørelse i støjende omgivelser
 • mindre lytteanstrengelse: som gør det lettere at følge med i samtalen
 • forbedret mulighed for at deltage: de seneste undersøgelser viser, at Opn S giver brugerne mulighed for at deltage, selv i livlige sociale begivenheder

 

Oticon Opn S

 

Referencer:

1. For mere information kan du læse: ”A Tutorial on Auditory Attention Identification Methods” Frontiers in Neuroscience, marts 2019
- Emina Alickovic, Thomas Lunner, Fredrik Gustafsson, Lennart Ljung

2. Ng & Man 2019, Oticon Whitepaper

3. LeGoff & Beck 2017, Oticon Whitepaper

4. Juul Jensen 2018, Oticon Whitepaper