FM-anlæg

Det er ikke alle lokaler, hvor det er muligt at anvende teleslyngeanlæg for at tilgodese mennesker med nedsat hørelse. Alternativet er en radio-baseret lydløsning. 

Oticons trådløse kommunikationssystem benytter sig ligeledes af FM-sender og -modtagere, som giver optimal lyd til fx rundvisninger.

ek_2020d

Lydløsning

Oticon anbefaler en radio-baseret lydløsning i bygninger, hvor det af den ene eller den anden grund ikke er optimalt at anvende et traditionelt teleslyngeanlæg.
Det kunne for eksempel være i eksisterende bygninger, hvor installation af teleslyngeledninger vanskeliggøres af manglende føringsveje eller lokationer som for eksempel arenaer/sportshaller med meget store arealer.

Et RF-baseret lydanlæg består af en stationær sender samt et antal modtagere, som udlånes til brugerne. 
Den stationære sender overfører trådløst lyd fra det eksisterende højttaleranlæg til modtagerne, så brugere med nedsat hørelse får samme udbytte af arrangementet som de øvrige gæster.

Til modtagerne forbindes enten en halsteleslynge eller hovedtelefoner.
Modtagerne kan også tilsluttes høreapparatbrugerens streamer.

fm-aenlaeg-tourguide

Kommunikationssystem

Et trådløst og transportabelt kommunikationssystem kan anvendes af fx turistguider eller foredragsholdere for en optimal lydgengivelse ved fx rundvisninger.

Kommunikationssystemet består af en trådløs FM-sender, som bæres af taleren, og et antal FM-modtagere, som udleveres til lytterne. Modtagerne fås med halsslynge (til brug med høreapparat med telespole) eller med tre forskellige hovedtelefonmuligheder.

Til opladning af FM-sendere og -modtagere kan der leveres brugervenlige ladestationer.

Gentofte Høreforening havde stor glæde af systemet i forbindelse med en rundvisning på Ordrupgaard Museum. Læs reference.

  • Vores kultur og værdier

    Oticon er en dynamisk virksomhed mere en innovativ kultur samt en åben og venlig atmosfære.

  • Rådgivning og projektering

    Der er mange fordele ved at vælge Oticon som rådgiver, leverandør og installatør.

  • Kontakt os

    Giv os et ring eller send os en mail for rådgivning eller et uforpligtende tilbud.