Pædiatrisk tilpasning

Vi gør det nemmere at tilpasse høreapparater

Børnevenlig høreomsorg går udover dét at udvikle pædiatriske produkter og træder ind i området for tilpasningssoftware. Dette skyldes, at tilpasningsprotokollen for børn som regel afviger fra den, der anvendes til voksne.

I en pædiatrisk tilpasning arbejder audiologer blandt andet med audiometriske data i forskellige formater, specielle tilpasningsrationaler, forskellige antagelser om, hvad automatiske funktioner skal indstilles til og en anden holdning til verificering.

Som hjælp til pædiatriske audiologer i deres daglige arbejde udviklede vi Genie 2's "Pædiatrisk tilpasning". Pædiatrisk tilpasning håndterer de behov, som børn med høretab har og bidrager til at hørespecialisterne kan tage sig af dem.

Pædiatrisk tilpasning

Oticon Genie 2 kan bruges til pædiatrisk tilpasning til børn mellem 0 og 17 og til pædiatriske produkter.

Det byder på nem tilgang til audiogram-, RECD- og REM-værktøjer og en række valideringsværktøjer som hjælp til at opnå et bedre resultat for børn, der bruger høreapparater.

Pædiatrisk tilpasning har et pædiatrisk panel, der giver mulighed for at se og ændre barnets høreapparatindstillinger.

Tilpasning til børn i alle aldre med sindsro

For at gøre det nemmere at tilpasse til børn og teenagere har vi introduceret en mere fleksibel måde at anvende pædiatriske standardindstillinger på for tilpasning i Oticon Genie 2.

Pædiatrisk tilpasningstilstand i Oticon Genie 2 fungerer som din guide til Oticon høreapparater, og hjælper dig med at nå mere i den tid, der er til rådighed. Indstillinger, der kan brugertilpasses til hver enkelt aldersgruppe, hjælper dig med at målrette tilpasningerne med nem adgang til tilpasningsoplysninger i det pædiatriske panel.

Som hjælp til at opfylde deres præferencer omfatter Oticons MoreSound Intelligence™ teknologi Virtual Outer Ear, og Sound Enhancer kan justeres, når det passer tidsmæssigt, og volumenkontrollen kan aktiveres.

Pædiatrisk tilpasning med Genie 2

  • Ét tilpasningssystem til ALLE Oticon høreapparater
  • Audiologikoncept baseret på børns fortløbende behov
  • Effektiv DSL-implementering giver større præcision og mindre finjustering