Privatlivspolitik

Hos Oticon Denmark A/S respekterer og beskytter vi vores brugeres privatliv, og vi føler os forpligtet til at være så gennemsigtige som muligt med hensyn til brugen af dine persondata.

Privatlivspolitik for Oticon A/S     Privatlivspolitik for Oticons Apps

Privatlivspolitik for Oticons sociale medier     Privatlivspolitik for MyOticon

Privatlivspolitik for Oticon RemoteCare administrationsportal

Privatlivsmeddelelse for Oticon Denmark A/S


1. INTRODUKTION
Hos Oticon Denmark A/S respekterer og beskytter vi vores brugeres privatliv, og vi føler os forpligtet til at være så gennemsigtige som muligt med hensyn til brugen af dine persondata.

Denne privatlivsmeddelelse forklarer, hvordan vi indsamler og bruger dine persondata. I denne privatlivsmeddelelse betyder "vi", "os" og "vores" Oticon Denmark A/S.

Vi vil muligvis ændre denne privatlivsmeddelelse fra tid til anden, så du bedes tjekke jævnligt, når du bruger vores tjenester, for at sikre, at du har set den allerseneste version.

2. HVEM VI ER
Dette website ejes og køres af Oticon Danmark, og Oticon Danmark er den dataansvarlige for de persondata, der indsamles gennem websitet og på anden måde.

Hvis du har spørgsmål om denne Privatlivsmeddelelse, eller du kunne tænke dig at udøve dine rettigheder, kan du kontakte os ved at bruge kontaktpunkterne nedenfor.

Oticon Denmark A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.:4445 2500
E-mail: privacy@demant.com

3. PERSONDATA, SOM VI INDSAMLER OG BRUGER
Vi indsamler dine persondata:

 • Når du benytter dig af vores websiteformular eller chat, i tilfælde af spørgsmål, ønsker om tidsbestilling hos en høreklinik mv., tager vores online høreprøve, køber tilbehør fra os over vores webshop for tilbehør samt batteribestilling, lader dig registrere til en konto på vores website (kun for professionelle), anmoder om markedsføringsmateriale eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.
 • Når du besøger vores website, og der placeres cookies på din computer. Læs vores cookiepolitik for yderligere information.
 • Når du sender os en e-mail, ringer eller skriver til os, besøger vores afdelinger eller opgiver information til os på nogen anden måde, f.eks. hvis du kommunikerer med os via sociale medier som Facebook og Twitter.

Vi behandler følgende typer persondata:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, og hvis du foretager et køb hos os, kredit- eller kontantkortoplysninger. Bestiller du batterier og/eller forbrugsdele, indsamler vi desuden CPR-nummer.
 • Oplysninger, som du opgiver til os, når du kommunikerer med os, uanset om det er pr. e-mail, post, telefon, chat, ansigt til ansigt eller over vores website som f.eks. kommentarer eller forespørgsler om produkterne og de tjenester, vi tilbyder.

Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at de persondata, vi behandler om dig, er korrekte. Vi vil ligeledes sørge for at opdatere dine persondata kontinuerligt. Da vores tjenester afhænger af dine korrekte og opdaterede persondata, beder vi dig informere os, hvis der sker relevante forandringer med hensyn til dine persondata. Du kan bruge vores kontaktinformation ovenfor til at informere os om evt. ændringer.

4. GRUNDEN TIL, AT VI INDSAMLER DINE PERSONDATA, OG VORES JURIDISKE BAGGRUND FOR AT GØRE DET
Vi bruger dine persondata til følgende formål:

 • Til at behandle og svare på anmodninger, indkomne forespørgsler og eventuelle klager fra dig i overensstemmelse med vores legitime interesse i at levere en lydhør service til vores kunder.
 • Til at levere tjenester og produkter, som du har anmodet om og/eller købt og til at kommunikere med dig om sådanne tjenester og/eller produkter. Vi gør dette efter behov med henblik på at opfylde en kontrakt med dig og i overensstemmelse med vores legitime interesse i at køre en forretning, der tilbyder produkter og tjenester med relation til høreomsorg.
 • Til at opdatere vores optegnelser og til revisionsformål i overensstemmelse med vores legitime interesse i at gøre dette og/eller, som det er krævet ifølge loven.
 • Til at forhindre eller detektere bedrageri og til at oprette, udøve eller forsvare retskrav i overensstemmelse med vores legitime interesse i at gøre dette.
 • Hvor det er et lovkrav, eller hvor det er i vores legitime interesse at gøre dette for at opfylde krav fra politiet og tilsynsmyndighederne.
 • Til at analysere tendenser og profiler til vores legitime interesse i at søge at udvikle, ændre, tilpasse og forbedre vores tjenester og kommunikation til fordel for vores kunder.
 • Til at udføre kundetilfredshedsundersøgelser til brug for vores legitime interesse i at søge at udvikle, ændre, tilpasse og forbedre vores tjenester og kommunikation til fordel for vores kunder.
 • Til at anbefale produkter og tjenester, som vi mener, at du ville være interesseret i. Vi gør dette i overensstemmelse med vores legitime interesse i at sende e-mail markedsføring til vores kunder, kun med dit udtrykkelige samtykke.
 • Ved bestilling af batterier indsamler vi dit cpr-nr. efter aftale med de danske regioner og kommuner, fordi regionen/kommunen registrerer borgernes brug af batterier, og i den forbindelse bruger cpr-nr. som identifikation.

5. SÅDAN DELER VI DINE PERSONDATA
Vi vil hverken udleje, sælge eller på anden måde dele eller videregive dine persondata undtaget som beskrevet heri eller på anden måde angivet på det tidspunkt, hvor dataene indsamles.

Vi vil evt. dele dine persondata med tilknyttede virksomheder inden for Demant Group med henblik på at levere, forbedre og udvikle vores produkter og tjenester. Se organisationsoversigten i vores seneste årsberetning for at se, hvilke virksomheder, der er en del af Demant Group. Du kan finde vores seneste årsberetning på www.demant.com.

Vi vil muligvis dele dine persondata med vores serviceudbydere til opgaver så som:

 • hjælp med administrering eller problemløsning på vores website
 • hjælp med levering eller udformning af vores produkter eller med vores forretningsadministration
 • hjælp med vores markedsføringskampagner
 • betjening af vores callcentre
 • levering af elektroniske eller fysiske opbevaringstjenester eller -systemer til os.

Vi vil kun dele dine oplysninger under disse omstændigheder, hvis det er nødvendigt for, at vores serviceudbydere kan udføre den givne service for os. Disse serviceudbydere har ikke tilladelse til at opbevare eller bruge dine persondata til andre formål af nogen art, og de vil altid være forpligtet til at behandle dine persondata sikkert og fortroligt.

Vi vil muligvis videregive dine persondata til udvalgte tredjeparter som f.eks. retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder og vores professionelle rådgivere, hvis vi er forpligtet til at gøre det for at opfylde evt. juridiske krav, eller hvis det er i vores legitime interesse, eller for at kunne håndhæve eller anvende vores websites brugsbetingelser eller andre tilknyttede kontrakter med dig eller din virksomhed.

6. OVERFØRSEL AF DATA TIL TREDJELANDE
Med henblik på at kunne levere vores produkter og tjenester til dig vil vi muligvis dele dine persondata med tilknyttede virksomheder i Demant Group med sæde udenfor EU/EØS.

Hvis vi behandler dine persondata udenfor EU/EØS, vil vi implementere hensigtsmæssige, tekniske og organisatoriske forholdsregler på en sådan måde, at behandling vil opfylde kravene i de relevante databeskyttelseslove og bl.a. sikre beskyttelse af dataemnets rettigheder. Overførsel af persondata er baseret på Europa-Kommissionens standard kontraktbestemmelser, som Europa-Kommissionen mener giver tilstrækkelig garanti for beskyttelse af privatlivets fred, grundlæggende rettigheder og friheder så vel som for udøvelse af de tilknyttede rettigheder.

7. HVOR LÆNGE BEHOLDER VI DINE PERSONDATA
Vi beholder dine persondata så længe, som vi behøver af legitime, juridiske og forretningsmæssige grunde bl.a. for at overholde evt. lovmæssige forpligtelser. Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige med hensyn til det formål, som dine persondata blev indsamlet, behandlet og opbevaret til. Vi opbevarer persondata, som vi er forpligtet til at gemme i henhold til lovgivningen.

Hvis du ønsker mere detaljeret information om vores fastholdelsespolitik, bedes du kontakte os ved at bruge kontaktpunkterne ovenfor.

8. SIKKERHED
Vi har indført relevante tekniske og organisatoriske forholdsregler til beskyttelse af dine persondata mod utilsigtet tab eller rettelser, mod uautoriseret afsløring og mod uautoriserede personers adgang til dine persondata.

Hvis der opstår et sikkerhedsbrud, vil vi informere dig så hurtigt som muligt, hvis bruddet kan medføre stor risiko for dine rettigheder f.eks. identitetstyveri, diskrimination af dig, tab af dit gode navn og rygte eller anden betydelig forlegenhed.

9. DINE PERSONDATA-RETTIGHEDER
Du har ret til når som helst at anmode om oplysninger om de persondata, vi behandler om dig, hvor dataene hentes fra, og hvad vi bruger dem til. Du har ligeledes ret til at vide, hvor længe vi gemmer dine persondata, og hvem vi deler dine data med. Hvis du beder derom, kan vi give dig oplysninger (og en kopi) af de persondata, vi har om dig. Din adgang kan blive begrænset for at sikre andre personers databeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du har muligvis også ret til dataportabilitet. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er forkerte eller ufuldstændige, har du ret til at bede om at få dem rettet. Du bedes kontakte os, og lade os vide, hvilke rettelser vi skal foretage.

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at slette dine persondata. Dette kan være tilfældet, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i henhold til det formål, som vi har indsamlet dem til, har du ret til at bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata behandles i modstrid med gældende lov eller andre juridiske forpligtelser.

Vi vil undersøge, om betingelserne er opfyldt, når du anmoder om at få dine persondata rettet eller slettet. Hvis betingelserne er opfyldt, vil vi foretage ændringerne eller sletningen så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores brug af dine persondata til markedsføringsformål. Du kan kontakte os på de kontaktpunkter, der er anført øverst i Privatlivsmeddelelsen, hvis du ønsker at indsende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi garantere afbrydelse af behandling af dine persondata.

10. RET TIL AT INDGIVE EN KLAGE
Hvis du har et problem med, hvordan vi bruger dine data, bedes du informere os, og vi vil så svare på din forespørgsel, og om nødvendigt tage skridt til at sikre, at vores praksis er i overensstemmelse med vores pligter. Hvis du stadig ikke er tilfreds med den måde, vi bruger dine data på, har du ret til at indgive en klage til den relevante, nationale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er den relevante databeskyttelsesmyndighed Datatilsynet. Du kan kontakte Datatilsynet på Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 3319 3200 og e-mail: dt@datatilsynet.dk.

11. BØRNS PRIVATLIV
Vi leverer løsninger til børn, men dette website er ikke beregnet eller udformet til at indsamle persondata om børn under 13. Vi indsamler ikke forsætligt personlige oplysninger fra personer, som, vi ved, er under 13.

12. TREDJEPARTSWEBSITES
Dette website kan indeholde links til andre virksomheders og organisationers websites. Denne Privatlivsmeddelelse gælder ikke for sådanne tredjepartssites, og vi foreslår, at du kontakter de tredjepartssites direkte for information om deres dataindsamlings- og distributionspolitikker.

13. ÆNDRINGER TIL PRIVATLIVSMEDDELELSEN
Vi vil muligvis opdatere denne meddelelse fra tid til anden ved at offentliggøre en ny version på vores website. Hvor relevant, muligt og hensigtsmæssigt vil du blive informeret derom pr. e-mail.

Denne privatlivsmeddelelse blev opdateret den 09.08.18.

Privatlivspolitik for Oticons apps

Privatlivspolitikken nedenfor beskriver, hvordan og hvorfor vi indsamler information om dig som bruger. Privatlivspolitikken gælder kun for den information, der indsamles, via den nævnte app.

 

Download privatlivspolitikken som pdf:

Oticon Companion App

Privatlivspolitik for Oticons sociale medier

Privatlivspolitik for Oticon Denmark A/S’ behandling af persondata indsamlet via sociale medier.


1. INTRODUKTION
Oticon Denmark A/S (”Oticon Denmark”, “vi, “os” og ”vores”) respekterer og beskytter vores brugeres privatliv, og vi er dedikerede til at være så gennemsigtige som muligt i vores behandling af personoplysninger.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med, at du interagerer med os som dataansvarlig ved at bruge diverse sociale medier såsom Facebook.


2. HVEM VI ER
Idet vi behandler dine personoplysninger samt fastsætter behandlingsformålet, metoden m.m., er vi dataansvarlige i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 4, stk. 7.

Du kan kontakte os ved at bruge følgende kontaktoplysninger:

Oticon Denmark A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tel: 4445 2500
E-mail: privacy@demant.com


3. PERSONOPLYSNINGER, VI BEHANDLER
Vi behandler følgende typer af personoplysninger:

 • Oplysninger om dig, fx navn, alder, e-mail, køn, land, jobtitel, nuværende og tidligere ansættelsesforhold, uddannelse, profilbillede, interesser, venner/forbindelser/følgere etc. samt andre offentligt tilgængelige oplysninger under forudsætning af, at du har offentliggjort oplysningerne på din profil på din sociale medieprofil og/eller har delt oplysningerne på en af vores sider på et sociale medie.
 • Andre oplysninger, som du deler med os på en af vores sider på et socialt medie, heriblandt dine kommentarer og/eller ”synes godt om”-tilkendegivelser til vores opslag og/eller billeder samt direkte beskeder, du sender til os.

Derudover indsamler vi personoplysninger via sociale medier gennem brug af cookies og lignende teknologier, heriblandt cookies indsamlet via sociale medieværktøjer såsom Facebook Pixel etc.

I nogle tilfælde, fx. på vores Facebook-side, er Oticon Denmark fælles dataansvarlige med Facebook i relation til vores behandling af dine personoplysninger. Derfor anbefaler vi, at du ligeledes læser Facebooks privatlivspolitik for at forstå, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger.

Vi henviser generelt til de forskellige sociale mediers privatlivspolitikker for at få mere information om, hvordan disse behandler dine personoplysninger. Nedenfor vil du finde en liste over sociale medier, som Oticon Denmark bruger samt en reference til deres privatlivspolitikker.


4. FORMÅL OG HJEMMEL FOR VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

 • For at forstå vores publikum på sociale mediekanaler ved at kende vores publikums demografi, præferencer og interesser, hvilket gør os i stand til at give vores publikum relevant information.
 • For at analysere trends og profiler for at forbedre, modificere og personalisere vores tjenester og kommunikation til fordel for vores publikum.
 • For at behandle og besvare anmodninger og forespørgsler modtaget fra dig.
 • For at udføre markedsundersøgelser med det formål at forbedre, modificere og personalisere vores tjenester og kommunikation til fordel for vores brugere af Oticon Denmarks side på Facebook.
 • For at anbefale produkter og tjenester, vi tror, du vil have interesse i. Vi udfører direkte markedsføring til vores kunder og/eller potentielle kunder. Hvis vi imidlertid anvender elektroniske metoder såsom e-mail eller direkte beskeder via vores sider på sociale medieplatforme, vil vi udelukkende gøre dette, såfremt det er tilladt under gældende regler om direkte markedsføring.

5. HVORDAN VI DELER PERSONOPLYSNINGER
Vi vil hverken udleje, sælge eller på anden måde dele eller videregive dine personoplysninger til tredjeparter undtagen som beskrevet heri eller på anden måde angivet på det tidspunkt, hvor oplysningerne indsamles.

Som beskrevet ovenfor i afsnit 3 vil vi i forbindelse med indsamlingen af personoplysninger på vores sider på sociale medier være fælles dataansvarlige med udbyderen af det pågældende sociale medie, fx Facebook Inc. eller Facebook Ireland Ltd. Det betyder, at vi bærer et fælles ansvar for behandlingen af dine personoplysninger. Vi har indsat en reference til Facebooks privatlivspolitik ovenfor i afsnit 3.

I overensstemmelse med vores legitime formål med at indsamle dine personoplysninger kan det ligeledes være, at vi deler oplysninger med tilknyttede selskaber inden for Demant Group med det formål at levere, forbedre og udvikle vores produkter og tjenester. Se organisationsoversigten i den seneste årsberetning for at se, hvilke selskaber, der er en del af Demant Koncernen. Du kan finde den seneste årsberetning på www.demant.com.

Det kan også være, at vi deler dine personoplysninger med vores tjenesteudbydere for at udføre en række forskellige opgaver, heriblandt:

 • For at assistere os med at administrere og fejlfinding på vores hjemmeside.
 • For at assistere os med at levere eller designe vores produkter eller forretningsadministration.
 • For at assistere os med vores markedsføringskampagner, fx via Facebook Custom Audiences og Facebook Lookalikes.
 • For at yde elektronisk eller fysisk opbevaring til vores tjenester eller systemer.

Vi vil udelukkende dele personoplysninger i det omfang, det vurderes at være nødvendigt for at vores tjenesteudbydere kan udføre deres specifikke opgaver på vores vegne. Disse tjenesteudbydere er ikke autoriserede til at opbevare eller anvende dine personoplysninger til andre formål, og de vil altid være under en forpligtelse til at holde dine personoplysninger i sikkerhed og fortroligt.

I visse tilfælde kan det være, at vi deler dine personoplysninger med udvalgte tredjeparter, fx håndhævelsesmyndigheder, regulatoriske myndigheder og vores professionelle rådgivere, hvis vi er underlagt en retlig forpligtelse, eller hvis det vil være i overensstemmelse med vores legitime interesser, eller hvis det er nødvendigt for at anvende vores hjemmesides forretningsvilkår eller andre relaterede kontrakter med dig eller din virksomhed.


6. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE
For at kunne levere vores produkter og tjenester til dig, vil vi, i det omfang det er nødvendigt, dele dine personoplysninger med tilknyttede selskaber inden for Demant-koncernen og ikke-tilknyttede selskaber, der har sæde udenfor EU/EØS.

Hvis vi behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil vi implementere passende tekniske og organisatoriske forholdsregler på en sådan måde, at behandlingen vil opfylde kravene i de relevante databeskyttelsesregler og bl.a. sikre beskyttelse af dine rettigheder som datasubjekt. Hvor det er nødvendigt, vil overførslen af personoplysninger være baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, som EU-Kommissionen har vurderet yder en tilstrækkelig garanti for beskyttelse af privatlivet, grundlæggende rettigheder og friheder såvel som udøvelse af de tilknyttede rettigheder.


7. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for legitime juridiske eller forretningsmæssige grunde, herunder for at overholde regulatoriske forpligtelser.

Vi vil slette dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i relation til formålet med indsamlingen, behandlingen og opbevaringen af dine oplysninger. Vi vil desuden opbevare personoplysninger, som vi er underlagt en retlig forpligtelse til at opbevare.

Hvis du har kommenteret på en af vores opslag på sociale medieplatforme, vil sådanne kommentarer blive slettet, når det pågældende opslag bliver slettet. I visse tilfælde kan det dog være, at vi sletter specifikke kommentarer, førend selve opslaget bliver slettet. Du kan desuden vælge selv at slette din kommentarer på hvilket som helst tidspunkt.

Oplysninger, der er indsamlet via sociale medieplatforme med et bestemt formål i sigte, fx en målrettet markedsføringskampagne, vil blive slettet ét år efter den specifikke behandlingsaktivitet afsluttet. Visse oplysninger kan blive opbevaret i op til to år, efter den specifikke behandlingsaktivitet er afsluttet, hvilket i så fald sker for dokumentationsformål.

Hvis du gerne vil modtage mere detaljeret information om vores opbevaringspolitik, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne angivet i afsnit 2 ovenfor.


8. DINE RETTIGHEDER
Som følge af vores behandling af dine personoplysninger har du ret til at udøve en række rettigheder. Dine rettigheder omfatter:

 • Retten til indsigt i vores behandling af dine personoplysninger.
 • Retten til at få berigtiget urigtige personoplysninger.
 • Retten til at få slettet dine personoplysninger.
 • Retten til at begrænse vores behandling af dine personoplysninger.
 • Retten til dataportabilitet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Disse rettigheder kan imidlertid være underlagt betingelser og/eller undtagelser, fx. for at beskytte andres privatliv, forretningshemmeligheder, immaterielrettigheder eller for at overholde retlige forpligtelser.

Hvis du ønsker at udøve en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os ved at gøre brug af kontaktoplysningerne i afsnit 2 ovenfor.


9. RETTEN TIL AT INDGIVE EN KLAGE
Hvis du har spørgsmål, kommentarer og/eller forespørgsler til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os ved at gøre brug af kontaktoplysninger i afsnit 2 ovenfor.

Hvis du imidlertid stadig er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, har du retten til at indgive en klage til Datatilsynet. Tilsynet kan kontaktes ved at gøre brug af følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tel: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk


10. BØRNS PRIVATLIV
Vi tilbyder løsninger til børn, men vores sider på medieplatforme er ikke tilegnet eller indrettet til at indsamle personoplysninger om børn, der er under 13 år. Vi indsamler derfor ikke personoplysninger om personer, som os bekendt er under 13 år.


11. TREDJEPARTSLINKS
Oticon Denmarks sider på sociale medieplatforme såsom Facebook kan indeholde links til hjemmesider, der tilhører andre selskaber eller organisationer. Denne privatlivspolitik gælder ikke for sådanne tredjeparter, og vi foreslår derfor, at du kontakter disse tredjeparter direkte for at få information om deres indsamling af personoplysninger og distributionspolitikker.


12. ÆNDRINGER I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK
Vi vil fra tid til anden opdatere denne privatlivspolitik ved at offentliggøre en ny version på www.oticon.dk.

Denne privatlivspolitik blev opdateret den 19. december 2019.

Privatlivsmeddelelse - MyOticon

INTRODUKTION

Denne privatlivsmeddelelse beskriver, hvordan vi indsamler og bruger dine persondata, når du, som hørespecialist bruger følgende tjeneste::

- MyOticon

Oticon A/S er ansvarlig for indsamlingen og brugen af dine persondata i tjenesterne, som beskrevet i denne privatlivsmeddelelse.

Hvis du har en anmodning eller spørgsmål i forhold til vores brug af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os:

Oticon A/S
Ang.: Data Privacy
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
E-mail: privacy@demant.com

I denne privatlivspolitik henviser “vi”, “os” og “vores” til Oticon A/S.

 

Når du bruger tjenesterne, indsamler og bruger vi dine persondata til at levere tjenesterne til dig og til at administrere vores relation til dig. Det juridiske grundlag for vores behandling af dine persondata er vores legitime interesse i at drive og levere tjenesterne jfr. GDPR artikel 6(1)(f).

Nedenfor beskriver vi, hvordan vi indsamler og bruger dine persondata i hver af de specifikke tjenester.

 

MyOticon er en sikker online selvbetjeningsportal for virksomheder, der tilbyder hørespecialister mulighed for at udføre en række handlinger såsom at bestille online, se en oversigt over ordrehistorikken og tilgå marketing- og supportmaterialer.

Når du afgiver en ordre i MyOticon, henfører vi ordreoplysningerne til din konto og behandler ordren baseret på kontooplysningerne.

Når du anmoder om en MyOticon-konto, indsamler og registrerer vi dit navn, dit kunde-id, din e-mailadresse og andre relevante kontaktoplysninger. Vi bruger de data til at bekræfte din kundestatus og til at oprette og administrere din konto.

 

Som en del af vores tjenester og aktiviteter inden for høreomsorg kan det være nødvendigt for os at dele dine persondata med andre juridiske enheder i Demant-koncernen. Se venligst organisationsdiagrammet i vores seneste årsberetning for at se, hvilke virksomheder der er en del af Demant-koncernen. Du kan finde vores seneste årsberetning på www.demant.com.

Vi vil muligvis også dele dine persondata med vores leverandører og serviceudbydere til opgaver såsom at:

 • hjælpe os med levering eller design af vores produkter eller med vores virksomhedsledelse,
 • betjene vores kundeservicecenter,
 • forsyne os med elektroniske eller fysiske lagringstjenester eller systemer,
 • dataanalyse,
 • Levering af produkter (f.eks. logistikoperatører)


Vi videregiver kun dine persondata, hvis det er nødvendigt, for at vores leverandører og serviceudbydere kan levere deres tjenester til os. Vores leverandører er ikke autoriseret til at gemme eller bruge dine persondata til noget andet formål, og de vil altid være strengt forpligtet til at holde dine persondata sikre og fortrolige.

Vi vil muligvis også videregive dine persondata, hvis det pålægges os ifølge loven, i en retskendelse eller retslig handling.

 

Vi vil muligvis dele persondata med associerede virksomheder i Demant-koncernen, der ligger uden for EU/EØS og ikke-associerede virksomheder såsom serviceudbydere eller forretningspartnere, der ligger uden for EU/EØS, hvis dette anses for nødvendigt med hensyn til en given databehandlingsaktivitet.

Hvis dine persondata overføres uden for EU/EØS, vil vi implementere hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre, at behandlingen vil opfylde kravene i den relevante datalovgivning inklusive at sikre beskyttelse af dataemnets rettigheder. Hvor nødvendigt har vi indgået aftaler ved brug af EU-kommissionens “Standard Contractual Clauses” med modtageren af persondataene. EU-kommissionen mener, at disse klausuler giver tilstrækkelige garantier for beskyttelse af privatlivet, fundamentale rettigheder og friheder så vel som for udøvelse af tilknyttede rettigheder.

 

Vi vil kun behandle og beholde dine persondata, så længe som det er legitimt og nødvendigt til formål med tilknytning til vores levering af tjenesterne eller for at efterleve alle lovgivningsmæssige eller juridiske krav. Derefter vil vi enten slette dine data eller omidentificere dem, så de ikke længere er forbundet med dig.

 

Som resultat af vores behandling af dine persondata har du visse rettigheder i henhold til GDPR. Disse er:

- Retten til at få adgang til dine persondata

- Retten til at få os til at rette dine persondata.

- Retten til at bede os om at slette dine persondata.

- Retten til at begrænse vores behandling af dine persondata.

- Retten til dataportabilitet

- Retten til at klage over vores behandling.


Dine privatlivsrettigheder kan være underlagt betingelser og/eller undtagelser, fx at sikre andres privatliv, beskyttelse af forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder eller overholdelse af juridiske forpligtelser.

Hvis du gerne vil udøve en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne anført først i dokumentet.

 

Hvis du er bekymret over, hvordan vi bruger dine persondata, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne anført først i dokumentet. Vi vil besvare dine spørgsmål og om nødvendigt handle for at sikre, at vores praksis er konsekvent med vores forpligtelser.

Hvis du stadig ikke er tilfreds med måden, vi behandler dine persondata på, har du mulighed for at indgive en klage hos de relevante nationale databeskyttelsesmyndigheder. I Danmark er denne myndighed Datatilsynet (tlf.: +45 3319 3200 / e-mail: dt@datatilsynet.dk. Alternativt kan du kontakte den relevante databeskyttelsesmyndighed i det land, du bor eller arbejder i.

Denne privatlivspolitik blev opdateret august 2022.

Privatlivspolitik for Oticon RemoteCare administrationsportal

Privatlivspolitikken nedenfor beskriver, hvordan og hvorfor vi indsamler information om dig som bruger. Privatlivspolitikken gælder kun for den information, der indsamles via Oticon RemoteCare administrationsportal.

Download privatlivspolitikken som pdf:

Oticon RemoteCare administrationsportal