Boys in class

Skolebarn
(6-12 år)

Skolestart er en stor begivenhed i alle familier. Det er en spændende rejse i konstant forandrende omgivelser med nye mennesker. Men nu forventes der også resultater og koncentration – selv når lytteomgivelserne ikke altid er optimale.

Nye venskaber, indlæring og bedømmelse

Skolebørn bliver konstant bedømt, men de bedømmer også hinanden. Succesoplevelser og fejltrin har betydning for børnenes selvværd. De bliver nu bevidst om deres høretab og føler sig måske flove over deres høreapparater.

Vennerne spiller en stadig vigtigere rolle op gennem skoletiden, og børn afspejler sig i andre for at kunne udvikle deres identitet. Nogle børn bliver ofre for mobning, og der er risiko for, at dit barn vil minimere sit behov for et høreapparat, fordi han eller hun ikke ønsker at tiltrække sig opmærksomhed.

Anerkend deres følelser
Genkald dig din egen følelsesmæssige reaktion, da du modtog nyheden om barnets høretab. Med dette i baghovedet kan du lytte og anerkende barnets følelser og forsikre ham eller hende om, at høretabet ikke står i vejen for stærke forhold eller vigtig indlæring.

Støt behovet for privatliv
Opdragelsen af et barn med høretab kræver nogle tilpasninger i din familie. Dit barn har brug for privatliv på dette stadie i livet. Samtidig har det brug for at kunne høre dig, når du kalder til bords eller i forbindelse med andre familieaktiviteter.

Skolebarn

Et aktivt og støjende klasseværelse kan være et udfordrende miljø i forhold til at høre, hvad læreren siger og koncentrere sig om indlæringen. Børnevenlige teknologier kan hjælpe dit barn til at få succesoplevelser i klasseværelset.

I skolen skal barnet maksimere sit ordforråd – foruden alle de andre fag på skemaet. Moderne skoler kræver, at børnene kan multitaske. De skal kunne bruge computere, forstå og handle ud fra, hvad læreren siger, og deltage i gruppearbejde. De introduceres desuden for sport og andre fritidsaktiviteter. Det er derfor yderst vigtigt, at det hørehæmmede barn får det rette børnevenlige høreapparat. Derudover er der stor hjælp at få med et Juno-lydsystem eller FM-systemet til klasseværelse, ConnectLine og den støtte, du giver.

Teknologier, der støtter dit barn

 • Høreapparater

   VoicePriority /-teknologien hjælper dit barn med bedre at forstå tale i krævende situationer i klasseværelset.

 • FM- og skolesystemer

  Et personligt FM-system eller et skolesystem gavner dit barn ved at opfange lærerens stemme og sende den enten trådløst til barnets FM-modtager eller i et jævn lydtryk i hele klasseværelset. Det gør det nemmere at høre, hvad der bliver sagt i støjende klasseværelser.

 • boy gaming

  ConnectLine

  De digitale medier spiller en stor rolle i barnets liv på dette stadie. ConnectLine hjælper barnet med at oprette forbindelse til verden omkring sig, når de ser film, bruger deres smartphones og spiller med vennerne.

Smart lydsystem til klasseværelset

Flere skoler har allerede stor glæde af FrontRow Juno, som er et avanceret lydsystem, der forbedrer lydmiljøet og dermed også læringsmiljøet for alle i klassen. Det er specielt udviklet til at sikre en jævn fordeling af lyden fra læreren, eleverne og diverse AV-udstyr i klasseværelset, og lydsystemet gør det også muligt at modtage lyd fra lærerens pc vha. Bluetooth.

Alle elever har dermed de rette betingelser for at høre, hvad der bliver sagt, til fordel for elevernes opmærksomhed, deltagelse, forståelse og koncentration.

Children being helped by teacher

Styrk dit barn

Høreapparater
Kontroller, at dit barn selv kan rengøre høreapparaterne samt opsætte andet udstyr som ConnectLine og FM-systemer. Ved at give udlevere disse ansvarsområder vil det hjælpe barnet til at overtage ejerskabet og minimere risikoen for, at han/hun vil nægte at bruge høreapparaterne.

Kommunikation
Sørg for, at dit barn er tryg ved at ytre sine lytte- og indlæringsbehov og er i stand til at udbedre kommunikationsbrister. På grund af den bedømmelsesprægede adfærd på dette stadie har barnet måske ikke lyst til at tiltrække sig opmærksomhed. Tal om måderne, hvorpå barnet kan bede om hjælp uden at føle sig udsat. Brug disse kommunikationsråd til at diskutere god kommunikation og lytteomgivelser.

Hørespecialisten
Når du besøger hørespecialisten, er det vigtigt, at du involverer barnet i beslutningerne om deres høreapparater, som fx farve og tilbehør, og giver ham/hende tid til at tale om sine følelser med hørespecialisten - uden at du tager over. Dit barn er ekspert i sine egne behov, følelser og erfaringer – lad ham eller hende være bevidst om dette.

Fællesskaber
Det er ikke let at være det eneste “anderledes” barn i skolen. Og da dit barn nu ofte lytter mere til de jævnaldrende børn end til dig, kan du bruge dette på en positiv måde og overveje at finde en uformel gruppe af børn med høretab i omegnen, som dit barn kunne have gavn af at deltage i. Din hørespecialist kan muligvis henvise dig til en sådan gruppe.

Besøg "Support for forældre"

Næste fase: Teenager til voksen (+12 år)

Efterhånden som børn med høretab bliver ældre, bliver de mødt af en række udfordringer på forskellige stadier gennem årene fra den tidlige barndom gennem skoleårene og fremefter. Børn lærer og udvikler sig forskelligt med tiden, og dit barns behov bør vurderes løbende. Hver ny selvopfattelse og færdighed fører til ny adfærd. Hold øje med tegnene, så du kan yde støtte!

Når dit barn bliver teenager, går det stærkt med at blive voksen. Dit barn vil kunne opleve forvirring eller blive overvældet over sin egen rolle og følelser. I disse år er du nødt til at give slip, så sørg for, at barnet er forberedt på at håndtere høretabet uden din indblanding.

Læs mere

 • At have et barn med høretab

  Hvordan du kan balancere mellem en beskyttende og styrkende rolle overfor dit barn, så det kan nyde alt, hvad livet har at byde på.

 • Barnets omgivelser og sociale liv

  Hørelsen er vigtig for at udvikle sociale kompetencer og være i stand til at kommunikere i forskellige omgivelser.

 • Derfor er børns hørelse vigtig

  Dit barn bruger hørelsen til at lære at tale, læse og skrive og ikke mindst til at udvikle sociale kompetencer.

 • Oticons høreapparater til børn

  Se vores høreapparater til børn med mildt til moderat og kraftigt høretab.