Sådan

tændes og slukkes høreapparaterne

Sådan aktiveres et høreapparat første gang

Dit høreapparat er en elektronisk miniatureenhed, som benytter specielle batterier. For at tænde for høreapparatet, skal du sætte et nyt batteri i batteriskuffen. Høreapparatet tænder, når batteriskuffen lukkes. Der går et par sekunder, inden du kan høre noget. En jingle afspilles under opstart.

Sæt høreapparatet i/på, når batteriskuffen er lukket. Hvis høreapparatet aktiveres, mens det holdes i hånden, vil man måske høre en fløjten. Dette ophører, når høreapparatet er placeret korrekt i øret.

Sådan tændes og slukkes høreapparatet

1. Tænd for høreapparatet ved helt at lukke batteriskuffen med et batteri isat. Når batteriskuffen er lukket, vil høreapparatet starte op og muligvis spille en jingle. Dette betyder, at batteriet virker, og at høreapparatet fungerer.

2. Sluk for høreapparatet ved at åbne batteriskuffen helt. For at spare på batteriet bør du slukke høreapparatet, når du ikke har det på.

For at se, hvordan du styrer lydstyrken og programmerne i de forskellige typer høreapparat, kan du du downloade materiale hertil:

Find brugervejledninger og tekniske datablade

 • Hørelse

  Vidste du, at din hørelse er den eneste af dine sanser, som aldrig sover? 

 • ConnectLine

  Sådan forbinder du dine høreapparater med forskellige kommunikationsenheder som fx dit tv eller din telefon.

 • Downloads og support

  Find videoer og instruktioner til, hvordan du bruger Oticon høreapparater og tilbehør.

 • Find en høreklinik

  Få hjælp og vejledning fra en autoriseret Oticon hørespecialist.