Ofte stillede spørgsmål (OSS)

Genopladelige høreapparater

Ser din oplader ud som den til venstre?

Se i stedet de ofte stillede spørgsmål til ZPower

 • > Hvor ofte bør jeg oplade mine genopladelige høreapparater?

  Du bør oplade dine høreapparater hver nat. Litium-ion-batteriet kan oplades dagligt, og det er ikke nødvendigt at aflade batteriet helt, før du sætter høreapparaterne tilbage i opladeren.

 • > Hvor længe holder batteriet med en fuld opladning?

  Batteritiden afhænger af en række faktorer såsom indstillingerne i dine høreapparater, dit høretab, lydmiljøet omkring dig, batteriets alder, og om du streamer lyd fra din telefon, tv eller andre enheder.


  Eksempler på batterilevetid:

  • 20 timers batteritid uden streaming

  Hvis du oplever, at dine høreapparater ikke har strøm nok til en hel dag, bør du kontakte din hørespecialist. 

 • > Hvordan sætter jeg de genopladelige høreapparater i opladeren?

  Hvis dine høreapparater er Oticon Real, More, Ruby, Opn S, Opn Play eller Play PX, skal du følge denne vejledning: Sæt høreapparaterne i opladeren, så LED-lamperne på høreapparaterne vender samme vej som LED-lampen på opladeren. Sørg for, at høreapparaterne begynder at oplade (LED-lampen på hvert høreapparat lyser konstant orange). Hvis høreapparaterne er placeret forkert, bliver de ikke opladet.

   

  Hvis du har Oticon Intent høreapparater, skal du følge denne vejledning: Sæt høreapparaterne i opladeren, så LED-lamperne på høreapparaterne vender den modsatte vej i forhold LED-lampen på opladeren. Sørg for, at høreapparaterne begynder at oplade (LED-lampen på hvert høreapparat lyser konstant orange). Hvis høreapparaterne er placeret forkert, bliver de ikke opladet.

   

 • > Hvordan kan jeg se, om mine høreapparater er fuldt opladede?

  LED-lamperne på dine høreapparater lyser konstant orange, når høreapparaterne oplades. De lyser konstant grønt, når dine høreapparater er fuldt opladede. Afhængigt af din model tager det 2-4 timer at oplade dine høreapparater helt, hvis de er løbet helt tør for strøm.

 • > Hvor lang tid tager det at lade høreapparaterne helt op?

  Afhængigt af din model, og hvis de er løbet helt tør for strøm, tager det cirka 2-4 timer at oplade dine høreapparater helt.
  Når du oplader et litium-ion-batteri, lader det hurtigere i begyndelsen.

 • > Hvor længe kan jeg lade mine høreapparater blive i opladeren?

  Opladeren er det bedste sted at opbevare dine høreapparater. Når du ikke bruger dine høreapparater, skal du sætte dem i opladeren til genopladning. Dette sikrer, at høreapparaterne altid er opladet.

 • > Hvad sker der, hvis jeg slukker for opladeren, og høreapparaterne stadig sidder i opladeren?

  Hvis du slukker for opladeren, slukker dine høreapparater for at sikre, at du ikke vågner op til høreapparater med afladede batterier på grund af for eksempel et strømsvigt.

 • > Hvilken strømkilde kan bruges til min oplader?

  Opladeren understøttes af en strømkilde til stikkontakter. Opladeren kan også tilsluttes andre strømkilder med en usb-indgang. Sørg for, at strømkilden er kompatibel med USB 2.0 med mindst 500mA-udgang. Kildeeksempler: Powerbank, computer, bil. Kontroller altid, at opladningen finder sted for at sikre, at strømkilden leverer tilstrækkelig strøm til din oplader.

 • > Mine høreapparater blinker orange, når de sættes i opladeren

  Hvis dine høreapparater blinker orange, når de sættes i opladeren, skal du kontakte din hørespecialist.

 • > Hvordan tænder eller slukker jeg mine genopladelige høreapparater?

  Dine høreapparater tænder automatisk, når du tager dem ud af opladeren. Høreapparaterne slukker automatisk, når du sætter dem i opladeren. Du kan dog også tænde og slukke dem manuelt.

 • > Har jeg brug for en tørreboks til mine genopladelige høreapparater?

  Du kan have brug for en tørreboks til dine genopladelige høreapparater. Om du har det afhænger af forskellige ting, såsom luftfugtigheden i dit område. Tal med din hørespecialist om, hvorvidt du har brug for dette, og hvilke der kan bruges.

 • > Kan jeg se mine høreapparaters batteristatus i appen Oticon Companion?

  Ja. Tryk på høreapparatikonet nederst på startskærmen. Det aktuelle batteriniveau vises øverst på skærmen.

 • > Hvad er et litium-ion-batteri?

  Den genopladelige litium-ion-batteriteknologi anvendes i høj grad i forbrugerelektronik. Den er velegnet, da den har en stor batterikapacitet, hvilket sørger for en længere brugstid og en kort opladningstid.

 • > Er litium-ion-batterier temperaturfølsomme?

  Ja, til en vis grad. Opladning bør foregå ved temperaturer mellem +5 °C og +40 °C. Uden for dette temperaturområde vil opladeren ikke oplade. Opladningen genoptages automatisk, når temperaturen er mellem +5 °C og +40 °C.

  Høreapparaterne kan stadig bruges, hvis temperaturen er uden for disse grænser.

 • > Holder litium-ion-batterier længere, hvis de ikke oplades hver nat?

  Den bedste praksis er at oplade dine høreapparater hver nat, da litium-ion-batterier ikke behøver at blive helt afladet før den næste opladning.  

 • > Skal man være særligt forsigtig med litium-ion-batterier?

  Ja. Disse høreapparater bruger et ikke-udtageligt genopladeligt litium-ion-batteri. Forsøg ikke at få adgang til høreapparatets batteri.
  Hvis et høreapparat med et litium-ion-batteri eller et litium-ion-batteri sluges eller puttes i øret eller næsen, skal du straks søge læge.

   

  Sørg for at gøre dig bekendt med informationerne om sikkerhed og håndtering vedrørende genopladelige høreapparater i brugervejledningen til dine høreapparater.

 • > Kan jeg trygt flyve med genopladelige høreapparater med litium-ion-batteri?

  Ja, du kan trygt bruge dine genopladelige høreapparater på et fly og tage opladeren med ombord. Hvis du har en bordoplader, kan du også trygt pakke dine høreapparater og opladeren i din indtjekkede bagage. Hvis du har en SmartCharger med indbygget powerbank, skal du medbringe opladeren i din håndbagage.

 • > Hvordan slår jeg Bluetooth® fra (flytilstand) i mine høreapparater?

  Du kan slå Bluetooth til og fra (aktivere og deaktivere flytilstand) ved at holde den nederste del af trykknappen inde i syv sekunder. Når du trykker på knappen på det ene høreapparat, slås Bluetooth fra (flytilstand slås til) i begge høreapparater. Høreapparaterne fungerer stadig normalt, når Bluetooth er slået fra (flytilstand slået til).

   

  VIDEO: Se, hvordan du slår flytilstand til og fra

 • > Hvad skal jeg gøre med mine høreapparater, hvis jeg ikke skal bruge dem i lang tid?

  Hvis du skal opbevare dine høreapparater i mere end 14 dage, er det vigtigt at lade dem helt op. Sluk derefter for høreapparaterne manuelt med et tryk på trykknappen.

   

  Når du opbevarer dine høreapparater med et fuldt opladet batteri, sikrer du, at batteriet stadig kan oplades. Batterierne skal dog oplades helt hver 6. måned. Hvis du ikke oplader dine høreapparater efter seks måneder, skal de genopladelige batterier udskiftes.

 • > Kan jeg forsøge at genstarte mine høreapparater ved at tænde dem igen, når de er løbet tør for strøm?

  Nej, hvis dine høreapparater løber tør for strøm, skal du sætte dem i opladeren til genopladning. Yderligere brugstid kan ikke opnås ved at forsøge at genstarte høreapparaterne.