Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Genopladelige høreapparater

 • > Hvor ofte bør jeg oplade mine genopladelige høreapparater?

  Du bør oplade dine høreapparater hver nat. Lithium-ion-batteriet kan oplades dagligt, og det er ikke nødvendigt at aflade batteriet helt, før du sætter høreapparaterne tilbage i opladeren.

 • > Hvor længe virker batteriet på en fuld opladning?

  Batteriets daglige ydelse afhænger af en række faktorer, såsom indstillingerne i dine høreapparater, dit høretab, lydmiljøet omkring dig, batteriets alder og om du streamer lyd fra din telefon, tv eller andre enheder.


  Eksempler på batterilevetid:

  • 24 timers batterilevetid uden streaming

  • 18 timers batterilevetid med fem timers streaming


  Hvis du oplever, at dine høreapparater ikke har strøm nok til en hel dag, kan det være tid til at udskifte batteriet i dit høreapparat.

 • > Hvordan placerer jeg mine genopladelige høreapparater i opladeren?

  Sæt høreapparaterne i opladningsportene, så LED-lysene (lampe) på høreapparaterne vender samme vej som LED-lyset (lampe) på opladeren. Sørg for, at høreapparaterne begynder at oplade (LED-lyset på hvert høreapparat lyser konstant rødt). Hvis høreapparaterne er placeret forkert, bliver de ikke opladet.

   

  video-login 
 • > Hvordan kan jeg se, om mine høreapparater er fuldt opladet?

  LED-lysene på dine høreapparater lyser konstant rødt, når høreapparaterne oplades. De lyser konstant grønt, når dine høreapparater er fuldt opladet. En fuld opladning af dine høreapparater tager tre timer, hvis batteriet er helt afladet.


  video-login 
 • > Hvor lang tid tager en fuld opladning af høreapparaterne?

   

  Hvis batteriet er helt afladet, tager det cirka tre timer at oplade dine høreapparater helt.
  Når du oplader et lithium-ion-batteri, lades det hurtigere i starten. Så efter 30 minutter er batteriet 25 % opladet, og efter en time er det 50 % opladet.

   

 • > Hvor længe kan jeg lade mine høreapparater blive i opladeren?

  Opladeren er det bedste sted at opbevare dine høreapparater. Når du ikke bruger dine høreapparater, skal du sætte dem i opladeren til genopladning. Dette sikrer, at høreapparaterne altid er opladet.

 • > Hvad sker der, hvis jeg slukker for opladeren, og høreapparaterne stadig er placeret i den?

  Hvis du slukker for opladeren, tændes høreapparaterne, hvorefter de begynder at bruge af deres batterier, mens de stadig sidder i opladningsportene. Det er derfor vigtigt at lade opladeren være tilsluttet en stikkontakt, når dine høreapparater sidder i opladningsportene.

 • > Hvilken strømkilde kan bruges til min oplader?

  Opladeren understøttes af en strømkilde til stikkontakter. Opladeren kan også tilsluttes andre strømkilder med en USB-indgang. Sørg for, at strømkilden er kompatibel med USB 2.0 med mindst 500mA-udgang. Kildeeksempler: Powerbank, computer, bil. Kontroller altid, at opladningen finder sted for at sikre, at strømkilden leverer tilstrækkelig strøm til din oplader.

 • > Hvorfor blinker mine høreapparater rødt, når jeg sætter dem i opladeren?

  Dette angiver en systemfejl. Kontakt din høreklinik.

 • > Hvordan tænder og slukker jeg mine genopladelige høreapparater?

  Dine høreapparater tændes automatisk, når du tager dem ud af opladeren. Høreapparaterne slukkes automatisk, når du sætter dem i opladeren. Du kan dog også tænde og slukke dem manuelt.


  VIDEO: Sådan tændes og slukkes genopladelige høreapparater

 • > Kan jeg bruge et tørreapparat på mine høreapparater?

  Du må ikke bruge et tørreapparat, hvis temperaturen overstiger +40 °C, da litium-ion-batterier er følsomme over for varme og kan blive beskadigede.

  Alle Oticon Opn høreapparater testes og klassificeres til IP68-standarden, hvilket sikrer, at de er vand- og støvresistente, så de ikke kræver tørring. Litium-ion-batterierne er også nanocoatede, hvilket gør dem modstandsdygtige over for fugt.

 • > Kan jeg se mine høreapparaters batteristatus i Oticon Companion-appen?

  Ja. Tryk på ikonet for høreapparaterne i fanelinjen nederst på startskærmen. Det aktuelle batteriniveau vises øverst på skærmen.

 • > Hvad er et lithium-ion-batteri?

  Den genopladelige lithium-ion-batteriteknologi anvendes i høj grad i forbrugerelektronik. Den er velegnet, da den har en stor batterikapacitet, hvilket sørger for en længere ydelse og en kort opladningstid.

 • > Er lithium-ion-batterier temperaturfølsomme?

  Ja, til en vis grad. Opladning bør foregå ved temperaturer mellem +5 °C og +40 °C. Uden for dette temperaturområde vil opladeren ikke oplade. Opladningen genoptages automatisk, når temperaturen er mellem +5 °C og +40 °C.

  Høreapparaterne kan stadig bruges, hvis temperaturen er uden for disse grænser.

 • > Lever lithium-ion-batterier længere, hvis de ikke oplades hver nat?

  Den bedste praksis er at oplade dine høreapparater hver nat, da lithium-ion-batterier ikke behøver at blive helt afladet før den næste opladning. De har ikke en 'opladningshukommelse' på samme måde som andre typer batterier.

 • > Er der særlige forsigtighedsregler relateret til lithium-ion-batterier?

  Ja. Dette høreapparat understøttes af en ikke-aftagelig genopladelig lithium-ion-battericelle. Forsøg ikke at få adgang til batteriet i høreapparatet. Batteriet må kun udskiftes af din hørespecialist.
  Hvis høreapparater med et lithium-ion-batteri isat eller et lithium-ion-batteri alene sluges eller anbringes i øre eller næse, skal du straks søge lægehjælp.

   

  Sørg for at gøre dig bekendt med sikkerheds- og brugsoplysningerne for genopladelige høreapparater i den separate brugsanvisning for høreapparaterne.

 • > Er det sikkert at flyve med genopladelige høreapparater, der bruger litium-ion-batterier?

  Ja, det er sikkert at bruge dine genopladelige høreapparater på et fly og tage opladeren med om bord. Du kan også pakke dine høreapparater og opladeren sikkert ned i din check-in bagage.

 • > Hvordan sætter jeg mine høreapparater i flyfunktion?

  Tryk og hold den nederste del af trykknappen nede i 7 sekunder for at aktivere og deaktivere flyfunktion. Hvis du trykker på knappen på ét høreapparat, aktiveres flyfunktionen på begge høreapparater.

  Når flyfunktion er aktiveret, fungerer høreapparaterne stadig normalt, men Bluetooth® er slukket.

   

  VIDEO: Sådan aktiveres og deaktiveres flyfunktion

 • > Jeg kommer ikke til at bruge mine høreapparater i lang tid – hvad skal jeg gøre med dem?

  Hvis du ikke ønsker at bruge dine høreapparater i mere end 14 dage, er det vigtigt at oplade dem helt. Derefter skal du slukke høreapparaterne manuelt ved hjælp af trykknapperne.

   

  Hvis du opbevarer høreapparaterne med et fuldt ladet batteri, sikrer du, at batteriet stadig kan oplades. Batterierne skal dog oplades helt hver 6. måned. Hvis du ikke oplader dine høreapparater i 6 måneder, skal de genopladelige batterier udskiftes.

 • > Kan jeg forsøge at genstarte mine høreapparater ved at tænde dem igen, når de er løbet tør for strøm?

  Nej, hvis dine høreapparater løber tør for batteri, skal du sætte dem i opladeren til genopladning. Yderligere brugstid kan ikke opnås ved at forsøge at genstarte høreapparatet.