Barnets omgivelser og sociale liv

Veludviklede lytteevner er vigtigt – ikke kun for barnets sprogudvikling, men også for barnets sociale kompetencer. Det er vigtigt at bære høreapparater for få sociale succesoplevelser, men nogle børn afviser deres høreapparater netop af sociale årsager. Det kan skyldes angst for manglende accept og bekymring om visuel fremtoning i sociale grupper.

Støt op om barnets sociale kompetencer

Børn med høretab vil som regel være i stand til at have samspil med børn, der har fuld hørelse. Dit barns evne til at udvikle sociale kompetencer afhænger af alder, høretabets sværhedsgrad, hvornår det blev opdaget og behandling samt naturligvis barnets personlighed.

Nogle børn med høretab kan føle sig udenfor, fordi de ikke altid forstår en diskret hentydning eller en person, der anmoder om opmærksomhed, og er derfor ude af stand til at give en passende reaktion. Netop derfor er passende høreapparater, værktøjer og teknikker vigtige – og det er ligeledes vigtigt, at personerne omkring barnet forstår, hvordan der skal kommunikeres.

“Hvad er det, du har i ørene?”

Alle børn ønsker at fremstå som “normale” og være et accepteret medlem af en social gruppe – næsten for enhver pris. For nogle børn med høretab er en måde at løse problemet på at tage sine høreapparater af og lade som om, at de er i stand til at forstå, hvad der foregår.

Dit barn vil måske forsøge at afvise eller minimere brugen af høreapparaterne for at blive opfattet som “normal”. Barnet vil måske også have svært ved at bede om hjælp i skolen, fordi han/hun ikke ønsker at tiltrække sig opmærksomhed. Efterhånden som barnet bliver ældre, er det naturligt, at han/hun lytter mere og mere til de jævnaldrene og begynder at stille spørgsmål til det, forældrene siger. Som forældre kan vi ikke beskytte vores børn mod sårende kommentarer. Men vi kan anerkende deres følelser, forsikre dem om, at de klarer sig godt og overbevise dem om, at det er vigtigt at bruge høreapparaterne – hele tiden. Hvis du får dit barn til at bære høreapparater med BrainHearingTM-teknologi, kan oplevelsen få barnet til at acceptere at brugen af høreapparaterne. Dette, da fordelene ved teknologien er så tydelige, og barnet har fx nemmere ved at skelne mellem lyde og genkende tale.

Øvelse i at svare

Giv dit barn nogle idéer til sætninger, der kan bruges, når de får stillet spørgsmål eller kommentarer om deres høreapparater. Inviter andre familiemedlemmer til at diskutere løsninger på forskellige socialiseringsproblemer på en afslappet måde.

Introducer barnet for andre brugere

Dit barn vil have gavn af at mødes med andre høreapparatbrugere. I sådanne omgivelser kan barnet føle sig “normal”, og de kan udveksle erfaringer og støtte hinanden. Spørg dine omgivelser eller din hørespecialist om hjælp. Det inkluderer også grupper på sociale medier og blogs.

Styrk dit barn

Det er afgørende, at du opmuntrer dit barn til at tage ansvar for håndteringen af høretabet for derigennem at motivere barnet til at gå med høreapparaterne. Involver fx barnet i vedligeholdelsen af udstyret.

Informer andre

Inviter dit barns venner hjem til jer og lad dem stille spørgsmål. Du kan også tale med læreren om at have “hørelsen” som et emne i skolen eller invitere en hørespecialist til at komme og tale om høretab.

Socialisering i store forsamlinger

Festlige lejligheder som familiemiddage og fester kan ofte være ret udfordrende og trættende for et barn med høretab. Høreapparater med BrainHearing-teknologi kan hjælpe dit barn med at skelne tale fra baggrundsstøj, fokusere på, hvad der bliver sagt, og ikke mindst med at undgå generende feedback (hyl) i forbindelse med et knus.

Oticons høreapparater til børn

I skolen

I skolen er barnets evne til at koncentrere sig påvirket ikke blot af de oplysninger det får fra læreren, men også af klasseværelsets baggrundsstøj og akustik. For et barn med nedsat hørelse er dette en større udfordring.

Selv med høreapparater kan tale til tider være svært at forstå i et travlt klasseværelse. FM-teknologi er designet til at gøre børn med nedsat hørelse og børn med normal hørelse, som har problemer ved at lytte, i stand til at overvinde effekten af afstand og støj, så de kan opfange så meget af lærerens stemme som muligt. Med et FM-system vil læreren bære en mikrofon, der opfanger deres stemmer, og talesignalet videresendes så direkte til barnets ører. Fleksible FM-løsninger med høj ydeevne gør, at læreren høres tydeligt og klart, men også skolekammeraterne samt lyden fra interaktive tavler og andet lydudstyr i klasseværelset.

Hold forbindelsen med gadgets

Børn og teenagere med høretab vil gerne bruge de moderne gadgets til at føle sig forbundet – ikke kun til andre, men også til resten af verden. Børn i dag bruger videochat til at snakke med familie og venner. De kommunikerer via deres mobiltelefoner, lytter til musik, ser tv, følger multimediepræsentationer i skolen og spiller computerspil.

Du kan bede en hørespecialist om at introducere dig for Oticons trådløse muligheder. Således kan du hjælpe dit barn til at forblive forbundet med deres digitale verden og omgivelser. Oticon ConnectLine er et fuldt integreret system, der hjælper børn og unge til at komme på samme bølgelængde som deres venner, når det kommer til kommunikation, underholdning og uddannelse.

Læs mere om ConnectLine
 • Derfor er børns hørelse vigtig

  Dit barn bruger hørelsen til at lære at tale, læse og skrive og ikke mindst til at udvikle sociale kompetencer.

 • At have et barn med høretab

  Hvordan du finder balancen mellem en beskyttende og styrkende rolle overfor dit barn, så det kan nyde alt, hvad livet har at byde på.

 • Du er ikke alene

  Fællesskaber, online ressourcer og råd til at benytte dig af hørespecialisten.

 • Oticons høreapparater til børn

  Se vores høreapparater til børn med mildt til moderat og kraftigt høretab.