Involver familien

Det at have et barn med høretab henleder i høj grad opmærksomheden på barn og forældre. Men et høretab påvirker også resten af familien.

Tæt samarbejde derhjemme

Selv når dit barn har høreapparater på, vil hørelsen være svækket – noget din familie, venner og pårørende skal vænne sig til. Det at opfostre et barn med høretab kræver en masse tålmodighed fra alle familiemedlemmer. Det bedste råd til din familie er, at I arbejder sammen og lærer at tilpasse jer situationen.

Dine forventninger som forælder vil afhænge af, hvor barnet med høretab placerer sig i søskenderækkefølgen. Der er en forskel alt efter, om barnet med høretab er dit ældste barn, mellemste barn eller yngste barn, og hvor mange år der er imellem flere søskende. Hvis barnet med høretab har en yngre bror eller søster, er det vigtigt, at barnet får lov til at være den “ældre” søskende. Det er således vigtigt, at det yngre barn ikke får tildelt en ansvarsrolle, fordi han eller hun kan høre mere.

Sådan kan de følelsesmæssige reaktioner blandt søskende håndteres: Hold gerne familiemøder, hvor du kan besvare spørgsmål, diskutere vigtige emner og hjælpe dine børn med at sætte ord på deres følelser. Vejled dem i, hvordan de kan håndtere deres følelser.

Sådan kan reaktioner fra dine børns venner håndteres: En brugbar strategi er at invitere dine børns venner på besøg for at lege. Hvis du er åben, oplysende og i stand til at opmuntre dem til at stille spørgsmål, vil det være nemmere for dem at acceptere, at deres legekammerat har høretab.

Læs mere om barnets omgivelser og sociale liv

Involver bedsteforældre og søskende

De fleste børn med høretab er født ind i familier, hvor barnet er den eneste eller ét af kun få familiemedlemmer, der har problemer med hørelsen. Både bedsteforældre og søskende må lære de bedste måder at kommunikere med barnet på.

Bedsteforældre
Bedsteforældre kan opleve høretab, men dette er ofte aldersrelateret. Bedsteforældre er nødt til at forstå, at deres erfaringer i høj grad kan afvige fra barnebarnets erfaringer og ikke kan sammenlignes med deres egne – hverken positivt eller negativt. Bedsteforældre kan vise deres støtte ved at være positive og kærlige og ved ikke at behandle barnet anderledes end andre børnebørn.

Søskende
Søskende overses ofte, selv om de i høj grad er påvirket af en bror eller søster med høretab. Det er vigtigt at være optimistisk og informativ og at oplyse dem om høretab og høreapparater. De kan blive mødt af andre børns kommentarer såsom: “Hvorfor taler din bror så sjovt?”, eller “hvad er det for en ting, han har i øret?” Hjælp søskende ved at fortælle dem, hvordan de bør reagere, og husk selv at fungere som rollemodel.

 • Hjælp dem med at kunne lege sammen

  Børn med forskellig hørelse kan have brug for lidt hjælp til strategier for at lege sammen - ligesom børn i forskellige aldersgrupper. Ros dem for deres fremskridt og husk på, at dit barn må væbne sig med tålmodighed; men lad også ham eller hende sætte rimelige grænser.

 • Pligter til alle

  Det kan være nemmere at bede dit normalthørende barn om hjælp, når du har brug for at få tingene gjort – især når du har travlt. Det kan tage længere tid at forklare tingene for et barn med høretab, men alle børn kan hjælpe til i huset på hver sin måde.

 • Søskende er ikke tolke

  Pas på med ikke at lade dit normalthørende barn fungere som tolk og fortælle dig om hændelser, hvor du ikke var opmærksom. Undlad også at kalde på dit normalthørende barn, når maden er klar og forvente, at barnet fortæller det videre til sin hørehæmmede bror eller søster.

 • Derfor er børns hørelse vigtig

  Dit barn bruger hørelsen til at lære at tale, læse og skrive og ikke mindst til at udvikle sociale kompetencer.

 • At have et barn med høretab

  Hvordan kan du balancere din beskyttende og styrkende rolle for dit barn, så han/hun kan nyde alt, hvad livet har at byde på.

 • Barnets omgivelser og sociale liv

  Hørelsen er vigtig for at udvikle sociale kompetencer og være i stand til at kommunikere i forskellige omgivelser.

 • Oticons høreapparater til børn

  Se vores høreapparater til børn med mildt til moderat og kraftigt høretab.