Oticon Insight

Nyt samarbejde med Nørrebro Teater

Læsetid: 5 min.
12-01-20

I Danmark er der omkring 800.000 mennesker med nedsat hørelse. En stor del af disse er afhængige af tekstning for at kunne følge med i kulturtilbud som teaterforestillinger. Derudover er der i Danmark en befolkningsgruppe på ca. 4.000 døve, der sjældent har adgang til tekstede eller tolkede teatertilbud. Med et nyt tiltag iværksat af Oticon og Nørrebro Teater imødekommes og inkluderes mennesker med nedsat hørelse, så de får mulighed for at nyde teatrets kulturelle og sociale oplevelse på lige vilkår med almindeligt hørende. Initiativet er skudt i gang i sæsonen 2019-20 på udvalgte forestillinger og arrangementer.

”Vi har en pligt til som kulturinstitution at gøre alt, hvad vi kan, for at fjerne barrierer, der står i vejen for, at man bruger os. Derfor er tiltag omkring tilgængelighed uhyre vigtige. Med det nye partnerskab får vi mulighed for at tage nogle vigtige skridt i den rigtige retning og vise, at vi er et teater for alle. Det er jeg både stolt af og meget taknemmelig for,” siger Mette Wolf, teaterdirektør på Nørrebro Teater. Teatret har historisk været udfordrende for mennesker med nedsat hørelse, da lyden sjældent er god nok til deres behov.

Et helt nyt lydsystem fra Oticon er blevet installeret på Nørrebro Teater, og lydsystemet er en klar forbedring i forhold til teatrets tidligere teleslyngeanlæg. Lydsystemet består i, at man nu gratis kan reservere et trådløst FM-udstyr med hovedtelefoner til alle Nørrebro Teaters forestillinger og arrangementer i salen. Gæster med nedsat hørelse får derved mulighed for at regulere lydstyrken individuelt, mens udvalgte arrangementer desuden vil blive tegnsprogstolket. Både tekstning og tolkning imødekommer særligt mennesker med et svært høretab eller helt døve.

”Der er ingen grund til, at mennesker med nedsat hørelse isolerer sig socialt. Med hjælpemidler er det muligt fortsat at leve et udadvendt liv og deltage i kulturelle arrangementer. Derfor er dette partnerskab vigtigt for os, da vi hele tiden ønsker at blive skarpere på brugernes behov og derigennem tilpasse vores løsninger,” siger Karen Wibling Solgård, der er General Manager i Oticon Danmark.

Få undertekster direkte på telefonen

Til tekstning bruges appen THEA, der er udviklet i et tilgængelighedsprojekt af det svenske Riksteatern og it-firmaet DOGOOD. Med appen installeret får teatergæsten tekster til aftenens forestilling direkte ned på deres smartphone eller tablet. Teksten følger forestillingen og er tilpasset læsetempo. De, som ikke har en smartphone eller tablet, kan låne en enhed af teatret. Appen har en mørk baggrund, så den ikke generer de andre gæster. Appen anvendes allerede i andre teatre i Norden og har været testet på Nørrebro Teater.

Blandt initiativets samarbejdspartnere er der store forventninger til, at de nye tiltag vil have stor indflydelse på flere områder.

”Vi håber og tror på, at partnerskabet vil medvirke til øget bevidsthed om nødvendigheden af og muligheden for tekstning og tolkning ved kulturelle arrangementer, men også at tiltaget kan være med til at nedbryde nogle af de tabuer ved høretab, som vi desværre stadig møder,” siger Karen Wibling Solgård.

”Partnerskabet sætter forhåbentligt gang i en udvikling, hvor tekstning af udvalgte teaterforestillinger fremover bliver en kulturel forpligtigelse for offentligt støttede teatre. Og så taler samarbejdet jo ind i, at Nørrebro Teater er partner i det europæiske projekt ADESTE+, hvor tilgængelighed og social inklusion i kultur er et af fokusområderne,” siger Mette Wolf.

Tiltaget er støttet af William Demant Fonden, Spar Nord Fonden, Otto Bruuns Fond og Oticon Medical, ligesom både Høreforeningen, Danske Døves Landsforbund, Danske Døves Ungdomsforbund og Handicaprådet i Københavns Kommune bakker op om tiltaget.

Læs mere om det nye system og booking heraf