Oticon Insight

oticon_insight_eeg_brand_story_0220

Banebrydende ny EEG-forskningsmetode med Oticon Opn S™

Læsetid: 5 min.
25-02-20

Resultater fra en ny, banebrydende EEG-forskningsmetode viser, at Oticon Opn S™ støtter hjernens naturlige måde at organisere lyde på. Læs, hvordan forskningsmetoden fungerer i praksis, og hvordan vi anvender den til undersøgelse af vores høreapparater.

Ved hjælp af en ny forskningsmetode, der er baseret på EEG (electroencephalogram, red.), har uafhængige forskere inden for hørelse1 kunnet måle en persons selektive opmærksomhed i hjernen, mens han/hun bruger Oticon Opn S. Resultaterne leverede afgørende bevis for, at Oticon Opn S gør, at talen skiller sig ud, og at den selektive opmærksomhed forbedres markant. Dette gør det lettere at følge samtaler. Om forskningsmetoden fortæller Thomas Behrens, Senior Director i Centre for Applied Audiology Research hos Oticon:

”For første gang i branchen kan vi måle selektiv opmærksomhed med denne banebrydende forskningsmetode. Den var udviklet specifikt til at opnå dybere forståelse for den største udfordring, som personer med høretab oplever: navnlig dét at kunne følge med i en samtale i støjende omgivelser. Vi imiterede det velkendte restaurant-scenarie, hvor der tit er meget baggrundsstøj, fx fra personer, der taler, og vi målte hvor godt lydene var repræsenteret og organiseret i hjernen med Opn S på ørerne – både med OpenSound Navigator slået TIL og FRA.”

Testmetoden med EEG måler objektivt, hvordan hjernen organiserer lyde

Testpersonen udstyres med en EEG-hætte med 64 elektroder, der måler hjernens aktivitet i respons til lyde og støj. To højttalere foran testpersonen repræsenterer to personer, der taler på samme tid, mens fire højttalere bagved udsender baggrundsstøj. Vores testperson skal nu fokusere på den ene højttaler foran, ignorere den anden samt undertrykke baggrundsstøjen fra de bagvedliggende højttalere. Herefter svarer hun på en række spørgsmål for at vise, at hun forstod, hvad der blev sagt. Dette udfordrer testpersonens evne til at udøve selektiv opmærksomhed, og måden, som hjernen organiserer lydene på, måles objektivt via EEG.

 

 

 

Resultater: Oticon Opn S forbedrer selektiv opmærksomhed markant

Undersøgelsen gav afgørende bevis for, at OpenSound Navigator i Opn S forbedrer evnen til at organisere lyde markant og forstærker selektiv opmærksomhed. Afslutningsvis fortæller Thomas Behrens:

”Hvor tidligere forsøg kun havde én person, der talte, udfordrer denne EEG-forskningsmetode virkelig hjernen med en krævende samtale, hvor to personer taler på samme tid. Metoden går langt ud over, hvad vi tidligere har set i branchen. Den måler ikke kun hjerneaktivitet, den tegner også et billede af, hvordan lyde bliver repræsenteret og behandlet i hjernen.”

 

 

OpenSound Navigator slået fra
Uden OpenSound Navigator skiller den primære taler sig ud (A), men det er meget svært at skelne mellem den sekundære taler (B) og baggrundstalen (C), fordi EEG-signalernes styrke er meget ens.

OpenSound Navigator slået til
Når OpenSound Navigator er slået til, viser EEG-signalets styrke: A) Taler i fokus: signalet forbedres med 10 %, hvilket gør det lettere at følge den person, brugeren lytter til B) Den sekundære taler: signalet forbedres med 95 %, hvilket gør det meget nemmere at adskille denne taler fra baggrundstalen C) Baggrundstale: reduceret med 50 %, så de to talesignaler skiller sig ud, og det bliver nemmere at lytte
 

> For mere information, klik her

 

Referencer:

1. For mere information kan du læse: ”A Tutorial on Auditory Attention Identification Methods” Frontiers in Neuroscience, marts 2019
- Emina Alickovic, Thomas Lunner, Fredrik Gustafsson, Lennart Ljung