EduMic - ofte stillede spørgsmål

 • Produkt

  Produktinformation, lyd, teknisk

 • Brug

  Brug af forskellige tilstande, forbindelser med FM/Roger og jack-kabel, fejlfinding og opladning

 • Parring og forbindelse

  Brug og tekniske detaljer vedrørende parring og forbindelse

 • Høreapparatprogram

  Indstillinger i høreapparatprogrammet og TV Adapter

Produkt

Sv: EduMic byder på fire forskellige driftstilstande:

• Mikrofontilstand (20 m rækkevidde)
• Jack-tilstand (20 m rækkevidde)
• FM-tilstand (3 m rækkevidde)
• Telespoletilstand (3 m rækkevidde)

Sv: FM-forbindelsen prioriteres, når både FM-modtager og et jack-kabel er tilsluttet til EduMic

Sv: Dette sker, når du trykker på knappen, og hardwaren tænder for chippen og elektronikken inde i EduMic. Men hvis strømmen er for lav, så chippen ikke kan køre, så deaktiverer et andet kredsløb den kort efter. Dette betyder, at det ikke er softwaren, der genererer lyset, men den lille strøm i systemet.

Brug

Sv: Ja. Opladningsprocessen stopper automatisk, når batteriet er fuldt opladet.

Sv: 2,5 timer.

Sv: EduMic bruger et forseglet batteri. Du skal returnere EduMic til Oticon, så batteriet kan udskiftes.

Sv: EduMic tilbyder ikke denne funktionalitet. Hvis eleven har brug for dette, anbefaler vi, at du tilslutter EduMic med jack-kablet til Juno sound field lydsystemet fra FrontRow eller et lignende system. Juno kan blande strømme fra lærerens Juno-mikrofon og lyden fra eksterne lydenheder.

Sv: Den anbefalede afstand er 15 til 20 cm fra munden.

Sv: Lyden forårsages af en jordsløjfe, der opstår i denne opsætning. Du kan bruge EduMic med jack-kablet og oplade enheden samtidig, så længe der bruges en anden strømkilde. Det er kun, når USB-opladningskablet og jack-kablet er tilsluttet til den samme pc / bærbare computer, at den lave lyd høres.

Sv: EduMic streamer altid, når den er tændt. Derfor går EduMic ikke i standbytilstand.

Sv: Der er en mindre risiko for interferens. En løsning kan være at skifte frekvensbånd (fx til 5 GHz) på senderen. Hvis dette ikke hjælper, kan du prøve at skifte til Roger X med BTE-instrumenter og FM10-adapteren eller telespoleprogrammet ved hjælp af Roger My Link med miniRITE T eller miniRITE R.

Sv: EduMic er ikke designet til at fungere som en bordmikrofon. Den er kalibreret til et signal i en afstand på 20 cm fra mikrofonen (80/89 dB SPL). På bordet er højttaleren længere væk, og stemmen bliver muligvis ikke forstærket tilstrækkeligt.

Sv: Automatisk programskift er kun tilgængeligt på høreapparater med firmware 5.0 og nyere. Opdater høreapparatets firmware for at aktivere denne funktion. Bemærk at funktionen vil være tilgængelig, når du manuelt har valgt EduMic-programmet for første gang for firmware 4.0 og tidligere. Det anbefales, at du kontakter din hørespecialist for en opdatering af dit Opn Play eller Opn S høreapparat til firmware 8.0 for stabil funktionalitet.

Sv: Ja, EduMic kan streame i ethvert program, herunder FM, under opladning. Under opladning forringes FM-lyden dog.

Sv: Ja. Du kan forbinde EduMic til forskellige sound field lydsystemer, som fx Juno fra FrontRow, ved hjælp af jack-kablet. Du kan også tilslutte en TV Adapter 3.0 i klasseværelset og bruge EduMic som medbragt mikrofon til andre klasser og lærere.

Sv: Nej. Der kan kun tilsluttes og streames lyd fra en enhed ad gangen. Dog kan ConnectClip bruges til at øge eller sænke høreapparatets lydstyrke, mens EduMic sender.

Sv: Ja, men med begrænsninger. Du kan kun tilslutte og streame lyd fra en enhed ad gangen. Brug af Opn S, Opn Play, Xceed eller Xceed Play (2019) eller nyere høreapparater giver dig mulighed for at bruge op til 4 EduMics. Dog kan kun en EduMic være aktiv ad gangen. Når to EduMics er tændt og inden for rækkevidde af de parrede høreapparater, kan hver EduMic overtage streaming-rettighederne, hvis der trykkes to gange på knappen (kort). Bemærk, at det tager cirka 8-10 sekunder, før høreapparaterne kan høre transmission fra den senest aktiverede EduMic.

Sv: Dette er ikke muligt. Du kan ikke undervise en klasse udelukkende med EduMic, hvis der er børn, der bruger ikke-kompatible høreapparater. Så skal du bruge en Oticon 2,4 GHz Bluetooth® low energy-modtager til at streame fra EduMic. Denne modtager findes kun i Oticons høreapparater (og Ponto 4 fra Oticon Medical samt Bernafon og Sonic høreapparater). Vi tilbyder ikke en 2,4 GHz universalmodtager som fx Amigo R2 universal FM-modtager.

Sv: Ja, dette kan gøres via Genie-softwaren (til hørepecialister) eller via Oticon On App (for brugere).

Sv: Nej. EduMic har ingen kablet headsetindstilling.

Sv: Nej. Når en FM-modtager er tilsluttet til EduMic, så skifter den til FM-tilstand, og mikrofonen er deaktiveret. I FM-tilstand skal EduMic også placeres i nærheden af eleven (inden for 3 meters afstand). For at vende tilbage til mikrofontilstand skal du tage stikket til FM-modtageren ud af EduMic.

Parring og forbindelse

Sv: Den maksimale afstand for at parre EduMic med høreapparater er 20 cm.

Sv: Hvis eleven bruger Opn S1 (2019) eller nyere, vil høreapparatet automatisk oprette forbindelse til den EduMic, der blev tilsluttet senest. Når der bruges flere EduMics i to separate klasseværelser, og de er parret til de samme høreapparater, skal du enten slukke for den EduMic, som eleven ikke skal streame lyde fra, og så oprette forbindelse til den relevante EduMic. Hvis parringen ikke længere er relevant, kan du også overveje at rydde alle parringer fra denne enhed.

Sv: Parringstiden varer mellem 34-47 sekunder for et sæt høreapparater. Parringstiden øges, hvis du prøver at parre flere høreapparater. Vi anbefaler kun at parre et sæt ad gangen for at holde styr på, hvilke høreapparater der er blevet parret.

Sv: EduMic har en hukommelse på op til 20 høreapparater (10 sæt eller 20 monaurale tilpasninger), der vil drage fordel af 'Automatisk programændring' i høreapparaterne. EduMic sletter de høreapparater, der anvendes mindst ofte, fra den interne hukommelse, hvis mere end 20 høreapparater er parret med EduMic. Disse brugere kan dog stadig få adgang til det streamede signal ved manuelt at skifte til EduMic-programmet i deres høreapparater.

Sv: EduMic har automatisk parring. Dette betyder, at den automatisk parres til høreapparater i parringstilstand, når de er inden for en afstand på 20 centimeter. Statusindikatoren stopper med at blinke blåt, når parringen er afsluttet, hvorefter den bliver grøn.

Sv: Se kompatible høreapparater i vores kompatibilitetsoversigt

Sv: Tænd for EduMic, tryk derefter på knappen og hold den nede i 12 sekunder, indtil statusindikatoren bliver RØD. EduMic er nu blevet ryddet for alle parringer.

Sv: EduMic har to driftsområder: I mikrofon- og jack-tilstand er det 20 meter. I FM- og telespole-tilstand er det 3 meter.

Sv: Ja. Du kan tilslutte EduMic med 3,5 mm jack-kablet.

Sv: Nej. EduMic og Connect Clip kan bruges separat, og de har forskellige funktioner i klasseværelset. Høreapparaterne kan kun oprette forbindelse til en enhed ad gangen.

Sv: CROS-senderen kan ikke modtage et streamet signal. EduMic vil dog streame til det modtagende høreapparat.

Sv: Du kan kun se et sæt parrede høreapparater i Oticon ON App. Du bliver nødt til at oprette forbindelse til hvert sæt høreapparater separat, hvis der er behov for justering af lydstyrken.

Høreapparatprogram

Sv: Når en Edumic er inden for rækkevidde (20 m), skifter høreapparatet automatisk til EduMic-programmet. EduMic-programmet tilføjes til programcyklussen, og hvis programændring er aktiveret i høreapparatet, kan eleven bruge programknappen til at skifte mellem programmerne.

Sv: Kontakten skal indstilles i position 'oo' (FM + mic), og det anbefales at låse kontakten i denne position i modtager-menuen i T31. Hvis kontakten er indstillet i position 'o' (kun FM) i stedet for 'oo', er der ingen funktionel forskel, når den er tilsluttet til EduMic. Dog vil 100Hz harmonisk OBLE-støj øges med 10 dB.

Sv: Af flere grunde:

1. For at være bagudkompatibel med Velox-baserede høreapparater, helt tilbage til 2016, skal et program deles mellem forbindelsesenheder - platformen understøtter ikke et nyt program.

2. I 19.1 blev funktionen “flere tv-adaptere” introduceret, og denne funktion er også meget relevant for EduMic. Fx hvis du bruger en EduMic i skolen og en derhjemme, så behøver du ikke at parre dem igen hele tiden.

3. Brug af TV Adapter 3.0 logges for at blive vist i Genie 2-datalogging (ConnectClip logges ikke). Dette er også vigtigt ved brug af EduMic.

Sv: Når du verificerer Roger, vil det sandsynligvis være transparent direkte fra boksen. Amigo R2 leveres med en standard HA+FM-forstærkning på +8 dB og bør sandsynligvis reduceres til +4 dB-forstærkning vha. Modtager-menuen i T31. Den anbefalede position for R2-kontakten er 'oo'.