Et batteri vil normalt vare i tre til ti dage i et høreapparat, før det skal udskiftes - afhængigt af brug og høreapparatsmodel.

Du hører to bip-toner, når batteriet skal udskiftes. Denne varsling vil blive gentaget regelmæssigt, indtil batteriet er fladt. Batteriet kan løbe ud kort tid efter første advarsel eller først efter et par timer. Du kan herefter høre fire bip-toner. Dette vil være sidste advarsel, inden der slukkes for høreapparatet. 

Når du har sat et nyt batteri i, starter høreapparatet op, så snart der lukkes for batteriskuffen. Der afspilles en jingle ved opstarten. Tag høreapparatet på med det samme, da det kan lave en fløjtelyd, mens du holder det i hånden.

Når det ikke er i brug, slukker du for høreapparatet ved at åbne batteriskuffen. På denne måde sparer du på batteriet.

Et opbrugt batteri bør fjernes omgående og afleveres, hvor du normalt afleverer batterier - fx på din lokale genbrugsstation eller i batteribokse opstillet rundt omkring i kommunen. Husk, at batterier og høreapparater skal holdes uden for børns og husdyrs rækkevidde.

Sådan

udskiftes batteriet i ITE-høreapparater

 • Tag batteriet ud

  Åbn batteriskuffen helt. Fjern batteriet.

 • Fjern klistermærket

  Fjern klistermærket fra plussiden på det nye batteri.

 • Isæt batteriet

  Sæt det nye batteri i batteriskuffen. Sørg for, at plussiden på batteriet vender samme vej som + mærket i batteriskuffen.

 • Luk batteriskuffen

  Luk batteriskuffen. Høreapparatet spiller en jingle. Hold høreapparatet tæt til øret for at høre jinglen.

Tip: Multiværktøjet kan bruges til at udskifte batteriet. Brug den magnetiske spids til at fjerne og isætte batteriet. Multiværktøjet udleveres af din hørespecialist.

Hvis batteriets overflade er fugtig, bør det aftørres, før det bruges. Efter batteriet er udskiftet, varer det et par sekunder, før batteriet virker.

Se hvordan batteriet i ITE-høreapparater udskiftes:

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=13c51c30ce4251b42fa1c23693092ea1&source=embed&photo%5fid=12781448" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Batterier til høreapparater

Der anvendes fire slags zink-luft-batterier i høreapparater, og hver har en individuel farvekode på batteriemballagen. Den batteristørrelse, der skal anvendes til dine høreapparater, står beskrevet i apparaternes vejledning.

Du kan bestille nye batterier til dine høreapparater her - batterierne er gratis for alle høreapparatbrugere i Danmark. 

 

Sådan kan du afprøve dit batteri

Hvis dit høreapparat slukker, kan du evt. undersøge, om batteriet er blevet fladt. Dette kan gøres på to nemme måder:

Med en batterimåler
Anbring batteriet på batterimålerens overflade. Sørg for, at den positive (+) markering vender opefter. Glid batteriet i pilens retning og aflæs resultatet på skærmen.

Uden en batterimåler
Sæt batteriet i høreapparatet og luk batteriskuffen. Luk hånden omkring høreapparatet og hold det op mod øret. Hvis høreapparatet fløjter, virker batteriet.

 • Hørelse

  Vidste du, at din hørelse er den eneste af dine sanser, som aldrig sover? 

 • ConnectLine

  Sådan forbinder du dine høreapparater med forskellige kommunikationsenheder som fx dit tv eller din telefon.

 • Downloads og support

  Find videoer og instruktioner til, hvordan du bruger Oticon høreapparater og tilbehør.

 • Find en høreklinik

  Få hjælp og vejledning fra en autoriseret Oticon hørespecialist.