Lille og handy med tydelig lyd

"Oticon Opn har en naturlig, crisp og tydelig lyd. Jeg får flere detaljer med end med de gamle apparater, hvilket gør min lytteoplevelse bedre og til større gavn for mig selv og mine omgivelser."

"Jeg oplever at have fået en forbedring i samtale med flere mennesker. Fx til middagsselskaber, hvor apparaterne er gode til at holde fokus på den, jeg vil tale med og lytte til. I situationer som disse er en af fordelene ved Oticon Opn, at jeg ubevidst anstrenger mig mindre for at høre, hvad der sker omkring mig. Og derved bruger jeg altså mindre energi, som kan kanaliseres til andre ting."

Den største forandring er tilslutningen til iPhone

"Den største forandring for mig har været tilslutningen til iPhone, hvor jeg nu modtager mobilopkald direkte i mine høreapparater. Mit arbejde involverer mange mobiltelefonsamtaler med mange forskellige nationaliteter, hvilket tidligere har givet mig mange udfordringer i at høre. Nu, hvor jeg får talen direkte i høreapparaterne, bliver lyden nærmest ikke mere optimal for mig. Det har været – og er – en stor fordel for mig i mit arbejde."

"Jeg føler en bedre balance, da lyden kommer ind via begge høreapparater og ikke kun et høreapparat, som ved traditionelt brug af mobil. Eneste ulempe er, at ved mange timers brug om dagen, kan jeg opleve mere træthed sikkert grundet ”lyden går mere direkte ind i hovedet"

Referencen repræsenterer den enkelte brugers holdninger og erfaringer og er ikke nødvendigvis gældende for alle.