"Jeg har en ret flad hørekurve. Mit høretab er mellem 50-60 dB HL med lidt større variation fra 1.000 Hz og op.* Der, hvor jeg hører bedst, har jeg et høretab på 25-40 dB HL."

”Jeg skulle sikkert have haft høreapparater ca. 10 år tidligere”

"Det er nok 12-13 år siden, jeg fik mine første høreapparater – og jeg skulle sikkert have haft høreapparater ca. 10 år tidligere. Der var flere ting, der skulle til, før jeg erkendte, at jeg havde et høretab. Jeg blev både mere presset høremæssigt, og så fik jeg en kæreste, som hørte super godt. Og hun bemærkede ting, jeg ikke kunne høre: At der kørte en knallert langt væk, regnen mod runden, fuglekvidder og så videre. Det havde jeg aldrig tænkt over før. Og det var måske også medvirkende til, at jeg blev mere bevidst om, at jeg faktisk var mere og mere presset høremæssigt. Jeg tænkte i hvert fald mere over, at der måske var noget, jeg gik glip af, og blev bevidst om, hvor jeg satte mig henne til møder og sådan."

"Set i bakspejlet har jeg nok haft brug for høreapparater, allerede mens jeg læste. I auditoriet sad vi altid oppe bagved, og der var tit, hvor jeg ikke kunne høre, hvad der blev sagt. Men jeg sad jo bare sammen med mine studiekammerater og tænkte, at de hørte nok heller ikke noget. Jeg spurgte dem aldrig, om de heller ikke kunne høre noget, men det tænker man jo heller ikke over, hvis man ikke har erkendt, at man har et problem."

Dårlig hørelse påvirker karrieren

"Det er på arbejde, det kan være mest problematisk, hvis man ikke kan høre – fordi ens professionalitet står på spil. Ofte ved man heldigvis, hvad samtalen drejer sig om, da der næsten altid er dagsordner til møder – men når ordet er mere frit, eller folk taler i munden på hinanden, kan det være meget udfordrende at følge med.
Åbne kontorer og mødelokaler med ventilationssystemer kan også være et stort problem. Mine nye høreapparater er ret gode til at håndtere det, men dem, jeg havde før, var ret sensitive for ventilatorer. Jeg kunne måske ikke direkte høre ventilatoren, jeg vidste bare den var der, for jeg kunne ikke høre, hvad de andre sagde. Hvis det så oven i købet var en mand, der mumlede lidt, når han talte, var det svært."

"Det går bedre med direkte streaming i høreapparaterne, men det er stadig en udfordring at tale i telefon. Før jeg fik mine nuværende høreapparater havde jeg svært ved overhovedet at tale i telefon. Mine tidligere høreapparater var et premium høreapparat fra jeres konkurrent, som ganske vist også kunne streame lyd til høreapparaterne, men de var ikke gode nok til mig til sidst."

Større overskud med de nye høreapparater

"Da jeg kom hjem efter, at jeg havde fået de nye høreapparater på for første gang, der var min kone ikke i tvivl om, at jeg havde de nye høreapparater på. 
Jeg er generelt ret skeptisk overfor reklamer, men jeg synes faktisk, at den reklame, der er lavet for Oticon Opn, svarer meget til den oplevelse, jeg havde, da jeg fik Oticon Opn. Det er tydeligt, at de her høreapparater operer 360 grader og ikke klipper lyden af. Hos mine tidligere høreapparater har der ligesom været en væg fra de 180 grader: Man hørte fremad og ikke bagud."

"Jeg klarer mig helt klart bedre i situationer, hvor der er meget støj, fx ved festlige lejligheder eller ved bordet, hvor der er mange, der snakker i munden på hinanden. Men det er ikke sådan at støjen er helt væk – og det kan jeg meget godt lide. Høreapparaterne sørger automatisk for at støjen holdes på et naturligt, men lavt niveau, uden at ”tvære” det helt ud."

"Det er især i sociale sammenhænge, jeg kan mærke forskellen på de nye og de gamle apparater. Både i den daglige samtale på arbejde, men ikke mindst med min familie. Mit overskud er større nu. Og det er jo logisk: Hvis du skal anstrenge dig mere for at høre, så bruger du jo noget af det overskud, du har at give af. Også selvom man måske ikke mærker det til dagligt, fordi man har vænnet sig til, at det er sådan det er. Og det gør man jo. Jeg kan selvfølgelig godt mærke, at jeg bliver træt efter mange dages samvær, men sådan kunne man nok også godt have haft det alligevel, selv med en normal hørelse."

Et høretab kan blive et socialt handikap

"Når du hører dårligt, så viser det sig tydeligt i de samtaler, hvor du ikke kan høre, hvad der bliver sagt, eller hvor du ikke kan gætte dig til, hvad der bliver sagt – fordi alle mennesker gætter sig i et vist omfang til, hvad der bliver sagt. Når jeg fx ikke synes, det har været særligt sjovt med vittigheder i mange år, så har det blandt andet handlet om, at jeg har været ret dårlig til at fange den pointe, det handler om – i vittigheder er det jo typisk ét ord, som gør en forskel på, om det er sjovt, eller det ikke er sjovt. Og hvis du ikke fanger det, så er det bare ikke sjovt."

"Et ubehandlet høretab kan derfor nemt blive et socialt handikap, når man ikke kan deltage i snakken, eller fordi man trækker sig fra sociale sammenkomster. For det er jo tit det, der bliver konsekvensen – at man trækker sig. "

* Tærsklen for normal hørelse er 0-20 dB (HL). Ved høretab over 60-70 dB (HL) hører man ikke normal tale og over 90-100 dB (HL) kan man ikke høre høje råb.