Oticon er de første til at anvende den banebrydende diagnostiske test, Audible Contrast Threshold (ACT™), i kampen mod den største udfordring med høretab

18 oktober 2023

oticon_act_key_visual_woman_in-anechoic_chamber_as_453913390_as_190510297

Oticon viser, hvordan virksomheden virkelig er dedikeret til at nå det næste niveau inden for høreomsorg/behandling af høretab og støtter den første store ændring i klinisk praksis i over 100 år! Den nye diagnostiske test ACT™ (Audible Contrast Threshold), tilpasningssoftwaren Oticon Genie og Oticon høreapparater vil hjælpe hørespecialister med at tilpasse høreapparater mere præcist i forhold til hvordan de støtter i støj og derved give brugerne en bedre behandling.

København, Danmark, den 18. oktober 2023 – Oticon er glade for at meddele, at de vil være den første høreapparatproducent, der inkorporerer den nye diagnostiske test ACT (Audible Contrast Threshold), som er udviklet af Interacoustics Research Unit (IRU), i deres Genie 2 tilpasningssoftware. Dette understreger Oticons engagement i at gøre det nemmere for hørespecialister at foretage mere personlige og effektive tilpasninger af høreapparater og sikre et bedre resultat for høreapparatbrugere.

Udfordringen:
ACT er blevet udviklet for at adressere den største udfordring med høretab, som én ud af fem af verdens befolkning oplever: At kunne høre tale i støj. Ved at gå ud over det traditionelle audiogram, som ikke har udviklet sig i over 100 år, er ACT-testen en betydelig ”game changer” inden for audiologien. Denne test vil objektivt kvantificere, hvor stort problemet med at høre tale i støj er for den enkelte bruger, med eller uden et målbart høretab, som kan ses på et audiogram. ACT er også en simpel og evidensbaseret metode til at diagnosticere udfordringer, der ikke viser sig i traditionelle tests, såkaldte skjulte høretab. Dette er en velkendt udfordring blandt hørespecialister globalt, set i forhold til rehabilitering. Omkring 25 procent af folk med selvdiagnosticeret høretab er professionelt diagnosticeret med ”normal” hørelse via konventionelle diagnostiske metoder. Grundet kompleksiteten af høretab lider en stor del af disse mennesker sandsynligvis af reelle funktionelle nedsættelser af hørelsen i støjfyldte omgivelser, hvilket man med ACT potentielt kan opdage.

Løsningen:
Takket være ACT vil hørespecialister have adgang til information, der kan bidrage til en hurtigere og mere individualiseret løsning for en optimal første tilpasning af høreapparaterne. Integreret i tilpasningssoftwaren Genie 2 tilpasningssoftware automatisk beregne den optimale mængde støtte, en bruger har brug for, i støjfyldte omgivelser. Den er udviklet til at give et bedre resultat på en mere effektiv måde. Softwaren autogenererer individuelle indstillinger for støtte i støj ved at give den rette ”kontrast” for bedre at adskille tale fra støj – baseret på personens ACT-værdi. Indstillingerne gør det muligt for hørespecialister effektivt at få det fulde udbytte af de avancerede muligheder, som Oticon høreapparater giver.

Thomas Behrens, Vice President of Audiology, Oticon kommenterer:
”Hos Oticon har vi dedikeret årtiers forskning til BrainHearingTM, og vi har demonstreret den betydelige anstrengelse, det er for høreapparatbrugere at forstå tale i komplekse lyttesituationer, fx på en café. Høreapparater skal støtte en bruger i at takle denne betydelige udfordring optimalt, og med en ACT-måling kan hørespecialister sikre, at vores avancerede høreapparater gør dette på den bedst mulige måde. Med den nye diagnostiske test ACT, udfordrer vi konventionerne og udforsker nye måder at arbejde med høreomsorg på ved at gøre udbyttet ved at bruge høreapparater større fra den første tilpasning. ACT redefinerer, hvordan vi kan kompensere for høretab, og vi er stolte af at være den første høreapparatproducent, der introducerer dette og bidrager til at skabe en ny standard for industrien.”

Oticon er kendt for deres forskning i høreapparatteknologi, der kan understøtte høreapparatbrugere i at trives i komplekse lyttesituationer. I de syv år, som ACT har været under udvikling, har Oticon støttet forskningsinitiativet og taget styringen for at udvikle evidensbaseret tilpasning af høreapparater ved at anvende ACT-værdier. De sidste to år har Oticon samarbejdet med Interacoustics og Eriksholm Research Centre, som også er med i Demant-koncernen, om kliniske tests af ACT, hvilket udgør det største forskningsstudie, Oticon nogensinde har udført på tværs af adskillige lande verden over. Læs mere om studiet på: https://www.oticon.dk/professionals/training-and-fitting/fitting/act.

 

Om Oticon
500 millioner mennesker verden over har et høretab. De fleste personer med høretab er 50+, men 8 % er under 18 år. Oticons vision er at skabe en verden, hvor høretab ikke længere en begrænsning. En verden, hvor høreapparater uden problemer bliver en naturlig del af hverdagen og hjælper mennesker med at forstå teknologiens fulde potentiale og samtidigt undgå de negative helbredsmæssige konsekvenser, som et ubehandlet høretab kan have. Oticon udvikler og producerer høreapparater til både voksne og børn og understøtter enhver form for høretab – fra mildt til meget kraftigt. Vi er stolte af at udvikle nogle af de mest innovative høreapparater på markedet. Vi er er en global virksomhed med hovedkvarter i Danmark. Vi er en del af Demant, der har mere end 18.000 medarbejdere og har en omsætning på mere end 18 milliarder danske kroner. Vi ændrer teknologien. Vi ændrer normerne. Vi ændrer liv. Oticon – livsændrende høreteknologi.

Se mere på www.oticon.dk.