God hørelse kan mindske risikoen for demens

20 maj 2022

Dårlig hørelse menes at være den vigtigste modificerbare risikofaktor for demens. I denne demensuge også kaldet Dementia Action Week, understreger Oticon vigtigheden af at behandle høretab.

 

København den 20. maj 2022 - Hvis du ikke er klar over, at demens kan forebygges eller forsinkes, er du ikke alene. Det er noget, de fleste forbinder med alder, selv om det ikke nødvendigvis er en normal del af aldring overhovedet. Det er yderst vigtigt at italesætte denne almindelige misforståelse, da 10 millioner nye tilfælde af demens registreres globalt hvert år, og antallet forventes at stige eksponentielt. Det rapporteres, at der er 12 modificerbare risikofaktorer, der tegner sig for op til 40 % af demenstilfældenei - et ubehandlet høretab menes at være den primære årsag til demens, som kan forebygges.

En udsættelse af behandlingen af et høretab kan have alvorlige negative konsekvenser for dit helbred og din livsstil. Depression og mindre social kontakt er særligt almindelige følger af dårlig hørelse, som begge også er kendte modificerbare risici for demens. Desværre kan det ofte være svært at mærke, om din hørelse er ved at blive dårligere, da det ofte sker gradvist. Du bemærker måske ikke umiddelbart, at du ikke længere kan høre fuglene kvidre eller dine egne fodspor længere. Det er alt for let at vænne sig til og leve med nedsat hørelse, ofte i mange, mange år. Hvis du søger behandling, lige så snart du registrerer, at du har et høretab, kan det bidrage til at reducere risiciene for dit helbred og velvære og beskytte dig mod demens i fremtiden.

 

Thomas Behrens, Vice President of Audiology hos Oticon, siger:

“Hørelsen hænger sammen med så meget af det, vi gør hver dag. En nedsat evne til at høre har en afsmittende effekt på vores liv, og faktisk vores helbred, som desværre nogle gange er usynligt. Ved at behandle et høretab og passe på sin hørelse hele livet kan man forhindre mange negative konsekvenser.”

“Brug af høreapparater kan være medvirkende til at forhindre demens, og jo bedre høreapparaterne afhjælper dit høretab, jo mindre påvirkes dit liv og helbred. Med god hørelse får du mere glæde og øget selvtillid til at deltage i sociale arrangementer, som mange med høretab finder for udfordrende, trættende og stressende, hvilket har tendens til at føre til øget isolation og potentielt ensomhed og depression. Jo bedre du hører, jo nemmere er det for dig at deltage og få det bedste ud af livet og drage fordel af den positive sociale stimulering, der er afgørende for at holde din hjerne sund og rask.”  konkluderer Thomas Behrens.

 

Tager vi høretab alvorligt?

Hvis de modificerbare risici ved demens var mere kendte, kunne det bidrage til betydeligt at reducere antallet af mennesker, der diagnosticeres, eller udsætte diagnosen med den invaliderende tilstand i fremtiden. Det samme kunne mere viden og en bredere forståelse af de sundhedsmæssige virkninger af høretab. I en nylig nationalt repræsentativ høretabsundersøgelse*, foretaget af høreapparatproducenten Oticon, blev det afsløret, at kun 14 % af befolkningen er klar over, at et ubehandlet høretab kan ælde hjernen, og kun 20 % vidste, at et høretab kan ændre den måde, hjernen rent faktisk fungerer på. Kun ca. 52 % af befolkningen ved, at det at leve med et høretab kan føre til social isolation, og kun 43 % ved, at et høretab kan øge risikoen for depression.

Potentielt øger millioner af mennesker deres risiko for demens og bringer deres helbred i fare. I den samme høretabsundersøgelse fra Oticon sagde et stort antal respondenter, at de har problemer med at høre. Af dem havde 81 % ikke søgt råd eller behandling, mest fordi de var villige til at vente, indtil deres høretab påvirkede deres livskvalitet eller forværredes. Bekymrende nok havde 25 % ingen planer om at søge behandling.

 

Hvordan kan brug af høreapparater hjælpe med at forhindre demens?

Ud over at hjælpe os med at deltage i samtaler og støtte os i at leve et aktivt liv hjælper høreapparater med at forhindre den direkte effekt af høretab i vores hjerne. Hvis man kan høre godt på en måde, der er tæt på naturlig, vil hjernen ikke kompensere ved at stole mere på information fra andre sanser. Med et høretab er vores første naturlige reaktion at forsøge at mundaflæse, hvor vi faktisk refokuserer hjernens ressourcer og til sidst ændrer den måde, vores hjerne opfører sig på. Det er vigtigt at vide, at når hjernen forsøger at kompensere, så kan den bruge kognitiv kapacitet, så det bliver sværere at huske, hvad man hører. Det gør det også vanskeligere at reflektere over og reagere på informationer, man modtager, og som er nødvendige for at være socialt engageret. Ved at bruge effektive høreapparater frigøres den kognitive energi, der er nødvendig for andre vigtige funktioner såsom at kunne genkalde ting, og det gør det mindre anstrengende for hjernen. En undersøgelse af sygeforsikringsdata afslørede, at ved at bruge høreapparater i mindre end tre år reducerede ældre voksne med høretab deres risiko for Alzheimers med 17 % og depression med 14 %ii. Den fulde forståelse af sammenhængen mellem høretab, demens og hvordan høreapparater kan hjælpe, er endnu ikke fuldt ud forstået, men der er generel enighed i forskningsverdenen om, at det er vigtigt at behandle høretab.

 

Pas på din hørelse for at forhindre demens

Som med de fleste sundhedsmæssige forhold er en tidlig indsats nøglen til at forsinke eller standse progression. Ved at passe på sin hørelse i dag kan man i sidste ende hjælpe med at bevare hjernens funktionalitet og kapacitet i længere tid, og det er aldrig for sent for at gøre en forskel. Oticon har udført banebrydende forskning i, hvordan høretab påvirker hjernen, og er dedikeret til at udvikle innovativ høreapparatteknologi, der mindsker belastningen på hjernen i forsøget på at få lyd til at give mening. Oticons ‘BrainHearing™’-filosofi har forandret høreindustrien og fortsætter med at gøre det, hvilket resulterer i radikalt nye måder at behandle høretab på.

* Britisk undersøgelse af 2.000 voksne

 

Om Oticon
500 millioner mennesker verden over har et høretab. De fleste personer med høretab er 50+, men 8 % er under 18 år. Oticons vision er at skabe en verden, hvor høretab ikke længere en begrænsning. En verden, hvor høreapparater uden problemer bliver en naturlig del af hverdagen og hjælper mennesker med at forstå teknologiens fulde potentiale og samtidigt undgå de negative helbredsmæssige konsekvenser, som et ubehandlet høretab kan have. Oticon udvikler og producerer høreapparater til både voksne og børn og understøtter enhver form for høretab – fra mildt til meget kraftigt. Vi er stolte af at udvikle nogle af de mest innovative høreapparater på markedet. Vi er er en global virksomhed med hovedkvarter i Danmark. Vi er en del af Demant, der har mere end 18.000 medarbejdere og har en omsætning på mere end 18 milliarder danske kroner. Vi ændrer teknologien. Vi ændrer normerne. Vi ændrer liv. Oticon – livsændrende høreteknologi.

Se mere på www.oticon.dk.

Kontakt