Flere får et høreapparat, men trods fremgang ligger Danmark fortsat meget lavt på brugertilfredshed for høreapparater

1 november 2022

 

  • Eurotrak-undersøgelsen for 2022 viser, at Danmark indtager en 14. plads ud af 16 undersøgte lande målt på brugertilfredshed med høreapparater

  • Andelen af “skuffeapparater”, dvs. apparater, der kun bruges mellem 0 til 1 time, har været konstant på 16 % fra 2016 til 2022

  • Adoptionsraten for høreapparater, dvs. andelen af danskere med høretab, der får et høreapparat, er steget fra 47,8 % i 2016 til 55,4 % i 2022


Nye data fra Eurotrak-undersøgelsen for 2022 foretaget af Ehima viser, at der er sket flere fremskridt på høreområdet, om end Danmark ligger lavt på brugertilfredsheden for høreapparater sammenlignet med andre lande.


Trods fremgangen i brugertilfredshed med høreapparater i Danmark, som er steget fra 71 % i 2016 til 74 % i 2022, ligger Danmark i international sammenhæng relativt lavt. Danmark indtager således en 14. plads på brugertilfredshed med høreapparater i en gruppe på 16 undersøgte lande. Danmark overgås dermed af bl.a. Kina, som har den største brugertilfredshed (92 %).


”Det er positivt, at vi ser en fremgang på danskernes brugertilfredshed med høreapparater i Danmark. Men samtidigt vækker det bekymring, at Danmark alligevel ligger lavt på dette parameter sammenlignet med en række andre lande. Det tydeliggør, at vi trods fremskridt endnu ikke er i mål, når det kommer til at forbedre dansk hørebehandling. Der er brug for yderligere initiativer, navnlig nye, faglige kvalitetskrav og en acceleration af digitaliseringen af den danske hørerehabilitering. Det vil øge kvaliteten for patienterne og bringe høreområdet ind i fremtiden.”
- Mikkel Fruerlund Kamp, Sales Manager Hearing Aids Wholesale hos Oticon Denmark.

Pressemeddelelse på vegne af Leverandørforeningen for Høreapparater.