Brug af effektive høreapparater kan reducere stress

14 april 2021

Oticon bygger bro mellem laboratoriet og forskning fra den virkelige verden og viser en sammenhæng mellem, hvordan ændringer i lyd påvirker hjerterytmen, og at veltilpassede høreapparater potentielt kan reducere støjrelateret stress.

 

Smørum, den 31. marts 2021 – Høreapparatproducenten Oticon har i samarbejde med deres forskningscenter Eriksholm præsenteret nye forskningsresultater der viser, hvordan høreapparater kan reducere den påvirkning lyd, og mere specifikt støj, har på menneskers stressniveau. De nye resultater viser, hvordan veltilpassede høreapparater potentielt kan bidrage til at reducere forhøjet hjerterytme.

På Eriksholm går Oticon som aldrig før i dybden med den verden af lyde, vi lever i. Det gør de blandt andet ved at forske i, hvordan ændringer i lyd har indflydelse på vores helbred. Dette er en del af det igangværende studie inden for BrainHearing™, hvor man beskæftiger sig med at reducere lytteanstrengelsen for personer med høretab. Eriksholm har benyttet pupillometri til at undersøge stress forårsaget af lyd og lytteanstrengelse samt studeret hjerterytme både i laboratoriet og i den virkelige verden. Resultaterne viser, hvor vigtig effektiv høreapparatteknologi og korrekt tilpasning er.

Studiet i laboratoriet afslører, at situationer med støj, særligt når man lytter til tale, øger stressniveauet. Ligeledes viser det, hvordan støjreduktion i Oticon Opn™ høreapparater giver lyd af høj kvalitet, der hjælper med at reducere stressniveauet.

Oticon er nu brudt ud af laboratoriet for at undersøge, hvordan lyd fra det virkelige liv kan påvirke helbredet . Med adgang til akustiske data fra de internetforbundne høreapparater via appen Oticon ON* og kontinuerlig, gennemsnitlig hjerterytme i 5-minutters intervaller fra brugerens smartwatch kan Oticon se, hvordan denne lydeksponering påvirker hjerterytmen, og netop hvor ofte en persons hjerterytme stiger som følge af ændringer i lydbilledet.

Oticons mest usædvanlige observationer til dato viser bl.a., at lydmiljøet, vi befinder os i, bidrager til cirka 4 % af de udsving, der forekommer i forhold til normal hjerterytme gennem en hel dag. Særligt situationer med højt lydniveau øger den normale hjerterytme, mens en bedre lydkvalitet (fx et højere signal-støjforhold) reducerer denne stressreaktion og sænker hjerterytmen, selv når lyden er høj. Høreteknologi, der reducerer påvirkningen af uønsket lyd og forstærker relevante lyde omkring os, vil således kunne være et led i at holde hjertet i form.

De helt nye Oticon More™ høreapparater indeholder avanceret støjreduktion med et Deep Neural Network, som gør det muligt for brugere at have adgang til ALLE relevante lyde. Dette er en helt ny måde at behandle høretab på, da der brydes med den traditionelle direktionelle teknologi, som grundlæggende begrænser, hvor meget en høreapparatbruger kan høre. Oticon More gør det muligt for brugere at høre mere naturligt og sikrer desuden, at lyden er ’behagelig’ at lytte til, hvilket giver de perfekte betingelser for at kunne reducere lytteanstrengelse og stress, hvilket ifølge dette studie fra Oticon ville bidrage til opretholdelse af hjertets helbred i de støjende omgivelser, som brugere møder på daglig basis.

“Støj, og særligt uønsket lyd, kan være frygtelig usundt”, siger Jeppe Høy Christensen, forsker på Eriksholm Forskningscenter. ”Vi har skabt en sammenhæng mellem undersøgelser i laboratoriet og brugerdreven forskning. Med det kan vi med sikkerhed sige, at ved effektivt at gøre støj mindre belastende ved at forstærke relevante lyde via høreteknologi er vi i stand til at hjælpe med at holde ikke kun hjernen, men også hjertet, i form. Med vores forskning bestræber vi os på konstant at udvikle bedre høreapparatteknologi, og vi er meget stolte af at være kommet frem til et så vigtigt resultat. En konsekvens af dette kunne meget vel blive, at producenter af andre former for høreteknologi, såsom hovedtelefoner, vil anvende denne nye teknologi til gavn for deres brugeres helbred.”

* Brugere af Oticon Opn™ har givet deres samtykke til Oticon om at bruge deres anonymiserede data til forskningsformål med specifikt samtykke, der tillader adgang til deres GPS-lokation.

 

Om Oticon

500 millioner mennesker verden over har et høretab. De fleste personer med høretab er 50+, men 8 % er under 18 år. Oticons vision er at skabe en verden, hvor høretab ikke længere en begrænsning. En verden, hvor høreapparater uden problemer bliver en naturlig del af hverdagen og hjælper mennesker med at forstå teknologiens fulde potentiale og samtidigt undgå de negative helbredsmæssige konsekvenser, som et ubehandlet høretab kan have. Oticon udvikler og producerer høreapparater til både voksne og børn og understøtter enhver form for høretab – fra mildt til meget kraftigt. Vi er stolte af at udvikle nogle af de mest innovative høreapparater på markedet. Vi er er en global virksomhed med hovedkvarter i Danmark. Vi er en del af Demant, der har mere end 16.000 medarbejdere og har en omsætning på mere end 14 milliarder danske kroner. Vi ændrer teknologien. Vi ændrer normerne. Vi ændrer liv. Oticon – livsændrende høreteknologi. Se mere på www.oticon.dk.

 

Kontakt:

Katrine Hertz Østergaard, Sr. Director, Communications & Digital Channels, Oticon, email: khos@oticon.com, telefon: +45 20952530

_________________________________________________________________________________________________________________

iWendt, D., Hietkamp, R. K., & Lunner, T. (2017). Impact of noise and noise reduction on processing effort: A pupillometry study. Ear and hearing, 38(6), 690-700. doi: 10.1097/AUD.0000000000000454

iiChristensen, J. H., Saunders, G. H., Porsbo, M., & Pontoppidan, N. H. (n.d.). The everyday acoustic environment and its association with human heart rate: Evidence from real-world data logging with hearing aids and wearables. Royal Society Open Science, 8(2), 201345. https://doi.org/10.1098/rsos.201345