Oticons nye magasin skruer op for viden om hørelse

11 november 2019

Oticon lancerer et magasin om hørelse og høretab, der har til formål at udbrede viden og nedbryde tabu om høretab blandt danskerne.

Smørum, Danmark, 11. november 2019 Mindst 800.000 danskere har problemer med hørelsen, men kun 300.000 bruger høreapparater eller andre hørehjælpemidler. Desværre bliver et høretab ofte ignoreret, fordi det for mange er en negativ aldersmarkør. Men hvor briller kan afhjælpe problemer med synet, kan høreapparater være gavnligt ved høretab. Alligevel lader det til, at det for mange er mindre problematisk at vise sit synshandicap end sit hørehandicap. Denne tabuisering af høretab og høreapparater søger Oticon nu at lave om på ved at udbrede viden om hørelse og høretab gennem udgivelsen af et nyt magasin, ”HAR DU HØRT…” til danskerne. 

Undersøgelser viser, at et ubehandlet høretab kan have både fysiske og psykiske konsekvenser. Den seneste forskning viser, at et ubehandlet høretab udgør en risikofaktor for kognitive lidelser som fx depression, angst og demens. Også af denne årsag er det særligt vigtigt, at viden om hørelse og høretab udbredes.

”Magasinet er opstået, fordi det er så vigtigt, at man fastholder en god hørelse. Vi ved fra forskning, at der er sundhedsmæssige risici forbundet med et ubehandlet høretab, men for mange handler det i lige så høj grad om at opdage eller genopdage glæderne ved lyd. Fx at kunne deltage i samtalerne rundt om bordet med familie og venner eller at kunne høre fuglene synge på en lun forårsdag. Vi håber, at magasinet kan åbne nogle øjne (og ører) for, hvad et høretab egentlig betyder – og hvordan man trods et høretab stadig kan leve et aktivt liv,” siger Jesper Josiassen, redaktør på ”HAR DU HØRT...”.

Det nye magasin indeholder artikler om hørelse, høretab og høreapparater, der både har til formål at udbrede viden om hørelse og høretab, men også give gode råd til, hvordan høretab kan håndteres. Hertil hører artikler om teknologi og forskning, der giver indblik i den seneste viden på. Gennem spændende interviews er tanken, at danskerne skal få indblik i både de erfaringer, mennesker med høretab har gjort sig, men også i faglig viden om feltet serveret i øjenhøjde.

”HAR DU HØRT…” udgives to gange årligt, og første udgave distribueres i november 2019. Magasinet vil være at finde på udvalgte høreklinikker og audiologiske afdelinger landet over.