Oticon kommer endnu et skridt nærmere normal hørelse

19 april 2018

Oticon kommer endnu et skridt nærmere normal hørelse med ny evidens om lytteanstrengelse i støjende omgivelser. Og med den innovative Oticon RemoteCare videokonsultation bliver fordelene ved at bruge Oticon Opn™ 1 høreapparater endnu større for såvel hørespecialister som brugere.

Med Oticon Opn får såvel høreapparatbrugere som hørespecialister, som tilpasser apparaterne, nu endnu flere fordele. Ved Academy of Audiology Associations-konferencen i Nashville, USA, præsenterer Oticons forskerteam de tidlige resultater fra studier, som sammenligner lytteanstrengelsen hos personer med normal hørelse med lytteanstrengelsen for brugere af Opn 1 høreapparater. Resultaterne viser, at med den ekstremt hurtige og præcise lydprocessering, som fås med OpenSound Navigator™-teknologien i Opn 1 høreapparater, er det muligt for personer med høretab at deltage i samtaler i udfordrende lyttesituationer på stort set samme niveau, som personer med normal hørelse. Oticon giver også en forhåndspræsentation af det nye Oticon RemoteCare, en endnu ikke lanceret videokonsultation, som giver hørespecialister mulighed for at følge op på aftaler med høreapparatbrugerne online. Med Oticon RemoteCare kan hørespecialisterne opnå en betragtelig tidsbesparelse samtidig med, at de kan tilbyde opfølgende konsultationer, der er tilrettelagt, så det er nemt for brugerne, uanset hvor de bor. Pilotgrammet med Oticon RemoteCare er i gang i samarbejde med udvalgte høreklinikker, og en introduktion er planlagt senere i 2018.

Endnu et skridt nærmere normal hørelse
Pupillometri er en anerkendt måde at måle anstrengelse på, og resultaterne af pupillometrimålingerne kan bruges til at fastslå det punkt, hvor man ”giver op”. Tidligere studier, hvor pupillometri er blevet brugt som metode, har vist, at personer med høretab tidligt ”giver op” i forhold til at få lyde og samtaler til at give mening – fx på en støjende restaurant. Dette er med til at begrænse mulighederne for at deltage i sociale sammenhænge, hvor omgivelserne er udfordrende omgivelser. Tidligere studier, hvor man har brugt pupillometri, har vist, at OpenSound Navigator (OSN) i Opn 1 høreapparater mindsker lytteanstrengelsen for personer med høretab, selv i omgivelser, hvor der er forholdsvis lidt støj. Nu viser et nyt studie , at Opn 1 høreapparater med OSN tager endnu et skridt mod normal hørelse. Ved at reducere lytteanstrengelsen signifikant gør OSN det mindre udmattende for Oticon Opn-brugere at deltage i samtaler og flytter dermed punktet for, hvornår man ”giver op”, til samme sted som normalthørende.

“To studier, hvor man bruger lignende metodik, men med forskellige testgrupper – normalthørende og mennesker med høretab – viser, at Oticon Opn 1 gør det muligt for personer med høretab at deltage i samme sociale begivenheder som personer med normal hørelse”, siger Ole Asboe Jørgensen, President, Oticon Brand, Global. ”Dette er en vigtig konklusion, som fortæller hørespecialisterne, at det er muligt for personer med høretab at deltage aktivt i udfordrende lyttesituationer som f.eks. på en støjende restaurant. Nu kan hørespecialisterne opfordre brugere af Opn 1 høreapparatet til – igen – at opsøge lyttesituationer, hvor de tidligere har givet op”.

Forskerne konkluderer, at velfungerende og veltilpassede høreapparater, som gør det muligt at kommunikere i udfordrende lyttesituationer, er med til at sikre, at personer med høretab får den sociale stimulation, de har brug for for at holde hjernen i form, når de bliver ældre. Dette mindsker sandsynligvis risikoen for, at de kognitive evner forringes.

Nemmere tilvænning og større tilfredshed med Oticon RemoteCare
Oticon RemoteCare er en videokonsultation, hvormed hørespecialisterne kan foretage finjusteringer online for de brugere, der har den tilhørende app på deres mobiltelefoner. Formålet med Oticon RemoteCare er at gøre det nemmere for brugerne at komme godt i gang med at bruge deres høreapparater ved at gøre de opfølgende konsultationer lettere. Brugere, der har travlt, bor langt væk, eller som måske har svært ved at komme til et opfølgende besøg på klinikken, kan booke en online-konsultation i form af en video-samtale med deres hørespecialist og få svar på spørgsmål om deres nye høreapparater. Den nye videokonsultation kan nemt integreres i hørespecialisternes hverdag og vil gøre det nemmere at have tæt kontakt med høreapparatbrugerne, så de får den hjælp, de har brug for.

“Oticon RemoteCare vil gøre, at vores forhandlere går forrest i udviklingen af online-support inden for høreapparatbehandling”, forklarer Ole Asboe Jørgensen. ”Efter høreapparattilpasningen på høreklinikken gør Oticon RemoteCare det nemmere og mere bekvemt for brugeren at komme i kontakt med sin hørespecialist ved at tilbyde en online opfølgning. Brugerne kan være i deres vante omgivelser og lydmiljø, og de kan derved straks evaluere eventuelle ændringer i indstillingerne”. 

Om Oticon 
500 millioner mennesker i verden har et høretab. Størstedelen er over 50 år, mens otte procent er under 18 år. Det er Oticons ambition, at vores kunder – høreklinikker i hele verden – foretrækker at bruge vores produkter i behandlingen af mennesker med høretab. Gennem passion, dedikation og professionel ekspertise udvikler og fremstiller Oticon høreapparater for både børn og voksne. Vi tilbyder behandling af alle former for høretab – større som mindre – og vi er stolte af at udvikle nogle af de mest innovative høreapparater på markedet. Oticon er del af William Demant Holding Group, som har mere end 11.000 ansatte og omsætter for mere end 10 milliarder kroner om året. 
  

Kontakt 
Katrine Hertz Østergaard, Sr. Director, Communications & Digital Channels, Oticon, email: khos@oticon.com, telefon: +45 20952530