God hørelse gør en positiv forskel for arbejdslivet

1 marts 2017

Hver sjette borger over 18 år lider af høreproblemer1, men for få gør noget ved det. Samtidig oplever 90 pct. af alle, der lever med høretab, en positiv forskel, når de bruger høreapparater på arbejdspladsen2. I anledningen af International Høredag sætter Oticon fokus på, hvor meget god hørelse betyder for arbejdsdagen og inviterer inden for på arbejdspladsen.

Vi kender alle sammen, at vi ikke lige hører, hvad sidemanden siger. Men for hver sjette dansker over 18 år er det hverdag – i hvert fald hvis de ikke får hjælp til at minimere deres høretab. 800.000 borgere lider i så høj grad af høreproblemer, at det burde behandles. Men faktum er, at kun omkring 300.000 i dag har høreapparater3, og mindst hver tiende i arbejde har høreproblemer4. Det er skidt for de hørehæmmede og deres muligheder, blandt andet i forhold til trivslen på arbejdspladsen og sammenholdt med, at borgerne skal blive længere på arbejdsmarkedet5, udgør udviklingen et potentielt problem. 

Oticon sætter i anledningen af den Internationale Høredag fredag den 3. marts, fokus på, hvor stor forskel høreapparater gør for arbejdslivet. Verdenssundhedsorganisationen WHO står bag den Internationale Høredag og har på forhånd defineret temaet ”A sound investment” for at understrege, at det betaler sig at investere i hørelse.

”Der er stigende krav til, hvor længe vi skal være på arbejdsmarkedet og for at kunne leve op til dem skal fysikken også være i orden. Hørelsen er vital for, at vi kan fungere godt i vores arbejdsliv, og ubehandlede høretab er både et problem for den enkelte og det danske erhvervsliv,” siger Søren Nielsen, adm. direktør i Oticon og viceadministrerende direktør i William Demant. 

Større succes på arbejdsmarkedet

Størstedelen af høreproblemer er aldersbetinget. Det betyder, at når alderen nærmer sig de 60 år, så kan høreproblemer få indflydelse på hverdagen. Og det er vel at mærke på et tidspunkt, hvor der forhåbentlig er mange år tilbage på arbejdspladsen. Desværre kan det være et problem at holde fast i et job, hvis hørelsen ikke er god.

Ifølge den mest omfattende undersøgelse af høretab i Danmark, EuroTrack, kan høreapparaterne netop modvirke denne udvikling og give de hørehæmmede bedre vilkår i arbejdslivet. Således svarer 90 procent, at de oplever, at høreapparatet gør en forskel på arbejdet. Og ligeledes mener de, at den lille, effektive hjælp i øregangen også gør det mere sandsynligt at blive forfremmet, få det rigtige job og mere i løn.

”Der er gode råd for behandling af dårlig hørelse, og de er ikke dyre. I et langt liv betaler det sig både for individet og samfundet at investere energi og resurser i bedre hørelse. Vi vil gerne støtte op om WHO’s fokus på høresundhed, og rundt omkring i Danmark viser og diskuterer vi, hvordan god hørelse gør en positiv forskel for arbejdslivet – blandt andet ved at invitere inden for hos os selv, hvor man kan se den nyeste teknologi og blive klogere på, hvad høretab går ud på,” forklarer Søren Nielsen.

Oticon og flere andre selskaber i William Demant-koncernen afholder fredag den 3. marts åben hus events på flere lokationer: I Thisted, på hovedkontoret i Smørum og i flere klinikker rundt om i landet. Her kan alle interesserede blandt andet opleve, hvad det vil sige at leve med høretab, høre foredrag om hørelse eller tage med på rundvisning.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Oticon Danmark, Christine Ilsøe, chil@oticon.com, +45 4063 1299
William Demant, Trine Kromann-Mikkelsen, trkr@demant.com, +45 5117 6873

1: Kilde:Høreforeningen
2: Undersøgelsen EuroTrak DK 2016, udført af Anoyum for leverandørforeningen for Høreapparater (LFH), Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning (PAKS), Høreforeningen og i samarbejde med European Hearing Instrument Manufacturers Association (EHIMA).
3: Kilde: Høreforeningen
4: Kilde: Høreforeningen
5: Finansministeriet forventer, at endnu flere i aldersgruppen 60-66 år skal være på arbejdsmarkedet i 2025. Finansministeriets økonomiske analyse om arbejdsmarkedet fra januar 2017 – ’Reformer har styrket seniorers beskæftigelse’