Børn med høretab skal sikres lige muligheder

7 februar 2017

Et nyt forskningsprojekt skal sikre lige vilkår for børn med høretab, så de får samme muligheder for faglig læring og social trivsel som deres normalthørende klassekammerater. Oticon Fonden har støttet projektet med 1,5 millioner kroner.

Det fireårige forskningsprojektet IHEAR skal via en ny metode undersøge, hvordan børn med høretab bedst muligt inkluderes i de danske grundskoler. Projektet skal være med til at udligne forskellen på de sociale og faglige muligheder mellem børn med høretab og børn med normal hørelse.

Projektet udføres ved brug af metoden ”auditory verbal practice” – en metode, der er velafprøvet i udlandet, og som handler om, at både forældre og lærere skal indgå som centrale parter i forhold til at understøtte børnenes høre- og sprogudvikling. 60 børn med høretab tilbydes derfor nu et forløb, der skal kortlægge deres talesproglige og høretekniske behov med henblik på at opnå en succesfuld og vedvarende inkludering i skolerne.

Samfundspotentiale

Projektet skal være med til at sikre, at samfundet ikke mister en gruppe af lovende børn og unge, blot fordi de har et høretab. Tidligere erfaringer viser, at der er stor risiko for, at netop dette sker med store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger til følge. Det skyldes, at et høretab har stor betydning for uddannelsesniveau og livskvalitet og på, hvordan man senere som voksen indgår som del af samfundet. Derfor er det så vigtigt, at der nu er rejst både midler og taget initiativ til en ny praksis for børn med høretab i skolen.

Ca. 2500 børn og unge med høretab sidder i dag rundt om i landets skoler og er udfordret på at følge med i undervisningen og den sociale snak. Det er til fare for deres både indlæring og sociale trivsel. Ny, avanceret høreteknologi i form af digitale høreapparater og cochlear implanter (CI) har skabt nye muligheder for børn og unge med høretab, så de i dag kan indgå i almindelige klasser frem for specialklasser. Men høreteknologien kan ikke alene afhjælpe udfordringerne i skolen.

Projektet sker i et samarbejde mellem Innovationsfonden, Decibel, Oticon Medical, Region Hovedstadens Kommunikationscenter i Hellerup, Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. I projektet kommer til at indgå ca. 60 skoler. Forud for projektet ligger et 3-årigt forskningsprojekt, som alene havde fokus på forældrenes indsats overfor børnenes sproglige udvikling.

Innovationsfondens investering: 6 millioner kr.
Samlet budget: 11 millioner kr.
Varighed: 4 år
Officiel titel: I skole med høretab

Kontakt: Kommunikationschef Trine Kromann-Mikkelsen, tlf. 51 17 68 73