Ledelsesrokade i William Demant Holding A/S

23 februar 2017

Koncernchef og administrerende direktør Niels Jacobsen har valgt at stoppe efter 25 år i William Demant Holdings direktion for at blive administrerende direktør i William Demant Invest A/S. Nuværende Chief Operating Officer (COO) og viceadministrerende direktør, Søren Nielsen, bliver ny koncernchef og administrerende direktør for William Demant Holding. Ledelsesændringerne træder i kraft den 1. april 2017.

Direktionen vil fremadrettet bestå af Søren Nielsen og koncernfinansdirektør René Schneider med en øvrig ledelsesgruppe bestående af Arne Boye Nielsen (Diagnostik), Niels Wagner (Retail) og Svend Thomsen (Finans). Oticon Fonden offentliggør desuden en række andre ændringer i ledelsen og bestyrelserne i William Demant-gruppen. 

Om valget af Søren Nielsen siger nuværende formand Lars Nørby Johansen, William Demant Holding:
"Med Søren Nielsen som koncernchef får selskabet en stærk leder, der skal sikre William Demant Holdings fortsatte konkurrencekraft i en dynamisk branche. Han står for både forandringsparathed og kontinuitet og kan videreføre strategien, så selskabet fortsætter sin vækst. Med mange års indsigt i branchen, evnen til at se nye veje og flere kommercielle succeser i bagagen er Søren Nielsen den rette til at lede William Demant Holding, hvor han i øvrigt er meget respekteret som leder."

Søren Nielsen, som også fortsætter som administrerende direktør i datterselskabet Oticon, siger om sin nye rolle i William Demant Holding:
"Jeg er stolt og beæret over at få lov at stille mig i spidsen for en fantastisk virksomhed, som år efter år har leveret gode resultater - ikke mindst i 2016. Vi står på en enorm stærk platform, klar til at møde konkurrencen og den hastige udvikling i vores marked og sammen med vores kunder at levere de mest innovative og velfungerende produkter til slutbrugeren."

Søren Nielsen efterfølger Niels Jacobsen, der fremadrettet vil arbejde som administrerende direktør for William Demant Invest, som er det selskab, hvorfra Oticon Fondens forretningsmæssige aktiviteter udgår. Derudover er Niels Jacobsen indstillet til valg til bestyrelsen i William Demant Holding. Bestyrelsen har til hensigt at vælge ham som næstformand.

I en kommentar til Niels Jacobsens 25 år i selskabet udtaler Lars Nørby Johansen: 
"Niels Jacobsen har med sin forretningstæft fokuseret på, at hver eneste virksomhed i William Demant Holding-koncernen har kunnet agere optimalt i den løbende transformation, selskabet har været i, og resultaterne viser, at det er lykkedes særdeles godt." 

Om det foreslåede valg af Niels B. Christiansen som bestyrelsesformand for William Demant Holding siger Lars Nørby Johansen:
"Med Niels B. Christiansen får selskabet en formand, der med rette er anerkendt for sine forretningsmæssige evner. Som uafhængig i bestyrelsen bringer han et eksternt og fornyende blik på forretningen og kan støtte godt op om selskabets fremtidige vækst." 

Ændringer til bestyrelsen

William Demant Holdings bestyrelsesformand, Lars Nørby Johansen, vil på den forestående generalforsamling således ikke søge genvalg. Lars Nørby Johansen fortsætter dog sit virke i William Demant-gruppen, da bestyrelsen for Oticon Fonden har indstillet ham til posten som bestyrelsesformand for Oticon Fonden. Her efterfølger han Niels Boserup, som ønsker at træde tilbage efter godt 10 år som formand for Oticon Fonden. 

Som følge af ovennævnte ændringer ventes William Demant Holdings bestyrelse efter generalforsamlingen den 27. marts at konstituere sig med nuværende bestyrelsesmedlem Niels B. Christiansen som ny formand og Niels Jacobsen som næstformand. Oticon Fondens bestyrelse støtter disse forslag. De øvrige bestyrelsesmedlemmer, Peter Foss, Benedikte Leroy og Lars Rasmussen, stiller op og forventes genvalgt til bestyrelsen.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kommunikationschef Trine Kromann-Mikkelsen
Tlf.: 5117 6873 | E-mail: trkr@demant.com