Høretab hos børn: Derfor er tidlig diagnosticering og behandling så vigtig

3 marts 2016

“Hvis dit barn kun bruger høreapparater fire timer hver dag, vil det tage seks år at blive eksponeret for lige så meget lyd, som et normalthørende spædbarn får på blot et år”1  

En god hørelse er altafgørende for ethvert barns udvikling. Et barn med et ubehandlet høretab vil få problemer med at lære at tale og læse. Verdenssundhedsorganisationens (WHO) Internationale Høredag den 3. marts fokuserer på høretab hos børn, og på hvorfor det er vigtigt at opdage tidligt i barnets liv. Oticon og Oticon Fonden har en mission om at skabe en bedre fremtid for alle børn med høretab og støtter op om WHO’s budskab om at ’handle med det samme’. Derfor støtter Oticon Fonden også mange projekter, nationale som internationale, der har med børn og høretab at gøre.  

”Når forældre opdager, at deres barn har en hørenedsættelse, er det et chok”, fortæller Heine Højvang Andersen, Senior Director for Power og Pædiatri hos Oticon. ”De bekymrer sig om, hvilken betydning det har for deres barns udvikling og liv. Høretab er alvorligt, fordi det gør det sværere for barnet at udvikle sine sprogevner samt at lære alle de andre ting, det skal i løbet af sin barndom. Derfor er det altafgørende, at høretab hos børn opdages så tidligt som muligt. I mere end 100 år har Oticon arbejdet på at gøre livet lettere for børn med høretab, og vi er glade for, at WHO sætter fokus på, at børn med høretab skal i hurtig behandling. Vi arbejder med sagen hver dag og er stolte over at hjælpe børn med høretab i hele verden.”

Ét af de mange projekter, Oticon Fonden støtter, er i Vietnam og drives af The Global Foundation for Children with Hearing Loss. Denne humanitære hjælpeorganisation arbejder på at skabe bedre vilkår for børn med høretab. I Vietnam lider mere end 180.000 børn af et høretab. Desværre har mange af disse børn ikke adgang til at få hjælp og behandling. Med Oticon Fondens støtte og The Global Foundation for Children with Hearing Loss kan mange af disse børn nu få den rette høreapparatbehandling. Som en del af projektet bliver forældre og lærere tilbudt oplæring, og 38 skoler har indtil videre tilmeldt sig oplæringsprogrammer hos The Global Foundation. Projektet arbejder hele tiden videre på at nå ud til flere skoler for herigennem at kunne behandle flere børn med høretab.  

For at kunne udvikle sit talesprog er det nødvendigt for et barn at have adgang til så meget tale som muligt. Hvis barnet har et ubehandlet høretab vil den elementære sprogudvikling ofte være forsinket. Ikke bare er det svært at lære at tale, barnet skal også koncentrere sig meget mere end normalthørende børn. Det betyder, at det hørehæmmede barn bruger rigtig mange kræfter på at lytte hver dag – kræfter som barnet kunne have brugt på at lære nye ting. 

Taleforståelse foregår i hjernen. Ørerne opfanger lyd og sender den til hjernen, som omdanner lyden til mening. Alle børns hjerner er klar til at blive stimuleret med lyd. De neurale netværk i hjernen er særligt sensitive for stimulation i de første 3,5 år af livet. Jo mere lyd, børn hører i løbet af de første år, jo bedre er de til at udvikle deres tale- og sprogkundskaber samt sociale færdigheder. Jo før, et høretab opdages og behandles, desto bedre. Det er derfor WHO’s budskab om tidlig behandling er så vigtig.

Mere information

Om Oticon 
500 millioner mennesker i verden har et høretab. Størstedelen er over 50 år, mens otte procent er under 18 år. Det er Oticons ambition, at vores kunder – høreklinikker i hele verden – foretrækker at bruge vores produkter i behandlingen af mennesker med høretab. Gennem passion, dedikation og professionel ekspertise udvikler og fremstiller Oticon høreapparater for både børn og voksne. Vi tilbyder behandling af alle former for høretab – større som mindre – og vi er stolte af at udvikle nogle af de mest innovative høreapparater på markedet. Oticon er del af William Demant Holding Group, som har mere end 11.000 ansatte og omsætter for mere end 10 milliarder kroner om året. 

Find os på Facebook.  

Om Oticon Fonden
Oticon Fonden er grundlagt i 1957 og støtter samfundsgavnlige projekter inden for høretab, uddannelse, kunst og sociale formål til gavn for både forskere, hørespecialister og den brede befolkning. Fondens årlige nettoindtægt yder støtte til projekter, der har til formål at helbrede eller afhjælpe høretab. Indtægten kommer via Fondens ejerskab af aktiemajoriteten i William Demant Holding. Læs mere på www.oticonfonden.dk

For yderligere informationer kontakt: 
Katrine Hertz Østergaard, PR & Communications Director hos Oticon:
Email: khos@oticon.com | Telefon: 20 95 25 30


1. Stovall, D [1982]. Teaching Speech to Hearing Impaired Infants and Children. Springfield, IL: Charles C. Thomas