Ansvarsfraskrivelse

Læs denne ansvarsfraskrivelse omhyggeligt

Ved at anvende denne website accepterer du disse brugsbetingelser. Ønsker du ikke at acceptere disse brugsbetingelser, bør du ikke bruge denne website.

Tak.

Aftale mellem brugeren og Oticon

1.  "Oticon" betyder Oticon A/S, en virksomhed med begrænset ansvar registreret i København som nummer 42334219 med registreret adresse på Kongebakken 9, 2765 Smørum, København, Danmark, eller enhver anden virksomhed eller entitet styret af Oticon A/S eller tilknyttet Oticon A/S.

2. Oticon giver dig kun adgang til denne website, hvis du accepterer alle vilkår, betingelser og notifikationer, der er indeholdt i disse brugsbetingelser. Ved at anvende dette website accepterer du alle disse vilkår, betingelser og notifikationer.

3. Benævnelsen "dette website", som anvendt i disse brugsbetingelser, gælder også for vores hjemmeside på www.oticon.dk og alle andre websider, som (1) vi ejer, (2) vi styrer direkte eller indirekte, og (3) som er forbundet, direkte eller indirekte til dette hjemmeside. Benævnelsen “dette website” omfatter også alle websidens produkter og tjenesteydelser, fx opslagstavler og chatrum. “Indhold” er enhver tekst, grafik og andet multimediemateriale indeholdt i alle websiderne, der er en del af dette website.


Brugeroplysninger

For at du kan bruge visse områder af dette website, kan vi kræve registrering, oprettelse af et bruger- eller medlemsnavn, oprettelse af en adgangskode, eller på anden måde at du logger på med din e-mailadresse eller med et bruger- eller medlemsnavn, som du har valgt. Hvis din brug eller deltagelse i visse områder af dette website kræver registrering, oprettelse af et bruger- eller medlemsnavn, oprettelse af en adgangskode, eller på anden måde at du logger på med din e-mailadresse, accepterer du at:

(a)
Du ikke må (i) vælge eller bruge en anden persons bruger- eller medlemsnavn eller e-mailadresse for med hensigt at udgive dig som denne person. (ii) bruge uden tilladelse et bruger- eller medlemsnavn eller en e-mailadresse, der tilhører en anden end dig, eller som en anden har rettigheder til. (iii) bruge et bruger- eller medlemsnavn der bryder andre personers immaterialrettigheder, eller (iv) anvende et bruger- eller medlemsnavn, som Oticon, efter eget skøn, anser for krænkende; og

(b)
Du skal gøre alt for at holde din adgangskode fortrolig.

Denne aftale kan ikke overføres

Du anerkender, at retten til at anvende dette website og andre produkter og tjenesteydelser, der tilbydes af Oticon, er din alene, og at den ikke kan overføres ved hjælp af overdragelse, underlicens eller andre metoder til andre personer eller entiteter uden Oticons udtrykkelige, skriftlige tilladelse. Alle forsøg på at overføre dine rettigheder under disse brugsbetingelser uden Oticons udtrykkelige, skriftlige tilladelse dertil er ugyldige og udgør et brud på disse brugsbetingelser. Oticon vil ikke tildele eller overføre sine rettigheder under disse brugsbetingelser uden din tilladelse.

Anvendelse af opslagstavler, chatrum og andre former for kommunikation

1. Dette website kan omfatte opslagstavler og chatrum og andre meddelelses- eller kommunikationsfaciliteter. Du alene er ansvarlig for de oplysninger, du udgiver på evt. fora, der findes i, på eller via dette website. Dette website må kun anvendes til lovlige formål. Der må ikke udgives materiale i, på eller via dette website, der på nogen måde bryder eller overtræder andres rettigheder, er ulovlige, truende, grove, ærekrænkende, bryder privatlivets- og offentlighedens rettigheder, vulgære, uanstændige, blasfemiske, usømmelige, genspejler os negativt eller på anden måde er anstødelige, kan forårsage brud på det privatretlige ansvar, eller på anden måde overtræder evt. love, eller opfordrer til, hvad der kan anses for en kriminel handling. Dette website må ikke anvendes til at opfordre andre personer om at blive brugere af tjenesteydelser, der er i konkurrence med Oticon. Reklame eller kommerciel kontakt kan kun udgives i, på eller via dette website med Oticons udtrykkelige forhåndstilladelse og kun i henhold til de vilkår og betingelser, der nedsættes af Oticon, hvad angår reklame og kommerciel kontakt på dette website. Hvis Oticon meddeles, at en besked udgivet i, på eller via dette website bryder andres juridiske rettigheder eller de anførte retningslinjer for udgivelse af meddelelser, forbeholder Oticon sig retten til at fjerne meddelelsen. En sådan udgivelse vil også udgøre et brud på disse brugsbetingelser.

2. Du accepterer, at du ikke må uploade, udgive eller på anden måde gøre evt. materiale, der er beskyttet af copyright-, varemærke- eller andre ejerrettigheder, tilgængelige på dette Website uden udtrykkelig tilladelse fra ejeren af disse copyright-, varemærke- eller andre ejerrettigheder. Bevisbyrden for, at evt. materiale ikke er beskyttet af copyright-, varemærke- eller andre ejerrettigheder, hviler på dig alene. Du alene er ansvarlig for skadeserstatning, der opstår som følge af brud på copyright-, varemærke- og ejerrettigheder eller fra anden skade som følge af upload, udgivelse og indsendelse.

3. Du accepterer, at du ikke må uploade filer på dette website, der indeholder virus, ødelagte filer eller andet lignende software eller programmer, der kan beskadige en anden persons brug af computere, software, websites eller netværk. Du alene er ansvarlig for skadeserstatning som følge af erstatningskrav, hvis filer, uploadet af dig, beskadiger en anden persons brug af computere, software, websites eller netværk.

4. Du anerkender, at fora som ydet af dette website, med mindre andet udtrykkeligt er nævnt, er offentlig og ikke privat kommunikation. Oticon forbeholder sig retten, men er ikke forpligtet, til at overvåge indhold af fora for at bestemme, om overholdelsen af disse brugsbetingelser og andre driftsregler foregår som nedsat af Oticon. Du anerkender også, at chat, udgivelser, konference og anden kommunikation fra andre brugere ikke er støttet af Oticon. Oticon forbeholder sig retten til for eget skøn at redigere, nægte udgivelse eller fjerne evt. materiale, der er indsendt til eller udgivet i, på eller via dette website. Uden begrænsning af det foregående, forbeholder Oticon sig retten til at fjerne evt. materiale eller indhold, der er udgivet af brugere i, på eller via dette website, herunder uden begrænsninger opslag på opslagstavler, som Oticon efter eget skøn mener, har brudt bestemmelserne i disse brugsbetingelser og andet, der er anstødende eller forældede. Ydermere forbeholder Oticon sig retten til efter eget skøn og uden varsling at nægte dig eller andre adgang til dette website eller dele heraf.

Ansvarsfraskrivelse for garanti og begrænset ansvar

1. Anvendes for egen risiko. Du accepterer, at brugen af dette website er for egen risiko. Oticon garanterer ikke for resultater, der indhentes fra brugen af dette website eller for nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af oplysninger, der leveres via dette website.

2. Ansvarsfraskrivelse for garanti. Indholdet af dette wesbite er leveret af Oticon som en tjeneste. Dette website indeholder ikke alle oplysninger, der kan være relevant, med hensyn til høretab generelt, eller for dig eller andre personers situationer i særdeleshed. Alt indhold af dette website er kun generelle oplysninger om høretab og er kun ment som en måde at starte en samtale mellem dig og din hørespecialist eller andre faglige sundhedseksperter. Indholdet af dette website er ikke beregnet til og kan ikke give en diagnose på et særligt problem eller lidelse eller give særlige anbefalinger for en passende behandling. Indholdet af dette website bør ikke anvendes som erstatning for at søge hjælp hos en hørespecialist eller anden form for pleje. De særlige spørgsmål, du måtte have om dit høretab, behandling, pleje eller diagnose, bør stilles til din hørespecialist eller en anden faglig sundhedsekspert. Oticon er ikke ansvarlig for personskader heriblandt dødsfald forårsaget af din tillid til eller brug af oplysninger vist eller indeholdt i dette website.
Oticon hverken støtter, driver, styrer eller tager ansvar for oplysninger om tjenesteydelser tilbudt eller ydet af tredjeparter, som er nævnt eller forbundet med dette website, heriblandt høreklinikker og hørespecialister, som er nævnt eller forbundet til dette website, med mindre andet er udtrykkeligt og utvetydigt nævnt. Dette website kan indeholde indhold ydet af tredjeparter og brugere. For sådanne indhold er Oticon kun en distributør og ikke en udgiver. Oticon har ikke redaktørmæssig kontrol over sådanne indhold, mere end hvad et offentligt bibliotek eller en aviskiosk har. Evt. meninger, råd, udsagn, tjenesteydelser, tilbud og andre oplysninger, der er givet udtryk for og offentliggjort af tredjeparter, (herunder høreklinikker og andre faglige høreapparatstilpassere, handlende og licensgivere) tilhører de pågældende forfattere og distributører af sådanne indhold og ikke Oticon. Oticon garanterer ikke for fuldstændigheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af oplysninger offentliggjorte af Oticon på dette website.
Når dette website anvendes, vil oplysninger udsendes over et medie, som Oticon ikke har kontrol eller jurisdiktion over. Derfor påtager Oticon sig ikke ansvaret for forsinkelser af, svigt, afbrydelser eller ødelæggelse af data eller andre oplysninger i forbindelse med brugen af dette website. Oticon frasiger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for, afbrydelser af tjenesteydelserne i eller indholdet af dette website som følge af brugen af tjenesteydelserne eller indholdet. Tjenesteydelserne og indholdet er distribueret på basis af 'som beset' eller 'som tilgængelig', og Oticon garanterer ikke på nogen måde, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder uden begrænsning for overskrifternes garanti, eller krænkelse af eller underforstået garanti af salgbarhed eller egnethed for en bestemt hensigt.
Ved at bruge dette website samtykker du i, at din brug af dette website er for egen risiko, at du tager alt ansvar for alle risici, der er forbundet med din brug af dette website, herunder uden begrænsninger ansvaret for alle omkostninger forbundet med den nødvendige vedligeholdelse eller reparationer af udstyr, du bruger i forbindelse med din brug af dette website.

3. Ansvarsfraskrivelse for skader. Oticon kan på ingen måde holdes ansvarlig for særlige, sideløbende, direkte, indirekte, eksemplariske, hændelige eller resulterende skader, herunder, men ikke begrænset til, tab af goodwill, tab af fortjeneste, eller tab af brug (1) ved brud på bestemmelser under disse brugsbetingelser, (2) der måtte opstå på grund af manglende evne til at bruge dette website, (3) der måtte opstå ved brud på en af Oticons garantier, eller (4) hvis du ikke overholder vilkår og betingelser under disse brugsbetingelser. Disse begrænsninger af Oticons ansvar gælder, uanset om dette ansvar er baseret på kontraktbrud, skadevoldende handlinger, objektivt ansvar eller andet, og selv om Oticon tidligere er blevet rådgivet om muligheden for sådanne skader. Du accepterer hermed, at bestemmelser nævnt her i denne del gælder for alt indhold i dette website og fora. Oticons samlede ansvar overfor dig, som det måtte forholde sig direkte eller indirekte som følge af disse brugsbetingelser, skal ikke overskride mængden af det beløb, du har betalt til Oticon for eller på grund af brugen af dette website.

4. Tilsluttede websites. Oticon hverken støtter, giver warrant eller garanterer ikke for noget produkt eller tjenesteydelse, der tilbydes af tredjeparter via dette website og vil ikke deltage i eller på nogen måde overvåge transaktioner mellem dig og en tredjepartsudbyder af produkter eller tjenesteydelser.

Skadesløsholdelse

Du accepterer, at du skal kompensere og holde Oticon skadesløs for og mod alle krav, skader, forpligtelse, tab, gæld og udgifter (heriblandt, men ikke begrænset til, sagføreromkostninger) der måtte opstå som følge af din brug af dette website eller på grund af dit brud på disse brugsbetingelser eller evt. tredjeparters rettigheder herunder, men ikke begrænset til, copyright-, ejer- og fortrolighedsrettigheder. Disse forpligtelser for kompensation og skadesløsholdelse vil vare ud over disse brugsbetingelser og din brug af dette website. Hvad angår rådgivning om investeringer, som kan blive ydet, er Oticon ikke ansvarlig for tab og skader, der opstår som følge af eller baseret på evt. handlinger og udeladelser, medmindre Oticon har forset sig overlagt eller uagtsom, handlet i ond tro, vist grov forsømmelse eller har brudt gældende love. Intet i dette afsnit skal anses som en undtagelse eller begrænsning af evt. rettigheder, som du måtte have under gældende påbudte love.

Links til tredjeparters sites

Dette website kan indeholde links til andre websites, der styres af andre end Oticon. Sådanne links er kun til stede som en henvisning. Oticon er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af disse eksterne sites eller ansvarlig for indhold, reklamer, produkter eller andet materiale på disse eksterne sites. Problemstillinger som følge af eksterne links bør rettes mod det pågældendes websites administrator.

Fortrolighed

1. Oticon respekterer fortroligheden for besøgende til dette website. Oticon vil kun indhente oplysninger, hvormed en person kan genkendes såsom navn, telefonnummer, adresse, eller e-mailadresse, hvis disse frivilligt indsendes til Oticon på dette Website. Oticon kan bruge disse oplysninger til at imødekomme din anmodning om oplysninger eller af grunde oplyst til dig på det sted, hvor du har indsendt oplysningerne til. Fra tid til anden kan Oticon analysere oplysningerne for bedre at forstå dine behov, og hvordan Oticon kan forbedre kvaliteten af dette website. Oticon kan også bruge disse oplysninger til at sætte sig i forbindelse med dig.

2. Dette website bruger også oplysninger til at spore det totale antal besøgende til dette website, det totale antal besøgende til hver af dette websites sider, og domænenavne og oprindelsesland for vores besøgende eller deres internetudbydere. Normalt vil ingen genkendelige personlige oplysninger blive brugt under denne proces.

3. Dette website er ikke beregnet eller designet til at tiltrække børn under 13 år. Oticon indhenter ikke genkendelige personlige oplysninger fra personer, som Oticon ved, er under 13.

4. Oticons regler og procedurer for fortrolighed, som beskrevet her, gælder ikke for tredjeparters sites. Oticon foreslår, at du tager kontakt med disse tredjeparters sites direkte for oplysninger om deres regler for dataindsamling og distribuering.

Copyright og brugsbegrænsninger

1. Indholdet stillet til rådighed af Oticon på dette website er Oticons og/eller Oticons licensgiveres og er beskyttet af copyright- og andre gældende love. Oticon forbeholder sig alle rettigheder. Oplysninger modtaget via dette website kan kun vises, genformatteres og udskrives til din egen personlige og ukommercielle brug, hvis du inkluderer den følgende copyright meddelelse: “Copyright 1999-2000 Oticon A/S. Alle rettigheder forbeholdes” samt alle andre meddelelser om copyright og ejerrettigheder i indholdet. Du accepterer, at du ikke må gengive, genudsende, distribuere, sprede, sælge, udgive, udsende eller cirkulere oplysninger modtaget via dette website til andre, heriblandt men ikke begrænset til andre i samme firma eller organisation, uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Oticon.

2. Enhver anvendelse af indholdet uden udtrykkelig tilladelse er et brud på disse brugsbetingelser og kan være en overtrædelse af copyright-, varemærke- og andre love. Indhold og indslag kan ændres eller slettes uden varsel efter skønsmæssig redaktionel vurdering af Oticon. Alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt bevilliget heri, er forbeholdt Oticon og dets licensgivere.

3. Hvis du bryder en betingelse i disse brugsbetingelser, vil din tilladelse til at bruge indholdet automatisk blive bragt til ophør, og du skal øjeblikkeligt ødelægge alle kopier af indholdet, som du måtte have fremstillet.

4. Du giver Oticon udtrykkeligt tilladelse til uden licens, for evigt, uigenkaldeligt, ikke-eksklusivt og verden over at bruge, gengive, ændre, bearbejde, udgive, oversætte, oprette afledninger herfra, distribuere, udføre, vise og udstede underlicens til enhver meddelelse udgivet på i eller via dette website (helt eller delvist) verden over og/eller indlemme det i andre arbejder på enhver måde, medie eller teknologi, der er kendt nu eller bliver udviklet senere.

Varemærker

“Oticon” er varemærke tilhørende Oticon A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle andre varemærker, der forekommer på dette website, tilhører deres respektive ejere heriblandt i nogle tilfælde Oticon. Hel eller delvis gengivelse er forbudt uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse.

Links

Du accepterer, at links oprettet til dette website fra et website du ejer, styrer eller skriver helt eller delvist til, kun forbindes til www.oticon.dk og ikke til noget andet website på dette website. Du accepterer, at du ikke må oprette links fra et website, du ejer, styrer eller skriver helt eller delvist til, hvis det pågældende website indeholder materiale, der på nogen måde bryder eller overtræder andres rettigheder, er ulovligt, truende, groft, ærekrænkende, bryder privatlivets- og offentlighedens rettigheder, er vulgært, uanstændigt, blasfemisk, usømmeligt, genspejler Oticon negativt eller på anden måde er anstødeligt, kan forårsage brud på privatretlig ansvar eller på anden måde overtræder evt. love eller opfordrer til, hvad der kan anses for en kriminel handling.

Gældende love

Disse brugsbetingelser, deres udførelse og alle sager, der måtte opstå direkte eller indirekte som følge herfra eller derfra, skal fortolkes, forstås, anvendes og styres på alle måder i henhold til lovene i kongeriget Danmark, uden hensyn til denne stats konflikt med eller valg af lovforskrifter.