Brug af fastnettelefon

Sådan kommer du i gang med ConnectLine og din fastnettelefon
ConnectLines telefonadapter gør det muligt at bruge Streamer Pro med en traditionel analog fastnettelefon. Løsningen understøtter både indgående og udgående telefonopkald. I forbindelse med en opringning fungerer dine høreapparater som hovedtelefoner. Streamer Pro, som du bærer rundt om halsen, bruges som mikrofon. Tilsammen muliggør de håndfri betjening.


Installation af telefonadapteren
For at tilslutte ConnectLines telefonadapter til et fastnettelefonsystem skal telefonadapteren anbringes et passende sted tæt på fastnettelefonen eller basisenheden.

• Tilslut telefonadapteren en stikkontakt.

• Tag telefonstikket ud af fastnettelefonen (eller basisenheden) og sæt det i telefonadapterens 'IN'-forbindelse.

• Tag det telefonkabel, der kom sammen med telefonadapteren og sæt det i telefonadapterens "OUT"-forbindelse og ind i fastnettelefonen (eller basisenheden).

• Løft røret af din fastnettelefon - du skal nu kunne høre klartonen fra røret.

• Derefter skal streameren parres med telefonadapteren.

Se hvordan:

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=7e32573bf0f538175845a5e32877ee32&source=embed&photo%5fid=13003650" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Sådan besvares og afsluttes et opkald

Sørg for, at du kan tale direkte ind i Streamer Pros mikrofonindgang. Når din fastnettelefon ringer, hører du også en ringetone i dine høreapparater. Telefonindikatoren på telefonadapteren blinker grønt, og samtidig blinker telefonknappen på streameren og statusindikatoren grønt.

Tryk kort på telefonknappen på streameren (A) for at besvare opkaldet. Du vil høre et lille bekræftende bip i dine høreapparater. Telefonknappen, statusindikatoren på streameren og telefonindikatoren på telefonadapteren vil nu lyse grønt. Opkaldet afsluttes ved at trykke kort på telefonknappen på streameren, og den grønne telefonknap på streameren slukkes.

Se hvordan det gøres her:

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=bf181e532d17afdb444c1786cd2d8cb0&source=embed&photo%5fid=13003646" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Bemærk: Hvis telefonstikket ikke kan tages ud af telefonen, så prøv med en anden telefon. Alternativt skal installationen foretages af en tekniker.

Således foretages et opkald

Sørg for, at du kan tale direkte ind i streamerens mikrofonindgang.


Tryk kort på streamerens telefonknap (A) for at foretage et opkald. Telefonrøret er nu taget af, og du vil høre en klartone i høreapparaterne. Telefonknappen på streameren og telefonindikatoren på telefonadapteren lyser nu grønt.

Løft røret af fastnettelefonen (eller tryk "opkald" på den trådløse telefon), og indtast telefonnummeret (B) som du plejer.

Efter kort tid vil du høre en ringetone i høreapparaterne, der angiver, at opkaldet nu er foretaget via din streamer og høreapparaterne. Du kan nu lægge røret på igen (eller trykke "afslut opkald" på den trådløse telefon).

Afslut opkaldet ved kort at trykke på streamerens telefonknap.

Se hvordan det gøres:

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=30a5249cd07f29a973e90a2ee73c3e4b&source=embed&photo%5fid=13003656" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Bemærk: Sørg for at lægge røret korrekt tilbage på telefonen - ellers blokeres for indgående opkald.Mere hjælp

Yderligere vejledning vedrørende anvendelse af ConnectLines telefonadapter med Streamer Pro og tidligere versioner af streameren findes her:

Flere downloads, ofte stillede spørgsmål og videoer

Sådan bruges kontortelefoner

Brugen af kontortelefoner med høreapparater kan være en udfordring på grund af de forskellige mærker af telefon, der anvendes. 

Se vores instruktionsvideoer og download brugervejledninger her.

 • Hørelse

  Vidste du, at din hørelse er den eneste af dine sanser, som aldrig sover? 

 • ConnectLine

  Sådan forbinder du dine høreapparater med forskellige kommunikationsenheder som fx dit tv eller din telefon.

 • Downloads og support

  Find videoer og instruktioner til, hvordan du bruger Oticon høreapparater og tilbehør.

 • Find en høreklinik

  Få hjælp og vejledning fra en autoriseret Oticon hørespecialist.