Amigo FM
klasseværelsessystem

Alle skal kunne følge med

Oticon Amigo klasseværelsessystem

Oticon Amigo FM-systemet bygger bro mellem læreren og barnet og forbedrer i væsentlig grad signal-støj-niveauet ved at sende signalet direkte til barnets høreapparater.

Fordelene ved Oticon Amigo:
• Bedre taleforståelse i klasseværelset
• Et yderst pålideligt system med LED på modtageren, så du er sikker på, at barnet modtager et klart signal
• Robuste sendere, der er bygget til at holde

Med et FM-system bærer læreren en mikrofon, der opfanger hans eller hendes stemme, og signalet videresendes herefter via senderen til modtageren, der er placeret på hver side af barnets høreapparater eller en mellemliggende enhed. 

FM-systemet omfatter:
• En mikrofon
• En sender
• En modtager

Læs mere om ConnectLine

Oticon Amigo-produkter

Lærere ønsker at bruge tiden på at undervise - ikke på at forsøge at afkode komplekse FM-systemer.
Oticon Amigo FM gør livet let. Man tænder for senderen, clipser mikrofonen på og begynder undervisningen.

De indbyggede LED’er i både FM-modtageren og -senderen fortæller lærerne, at systemet fungerer, og at eleven kan høre deres stemme.

 • Amigo T30 / T31 FM-sender

  Amigo T30 og T31 FM-sendere for børn er ekstremt robuste og meget modstandsdygtige overfor barnets aktiviteter i hverdagen.

  De tilbyder et stabilt signal, LED-statusindikator, en displayskærm, som validerer de udførte handlinger, og flere mikrofonindstillinger, der kan tilpasses lærerens stil eller individuelle situation.

 • Amigo R12G2 FM-modtageren

  Den dedikerede modtager fastgøres til bunden af høreapparatet. Amigo R12G2’s form og farve integreres problemfrit med høreapparatets konturer og danner en enkelt enhed.

 • Amigo Star

  Modtageren, der kun fungerer med FM, er designet til at hjælpe dit barn med normal hørelse, men som måske har andre lytteudfordringer, så de kan koncentrere sig bedre i undervisningen. Dette opnås ved at give direkte adgang til lærerens stemme. Amigo Star kan tilpasses, så den sidder behageligt på dit barns ører.

  Se kompatibilitetsguiden her.

children listening

Amigo FM-sendere

Lærere ønsker at bruge tiden på at undervise - ikke på at forsøge at afkode komplekse FM-systemer. Amigo-senderne gør livet let. Man tænder for senderen, clipser mikrofonen på og begynder undervisningen. Senderne sender lærerens stemme direkte til eleven og overvinder støjpåvirkninger, afstand og efterklang, som kan gøre det svært for børn at høre.

Smart lydsystem til klasseværelset

Flere skoler har allerede stor glæde af FrontRow Juno, som er et avanceret lydsystem, der forbedrer lydmiljøet og dermed også læringsmiljøet for alle i klassen. Det er specielt udviklet til at sikre en jævn fordeling af lyden fra læreren, eleverne og diverse AV-udstyr i klasseværelset, og lydsystemet gør det også muligt at modtage lyd fra lærerens pc vha. Bluetooth.

Alle elever har dermed de rette betingelser for at høre, hvad der bliver sagt, til fordel for elevernes opmærksomhed, deltagelse, forståelse og koncentration.

Kontakt os for at høre mere om systemet via henvendelse til Per Timmermann på info@oticon.dk.