Smiling boys

Den audiologiske mission

Pædiatriske høreapparater til ethvert behov

Oticons pædiatriske filosofi afspejler en løbende forpligtelse til at gøre det nemmere for dig at hjælpe børn med høretab til at opnå deres fulde potentiale.

Års erfaring med at arbejde med pædiatriske professionelle og familier har lært os, at de bedste løsninger ikke er formet af, hvad teknologien kan gøre, men nærmere af, hvad den kan gøre for at opfylde den enkelte brugers behov. Det er ikke kun børnene, vi ønsker at støtte; det er også de personer, der har ansvaret for børnenes udvikling.

Indsigter fra hørespecialister, børn, forældre og lærere har resulteret i vores holistiske tilgang til høreomsorg for børn - fra audiologi og teknologi til rådgivning, tilpasning og service. På den måde sigter vi efter at tilbyde den mest børnevenlige høreomsorg.


Hjælp børn i alle aldre med selvtillid

Ved at fungere som din guide til Oticons høreapparater hjælper Genies pædiatriske tilpasningsflow dig med at nå mere på den tid, der er til rådighed. Indstillinger, der kan tilpasses til enhver aldersgruppe, hjælper dig med at målrette tilpasninger uden at skulle huske så mange detaljer. Med hensyn til funktionaliteten kan funktioner som støjreduktion og direktionalitet aktiveres på det rette tidspunkt.


Pædiatrisk tilpasning i Genie

Ét tilpasningssystem til ALLE Oticon høreapparater

Audiologikoncept baseret på børnenes udviklende behov

Effektiv DSL-implementering for større nøjagtighed og mindre finjustering

Teacher standing by the blackboard

Produkter og løsninger

Oticon tilbyder pædiatriske løsninger, som er skræddersyet til at passe til børns aktive livsstil, undervisning i klasseværelset og mange andre situationer.

Vores pædiatriske mission

Hos Oticon arbejder vi hver dag på at hjælpe hørespecialister med at skabe en bedre fremtid for alle børn med høretab.

Individuel tilpasning

Vi hjælper børn med høretab til at realisere deres fulde potentiale med apparater, der er i stand til at imødekomme deres behov, indtil de bliver voksne.

…giver dig flere muligheder

Vi gør det muligt for hørespecialister at tilpasse løsninger til børn på alle udviklingsstadier. Det sker ved at optimere det auditive og kognitive og ved at behandle de problemstillinger, der opstår, når man vokser op med høretab.

…til at skabe en bedre fremtid

Vi leverer løsninger, værktøjer og teknikker til alt det, du har brug for, for at give hvert barn med høretab en bedre fremtid.

Det er vores mission. Det er, hvad vi ønsker at opnå – sammen.

Tre af vores vigtigste mål

Vores mission "En bedre fremtid for et barn med nedsat hørelse" er baseret på tre vigtige mål: Individualisering – ydeevne – at leve livet.

Individualisering

Vores mission er at designe høreomsorg for hvert enkelt barn ved at tilpasse teknologien til barnet og ikke omvendt. Vi ønsker at give dig, som hørespecialist, muligheden for at finde løsninger, der passer til hvert eneste barn i alle stadier i livet.

Ydeevne

Hos Oticon stræber vi efter at levere høj ydeevne og en god balance mellem taleforståelse og kognitiv belastning, der passer til alle stadier af barnets udvikling. Vi stræber efter at levere teknologi, der optimerer det auditive og kognitive. Dette, så barnet får den bedst mulige taleforståelse i enhver situation med samtidig formindskelse af den kognitive belastning.

At leve livet

Vores produktudvikling er baseret på dyb respekt for børn med høretab. Vi anerkender de udfordringer, man oplever i hverdagen, når man vokser op med høretab. Vi stræber derfor efter at udvikle teknologi og værktøjer til at hjælpe børn, forældre og hørespecialister med at klare de praktiske problemer, som følger med høretab.

Hørelsen spiller en vigtig rolle i barnets udvikling

Vi hører med hjernen, ikke med ørerne. Ørerne modtager lyde og sender dem til hjernen, hvor de behandles, så de giver os mening. Så selv om dit barn har et høretab, er hjernen klar og villig til at blive stimuleret med lyde, som den kan tolke som ord. En proces, der støtter en sund udvikling. Det er her, Oticons BrainHearing™ til børn træder til.

Det er aldrig for tidligt

Ikke alene finder det meste af hørelsen sted i hjernen. Det har også vist sig, at de neurale netværk i hjernen er særligt modtagelige for stimulering i barndommens første tre et halvt år, selvom hjernen kan formes og påvirkes gennem hele livet. Jo mere lyd barnet hører i disse første fire år, jo bedre udvikles dets tale, sprog, sociale færdigheder og evne til indlæring.

Sådan kan BrainHearing hjælpe

For udvikle sit talesprog skal barnet have adgang til så fuldkomment et spektrum af talelyde og det tydeligste høresignal som muligt. Oticons stærke BrainHearing-teknologi til børn er indbygget i Sensei og Sensei Super Power høreapparaterne. Denne teknologi støtter udviklingen af en lang række kognitive færdigheder hos børn med høretab. BrainHearing-teknologien giver en konsistent lydbehandling, der passer til barnets behov på hvert udviklingstrin. I takt med, at barnets kommunikationsfærdigheder udvikles, kan forbedringerne påvirke mange områder af barnets liv. Det er fx præstationer i skolen, sociale relationer og barnets følelse af selvværd.

To vigtige teknologier

BrainHearing til børn omfatter en række teknologier, hvoraf Speech Rescue™ og Speech Guard E er de vigtigste.

Speech Rescue™ er en banebrydende Oticon-teknologi, der “redder” de højfrekvente talelyde, som typisk ligger uden for høreområdet hos børn med kraftige til meget kraftige høretab. Den fungerer ved at lave kopier af højfrekvente lyde som ‘s’ og ‘th’ og “sætte dem ind” i et lavere frekvensområde, hvor barnet kan høre dem. Speech Rescue er indbygget i vores Sensei Super Power model.

Speech Guard E er vores gennemprøvede kompressionsteknologi, der forstærker og beskytter de subtile taleoplysninger, således at lydene bliver hørbare, behagelige og tydelige. Dermed bliver det meget nemmere for barnets hjerne at genkende signalet.

 • Audiologisk hensigt

  Læs mere om Oticons audiologiske hensigt.

 • Marketing og support

  Vores individualiserede marketingmaterialer er specielt til at tiltrække endnu flere mennesker til din høreklinik.

 • Bliv Oticon-forhandler

  Vil du gerne sælge Oticons produkter? Kontakt os allerede i dag.

 • Produktnyheder

  Hold dig opdateret med de seneste produktnyheder.