Audiologisk hensigt

Vi hører med hjernen - og ikke med ørerne

Vores løsninger leverer bedre hørelse med mindre indsats ved at støtte den måde, hvorpå hjernen får lyd til at give mening.

Læs mere om Oticon BrainHearing™-teknologi

Energi til at leve det liv, man vil

Nutidens forbrugere har forskellige krav til deres hørelse i løbet af dagen. Sidst på dagen vil den sparsomme energi, den hørehæmmede har tilbage, gøre ethvert lyttemiljø problematisk.

Brugernes høje forventninger, det at blive ældre og realiteterne ved et høretab er en opfordring til forandring. For Oticon repræsenterer foreningen af ​​de tre udfordringer den nye grænse inden for audiologi:

At forbedre brugerens ydeevne i alle lyttesituationer.

At bevare de kognitive ressourcer for at kunne forøge ydeevnen hele dagen.

At tilpasse løsningerne for at få mest muligt ud af hver brugers unikke evner og præferencer, og give hørespecialisterne den støtte og de redskaber, der er nødvendige for at matche bruger og løsning.

Individualisering er nøglen
- og du spiller en vigtig rolle

Vi mener, at ved at balancere forbedringer i ydelse og energibesparende algoritmer med slutbruger-præferencer, kan vi hjælpe dig til bedre at imødekomme dine klienters unikke behov og præferencer.

Vi skal sammen mindske byrden på de kognitive ressourcer, der allerede er under pres fra høretab (og aldring). Hvis lytteindsatsen reduceres, fordi der skabes en mere effektiv adgang til lyde, vil folk få mulighed for at vælge, hvornår og hvordan de bruger deres energi dagen igennem. Det næste skridt i retning af at reducere energibyrden er at analysere individualiseringens rolle.

At ramme den rette balance mellem en tilstrækkelig høj ydeevne og den deraf følgende kognitive belastning vil gøre det muligt for brugeren at deltage mere aktivt i stedet for blot at følge, hvad der foregår. Det giver også brugeren en bedre forståelse af den lyd, vedkommende hører.

Den individuelle tilgang er designet til at få mest muligt ud af hver brugers unikke egenskaber og præferencer.

Kun med din hjælp kan vi finde den rette balance mellem en tilstrækkelig høj ydeevne og den deraf følgende kognitive belastning. Med de værktøjer, vi udvikler, og din erfaring i at vejlede om deres anvendelse, vil denne balance blive hurtig og nem at finde.

Sådan forbedres evnen til at yde

Oticon vil investere i yderligere forskning og undersøge ny teknologi til at forbedre ydeevnen i vanskelige situationer.
Vi vil fortsat udvikle metoder og algoritmer baseret på disse forskningsresultater. Vi vil anvende algoritmerne til apparater med indstillinger fra den virkelige verden, der kan anvendes fordelagtigt af mennesker med høretab.

Dette vil give dig som hørespecialist strategier til at maksimere din kliniske effektivitet ved tilpasning, programmering, justering og brugertilpasning af høreapparater til dine klienter.


En anden dimension er evnen til at yde hele dagen

Oticon har allerede i mere end et årti været involveret i forskning i den ekstra kognitive belastning, som høretab forårsager. Vi vil fortsætte med at investere i dette område med det formål at afdække faktorer, der reducerer belastningen, og som kan reducere forbruget af kognitiv energi, når der lyttes.

Denne forskning vil føre til udvikling af algoritmer, der letter lytning eller flytter kravet til forarbejdningen til høreapparatet i stedet for at placere byrden på den hørehæmmede lytter. Vi vil derefter være i stand til at levere klinisk gennemførlige og robuste metoder, der reducerer den kognitive belastning, frigør mentale ressourcer og maksimerer lyttenydelsen.


Fremskridt inden for teknologi og bevarelse af energi

Vi arbejder altid på teknologiske fremskridt, der kan forbedre hørepræstationen, især i vanskelige lyttesituationer. Disse omfatter akustik, signalbehandling og trådløs teknik.

For at kunne hjælpe brugerne til at kunne yde aktivt hele dagen, må vi se på hver persons evner, karaktertræk og præferencer i et bredere perspektiv end tidligere. Sammen med evnen til at maksimere præstationen vil dette føre til optimal hørelse hele dagen lang.

  • Tilpasning med Genie

    Oticons tilpasnings- og rådgivningsredskab, Genie, er designet til at levere den bedst mulige tilpasning, der dækker hver enkelt brugers individuelle behov.

  • Marketing og support

    Vores individualiserede marketingværktøjer er designet til at tiltrække endnu flere mennesker til din høreklinik.

  • Bliv Oticon-forhandler

    Vil du gerne sælge Oticons produkter? Kontakt os i dag.